onderwijs

Europa wijst op achterstand migranten in onderwijs 8 november 2016

 
Europa wijst op achterstand migranten in onderwijs
Move your mouse over image
Er wacht ons land een hoop werk om gelijke kansen voor migranten in het onderwijs te waarborgen. Dat stelt de Europese Commissie in haar jaarlijks verslag over de evolutie van de onderwijsstelsels van de lidstaten. 'België staat voor grote uitdagingen', klinkt het. 'De prestaties van leerlingen houden nauw verband met hun sociaal-economische achtergrond, in het bijzonder bij migrantenjongeren. Lees meer
 
 

Goodwill of niet, kloof in onderwijs blijft groot 8 november 2016

 
Goodwill of niet, kloof in onderwijs blijft groot
Move your mouse over image
Ze verlaten sneller de middelbare school zonder diploma en slagen minder vaak aan de hogeschool of universiteit. De kloof tussen autochtonen en leerlingen met een migratieachtergrond blijft in ons land groot. De Europese Commissie maant aan tot ingrijpen. Lees meer
 
 

Actieplan brengt cultuur en onderwijs dichter bij elkaar 14 oktober 2016

 
Actieplan brengt cultuur en onderwijs dichter bij elkaar
Move your mouse over image
De Vlaamse Regering heeft het actieplan ‘Cultuur en Onderwijs: Samen voor meer en beter’ goedgekeurd. Dit plan van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz mikt op een intensere en meer geïntegreerde samenwerking tussen cultuur en onderwijs. Dit schooljaar staan er enkele concrete projecten op stapel. Onder de noemer ‘‘tZalWELzijn’ gaan 56 scholen aan de slag met 7 culturele organisaties rond het thema pesten en welbevinden. Er komt ook een project waarbij kunstenaars in scholen zullen resideren. Lees meer
 
 

“Minister, er staan nog amper mannen voor de klas!” 1 september 2016

 
“Minister, er staan nog amper mannen voor de klas!”
Move your mouse over image
Amper dertien procent. Dat is het aandeel mannen dat tegenwoordig nog voor de klas staat in de kleuterschool of het lager onderwijs. Een zorgwekkende evolutie, vindt meester Jan Dierick (58). Hij roept de minister van Onderwijs op mannen te zoeken voor het basisonderwijs. “Kinderen komen op school nog amper een vaderfiguur tegen”, zegt hij. Hilde Crevits belooft een campagne. Lees meer
 
 

Superbelangrijk, maar waar blijft het plan? 29 augustus 2016

 
Superbelangrijk, maar waar blijft het plan?
Move your mouse over image
Het is een bizar fenomeen dat de overheid verhoudingsgewijs het meest lijkt te besparen op goedkope systemen die zeer efficiënt zijn. Neem de bijscholing van leerkrachten. Het budget daarvoor daalde, afhankelijk van de koepel, met een derde tot de helft. In het gigantische bedrag dat we aan onderwijs en vorming besteden, een zee van bijna 11 miljard, gaat het maar om een druppel van honderdduizenden euro's.  Lees meer
 
 

Zorgverlof voor leraren en hervorming onderwijsstelsels 28 mei 2016

 
Zorgverlof voor leraren en hervorming onderwijsstelsels
Move your mouse over image
De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een ontwerpbesluit goedgekeurd dat onderwijspersoneelsleden een alternatief biedt voor de loopbaanonderbreking.  Vanaf 2 september 2016 komt er een zorgverlof met een onderbrekingsuitkering. Personeelsleden in het onderwijs kunnen zo zorgverlof nemen voor ouderschap, palliatieve zorgen, medische bijstand en voor het volgen van een opleiding. Daarnaast worden de bestaande onbezoldigde verlofstelsels geharmoniseerd en hervormd in functie van de noden van de personeelsleden en een goede schoolorganisatie. Ook in een eindeloopbaanregeling wordt voorzien. Lees meer
 
 

Het échte leven 1 februari 2016

 
Het échte leven
Move your mouse over image
Sommige krantenkoppen doen geloven dat het tóch nog goed komt met de wereld. Maakte mij blij: “Over het échte leven moet je ook op school leren.” Ik deel die mening. Dat ik leerde schrijven, komt van pas. Maar ik heb er niks aan dat ik mijn boterhammetjes tot parallellogrammen kan versnijden. Lees meer
 
 

Ouders lezen Crevits de les 27 januari 2016

 
Ouders lezen Crevits de les
Move your mouse over image
"Teamwork is de toekomst", reageert minister Crevits. En niet alleen in het voordeel van de leerlingen. "Leerkrachten die in team werken, lopen een pak minder risico op een burn-out." Ze beaamt ook dat "projectwerk veel crucialer" moet worden. "Heel wat scholen doen dit dan ook al.""Zet ASO, BSO en TSO samen in één brede eerste graad" Lees meer
 
 

Over het échte leven moet je ook op school leren 27 januari 2016

 
Over het échte leven moet je ook op school leren
Move your mouse over image
Minder examens en meer permanente evaluatie. Geen jaarvakken van telkens vijftig minuten maar wel aparte modules en vakoverschrijdende projecten. Dat zijn enkele voorstellen van een panel van 24 ouders dat sinds oktober verschillende keren is samengekomen, op vraag van onderwijsminister Hilde Crevits. Lees meer
 
 

Scholieren krijgen in de toekomst snuffelweken 27 januari 2016

 
Scholieren krijgen in de toekomst snuffelweken
Move your mouse over image
Brussel. Ouders van Vlaamse schoolkinderen vinden dat jongeren beter moeten voorbereid worden op het echte leven. Onderdeel daarvan is het slopen van de muren tussen het secundair onderwijs en het bedrijfsleven, en het introduceren van een stage voor elke scholier. Dat blijkt uit verschillende debatten tussen 24 zorgvuldig geselecteerde ouders dat de Koning Boudewijnstichting organiseerde. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - onderwijs
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream