onderwijs

STEM-kader biedt scholen houvast in het uitbouwen van STEM-onderwijs 22 november 2015

 
STEM-kader biedt scholen houvast in het uitbouwen van STEM-onderwijs
Move your mouse over image
Vandaag, op de Dag van de Wetenschap in Gent, is het STEM-kader voor alle scholen in Vlaanderen gelanceerd. STEM - dat staat voor wetenschap, techniek, engineering en wiskunde - heeft op korte tijd veel weerklank gekregen in het Vlaamse onderwijs. Door de groei en het succes is er nood aan een breder kader met richtinggevende principes en doelstellingen zodat het aanbod kwalitatief en breed toegankelijk is. Het STEM-kader wil nu alle scholen die inzetten op STEM én alle scholen die er meer over willen weten een leidraad geven. De uitwisseling van ervaringen, de begeleiding en de bijscholing zijn daarbij belangrijk. Het kader kwam tot stand in samenwerking met het hoger onderwijs, waaronder STEM-onderzoekers en de lerarenopleidingen, en een brede vertegenwoordiging van scholen. Het STEM-kader werd bekend gemaakt in de marge van de voorstelling van het STEM-charter dat beleidsmakers, sociale partners en de onderwijs- en bedrijfswereld verenigt om samen STEM in de kijker te plaatsen. Minister Crevits ondertekende zondag mee dit charter. Lees meer
 
 

Minister Crevits lanceert campagne ‘Jong & Geletterd’ in de 5e editie van de Week van de Geletterdheid 8 september 2015

 
Minister Crevits lanceert campagne ‘Jong & Geletterd’ in de 5e editie van de Week van de Geletterdheid
Move your mouse over image
In Oostende heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de campagne ‘Jong & Geletterd’ gelanceerd. De Week van de Geletterdheid, van 7 tot 13 september 2015, staat dit jaar in het teken van jongeren. Hoewel in Vlaanderen jongeren het niet slecht doen op vlak van geletterdheid in vergelijking met de meeste andere landen, is toch 1 op 10 onvoldoende geletterd. De 5e editie van de Week van de Geletterdheid sensibiliseert niet alleen over het probleem van laaggeletterdheid bij jongeren, maar wil ook oplossingen aanreiken. Lees meer
 
 

Minister Crevits vervroegt vaste benoemingen, past vervangingsvoorwaarden leerkrachten aan en versterkt ondersteuning in kader M-decreet 24 april 2015

 
Minister Crevits vervroegt vaste benoemingen, past vervangingsvoorwaarden leerkrachten aan en versterkt ondersteuning in kader M-decreet
Move your mouse over image
Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering vandaag maatregelen over de loopbaan van leerkrachten en de vervangingen van leerkrachten goedgekeurd. De vaste benoeming van duizenden leerkrachten wordt vanaf dit jaar vervroegd en de vervangingsvoorwaarden worden aangepast. Tegelijk wordt de omkadering in het basisonderwijs versterkt in het kader van het M-decreet. Vlaams minister Hilde Crevits grijpt niet in op de omkadering en zorgt op korte termijn voor duurzame loopbanen. Lees meer
 
 

Eind maart 551 vacatures in onderwijs en 1674 werkzoekende leerkrachten 22 april 2015

 
Eind maart 551 vacatures in onderwijs en 1674 werkzoekende leerkrachten
Move your mouse over image
Eind maart waren er in het basis- en het secundair onderwijs in Vlaanderen 551 openstaande vacatures. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits geantwoord op een vraag in het Vlaams parlement. De minister gebruikt de meest recente monitoring van de onderwijsarbeidsmarkt. Het aantal vacatures is het voorbije jaar in alle onderwijsniveaus gestegen. In het basisonderwijs is er een stijging van 7,6%, in het secundair onderwijs is er een stijging van 22,5% en het buitengewoon secundair onderwijs kent een stijging van 36,4 %. Daarnaast waren er eind maart 1674 werkzoekende leerkrachten in Vlaanderen. Het gaat om werkzoekenden die én een onderwijsdiploma hebben én de intentie/aspiratie hebben om in het onderwijs te gaan werken. In het kleuteronderwijs is het aantal werkzoekenden het afgelopen jaar gestegen met bijna 28%, in het lager onderwijs was er een daling van werkzoekende leerkrachten met 7,5 % en voor de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs is er een daling van het aantal werkzoekenden met 1,8%. Lees meer
 
 

Samenwerkingsprotocol gegevensuitwisseling leerplichtige en niet-leerplichtige leerlingen en platform voor uitwisseling van leerkrachten 25 maart 2015

 
Samenwerkingsprotocol gegevensuitwisseling leerplichtige en niet-leerplichtige leerlingen en platform voor uitwisseling van leerkrachten
Move your mouse over image
Vanaf volgend schooljaar zullen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap ook de gegevens van kleuters uitwisselen. Het is voor het eerst dat de twee gemeenschappen  zich daartoe verbinden.  Bovendien zullen gegevens  over de leerplichtige leerlingen in de toekomst sneller worden uitgewisseld. De nieuwe afspraak staat in een nieuw samenwerkingsprotocol dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Onderwijs van de Franse Gemeenschap Joëlle Milquet vandaag hebben ondertekend. Het akkoord is vooral voor Brussel belangrijk om sneller een duidelijk zicht te krijgen waar kinderen zich precies inschrijven.  De onderwijsministers Crevits en Milquet plannen samen ook een platform voor de uitwisseling van leerkrachten tussen de gemeenschappen. Lees meer
 
 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil extra plaatsen werkplekleren 5 februari 2015

 
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil extra plaatsen werkplekleren
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vraagt de sociale partners om extra plaatsen te creëren voor werkplekleren. Minister Crevits doet dat in een brief aan de Sociaal Economische Raad Vlaanderen (SERV). Eind januari 2015 zijn er 1441 jongeren binnen het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO) die arbeidsrijp zijn en geen concrete werkplek hebben. Dat aantal is de voorbije jaren stabiel gebleven. Er zijn jaarlijks wel verschillen tussen de studierichtingen. Lees meer
 
 

Nieuw aanspreekpunt ‘deradicalisering onderwijs’ 19 januari 2015

 
Nieuw aanspreekpunt ‘deradicalisering onderwijs’
Move your mouse over image
Morgen lanceert het departement Onderwijs en Vorming het nieuwe aanspreekpunt ‘deradicalisering onderwijs’. Het is één van de maatregelen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in het kader van de preventie van radicalisering in scholen. Scholen krijgen vandaag via de elektronische nieuwsbrief Schooldirect een globaal overzicht van de verschillende instanties die hen ondersteuning kunnen bieden over radicalisering en de mogelijkheden tot vorming. Voor scholen die extra vragen hebben komt er het aanspreekpunt ‘deradicalisering onderwijs’. Lees meer
 
 

Studie-informatiedagen (SID-ins) nu ook open op donderdagavond 5 januari 2015

 
Studie-informatiedagen (SID-ins) nu ook open op donderdagavond
Move your mouse over image
Deze en volgende maand vinden opnieuw in elke Vlaamse provincie de SID-ins plaats. Voor het eerst is er in elke provincie een avondopening op donderdagavond. Met deze nocturnes willen de Centra voor Leerlingenbegeleiding en het Ministerie van Onderwijs en Vorming leerlingen, ouders en andere geïnteresseerden nog meer kansen bieden om kennis te maken met het studie- en beroepsaanbod na het secundair onderwijs. Lees meer
 
 

Website voor onderwijsinstellingen over stroomtekort en afschakelplan 20 november 2014

 
Website voor onderwijsinstellingen over stroomtekort en afschakelplan
Move your mouse over image
Deze winter bestaat het risico op elektriciteitsschaarste en een tijdelijke afschakeling van de elektriciteit. Ook scholen kunnen daar gevolgen van ondervinden. Daarom lanceert het beleidsdomein Onderwijs en Vorming een website met checklist die onderwijsinstellingen helpt om de gevolgen van een mogelijk stroomtekort in te schatten. Scholen vernemen welke maatregelen ze kunnen nemen bij afschakeling, zodat ze daarover op tijd kunnen communiceren met personeel, ouders, leerlingen, studenten en cursisten. Lees meer
 
 

Vlaanderen blijft volop investeren in extra ondersteuning scholen voor gelijke kansen 7 november 2014

 
Vlaanderen blijft volop investeren in extra ondersteuning scholen voor gelijke kansen
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits blijft volop investeren in extra ondersteuning voor gelijke kansen.  Jaarlijks wordt 210 miljoen euro extra voorzien voor personeelsomkadering. Aan die personeelsomkadering wordt niet geraakt. De verdeling van het luik werkingsmiddelen zal evolueren op objectieve en rechtvaardige basis. Voor de werkingsmiddelen lopen twee onderzoeken om na te gaan hoe die in scholen aangewend worden en hoe de verschillen in basistoelagen te objectiveren zijn. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - onderwijs
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream