onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil extra plaatsen werkplekleren 5 februari 2015

 
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil extra plaatsen werkplekleren
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vraagt de sociale partners om extra plaatsen te creëren voor werkplekleren. Minister Crevits doet dat in een brief aan de Sociaal Economische Raad Vlaanderen (SERV). Eind januari 2015 zijn er 1441 jongeren binnen het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO) die arbeidsrijp zijn en geen concrete werkplek hebben. Dat aantal is de voorbije jaren stabiel gebleven. Er zijn jaarlijks wel verschillen tussen de studierichtingen. Lees meer
 
 

Nieuw aanspreekpunt ‘deradicalisering onderwijs’ 19 januari 2015

 
Nieuw aanspreekpunt ‘deradicalisering onderwijs’
Move your mouse over image
Morgen lanceert het departement Onderwijs en Vorming het nieuwe aanspreekpunt ‘deradicalisering onderwijs’. Het is één van de maatregelen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in het kader van de preventie van radicalisering in scholen. Scholen krijgen vandaag via de elektronische nieuwsbrief Schooldirect een globaal overzicht van de verschillende instanties die hen ondersteuning kunnen bieden over radicalisering en de mogelijkheden tot vorming. Voor scholen die extra vragen hebben komt er het aanspreekpunt ‘deradicalisering onderwijs’. Lees meer
 
 

Studie-informatiedagen (SID-ins) nu ook open op donderdagavond 5 januari 2015

 
Studie-informatiedagen (SID-ins) nu ook open op donderdagavond
Move your mouse over image
Deze en volgende maand vinden opnieuw in elke Vlaamse provincie de SID-ins plaats. Voor het eerst is er in elke provincie een avondopening op donderdagavond. Met deze nocturnes willen de Centra voor Leerlingenbegeleiding en het Ministerie van Onderwijs en Vorming leerlingen, ouders en andere geïnteresseerden nog meer kansen bieden om kennis te maken met het studie- en beroepsaanbod na het secundair onderwijs. Lees meer
 
 

Website voor onderwijsinstellingen over stroomtekort en afschakelplan 20 november 2014

 
Website voor onderwijsinstellingen over stroomtekort en afschakelplan
Move your mouse over image
Deze winter bestaat het risico op elektriciteitsschaarste en een tijdelijke afschakeling van de elektriciteit. Ook scholen kunnen daar gevolgen van ondervinden. Daarom lanceert het beleidsdomein Onderwijs en Vorming een website met checklist die onderwijsinstellingen helpt om de gevolgen van een mogelijk stroomtekort in te schatten. Scholen vernemen welke maatregelen ze kunnen nemen bij afschakeling, zodat ze daarover op tijd kunnen communiceren met personeel, ouders, leerlingen, studenten en cursisten. Lees meer
 
 

Vlaanderen blijft volop investeren in extra ondersteuning scholen voor gelijke kansen 7 november 2014

 
Vlaanderen blijft volop investeren in extra ondersteuning scholen voor gelijke kansen
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits blijft volop investeren in extra ondersteuning voor gelijke kansen.  Jaarlijks wordt 210 miljoen euro extra voorzien voor personeelsomkadering. Aan die personeelsomkadering wordt niet geraakt. De verdeling van het luik werkingsmiddelen zal evolueren op objectieve en rechtvaardige basis. Voor de werkingsmiddelen lopen twee onderzoeken om na te gaan hoe die in scholen aangewend worden en hoe de verschillen in basistoelagen te objectiveren zijn. Lees meer
 
 

Bijna 2000 extra leraren in basisonderwijs door stijging leerlingenaantallen 6 november 2014

 
Bijna 2000 extra leraren in basisonderwijs door stijging leerlingenaantallen
Move your mouse over image
Vorig en dit schooljaar zijn er bijna 2000 extra leraren aan de slag in het basisonderwijs in Vlaanderen. Vorig schooljaar ging het om 1055 extra leraren, dit schooljaar wordt er een stijging van 900 extra leraren verwacht. De stijging van het aantal personeelsleden heeft te maken met het hoger aantal kleuters en leerlingen. Vooral vrouwen blijven voor een job als leraar kiezen : maar 3 procent van de kleuteronderwijzers is man, in het lager onderwijs ligt dat percentage op 18,5 procent. Lees meer
 
 

Extra geld voor kansarme scholen in gedrang 4 september 2014

 
Extra geld voor kansarme scholen in gedrang
Move your mouse over image
Het beleid van gelijke kansen in het onderwijs komt in het gedrang. Daar waarschuwt voormalig minister Frank Vandenbroucke voor, nu de Vlaamse regering van plan is een deel van de werkingsmiddelen voor scholen niet langer volgens sociale kenmerken te herverdelen. Lees meer
 
 

Selfie met leerlingen en minister van Onderwijs 2 september 2014

 
Selfie met leerlingen en minister van Onderwijs
Move your mouse over image
Assebroek - Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bracht gisternamiddag een bezoek aan de Brugse scholen Wonderwijs en de Boomhut Lees meer
 
 

Crevits houdt halt in twee scholen 2 september 2014

 
Crevits houdt halt in twee scholen
Move your mouse over image
Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) hield gisteren halt aan de nieuwe school Wonderwijs in Brugge Lees meer
 
 

EERSTE SCHOOLGEBOUW 'SCHOLEN VAN MORGEN' GOED VOOR 300 PLAATSEN 2 september 2014

 
EERSTE SCHOOLGEBOUW 'SCHOLEN VAN MORGEN' GOED VOOR 300 PLAATSEN
Move your mouse over image
De nieuwbouw van het Gemeentelijk Technisch Instituut (GTIL) werd gisteren officieel geopend door minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - onderwijs
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream