pesten

66 leerlingen volgen opleiding tot ‘peer supporter’ 2 mei 2017

 
66 leerlingen volgen opleiding tot ‘peer supporter’
Move your mouse over image
Vandaag vond de eerste studiedag ‘peer support: jongeren steunen jongeren’ plaats in Howest in Brugge. De studiedag is het gevolg van het ‘peer support’ project dat sinds januari 2016 in het opleidingsteam Toegepaste Psychologie aan Howest loopt. In het afgelopen schooljaar hebben 66 leerlingen de opleiding tot ‘peer supporter’ gevolgd. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits benadrukte in haar slottoespraak dat peer support deel moet uitmaken van het bredere schoolbeleid. Lees meer
 
 

Ouderavonden in scholen over veilig internetgebruik 12 maart 2017

 
Ouderavonden in scholen over veilig internetgebruik
Move your mouse over image
Scholen krijgen ook dit jaar de kans om ouderavonden te organiseren over het veilig gebruik van het internet. Het gaat om een samenwerkingsproject van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, Child Focus en de Gezinsbond. De 3 thema’s die aan bod komen zijn: onze kinderen veilig online, cyberpesten en Let the games begin. Het project is ook waardevol om ouders bij het schoolbeleid te betrekken. Lees meer
 
 

Ministers Crevits en Gatz bezoeken tentoonstelling tegen pesten 6 maart 2017

 
Ministers Crevits en Gatz bezoeken tentoonstelling tegen pesten
Move your mouse over image
De ministers Hilde Crevits (Onderwijs) en Sven Gatz (Cultuur) hebben vorige week naar aanleiding van de Vlaamse week tegen Pesten een bezoek gebracht aan het project 't Zal WELzijn van de VBS Sint-Michiel (SMIKS) uit Keerbergen. Met het project wordt pesten op school aangepakt. Lees meer
 
 

Actieplan brengt cultuur en onderwijs dichter bij elkaar 14 oktober 2016

 
Actieplan brengt cultuur en onderwijs dichter bij elkaar
Move your mouse over image
De Vlaamse Regering heeft het actieplan ‘Cultuur en Onderwijs: Samen voor meer en beter’ goedgekeurd. Dit plan van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz mikt op een intensere en meer geïntegreerde samenwerking tussen cultuur en onderwijs. Dit schooljaar staan er enkele concrete projecten op stapel. Onder de noemer ‘‘tZalWELzijn’ gaan 56 scholen aan de slag met 7 culturele organisaties rond het thema pesten en welbevinden. Er komt ook een project waarbij kunstenaars in scholen zullen resideren. Lees meer
 
 

Vlaamse ministers wijzen resoluut en verenigd pesten en andere vormen van geweld op minderjarigen af 29 januari 2016

 
Vlaamse ministers wijzen resoluut en verenigd pesten en andere vormen van geweld op minderjarigen af
Move your mouse over image
Minderjarigen worden in diverse contexten het slachtoffer van fysiek, psychisch, seksueel geweld of van pestgedrag. De Vlaamse ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs, Jeugd en Sport versterken samen met de partners op het terrein hun gezamenlijke engagement om werk te maken van de bescherming van kinderen en jongeren. Samen wijzen ze resoluut en verenigd pesten en geweld op minderjarigen af. Lees meer
 
 

Minister Hilde Crevits promoot samen met de Vlaamse Scholierenkoepel peer mediation om conflicten op school aan te pakken 15 december 2015

 
Minister Hilde Crevits promoot samen met de Vlaamse Scholierenkoepel peer mediation om conflicten op school aan te pakken
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft vandaag de publicatie ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’ voorgesteld. Met de nieuwe gebruiksvriendelijke publicatie wil minister Crevits scholen ondersteunen bij de preventie en de aanpak van pesten. Er gaat daarbij veel aandacht naar peer mediation. Bij peer mediation worden leerlingen opgeleid om bij conflicten op school te bemiddelen. Met de Vlaamse Scholierenkoepel is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om jongeren warm maken en scholen uitnodigen om gebruik te maken van deze methodiek. ‘Conflixers’ zullen tussenbeide komen bij kleinere conflicten. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - pesten
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter