pesten op school

“Dringend noodnummer nodig voor pestslachtoffers” 14 juni 2018

 
“Dringend noodnummer nodig voor pestslachtoffers”
Move your mouse over image
Een crisismeldpunt voor uit de hand gelopen pestgevallen. Dat is één van de eisen van het Vlaams ­Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, nu uit nieuw onderzoek blijkt hoe wijd­verbreid het pestprobleem echt is. Liefst de helft van de jongeren zegt in een bevraging van de UGent dat ze ooit gepest zijn. Lees meer
 
 

Bijna helft van de Vlaamse jongeren wordt gepest 14 juni 2018

 
Bijna helft van de Vlaamse jongeren wordt gepest
Move your mouse over image
GENT. Bijna de helft van de Vlaamse jongeren zegt slachtoffer te zijn van pesten of cyberpesten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek aan de UGent bij 1.600 Vlaamse scholieren tussen 12 en 18 jaar. Achttien procent geeft toe zelf iemand te hebben gepest. De jongeren geven ook aan dat ze zelf vragende partij zijn voor preventie, sensibilisering en ondersteuning. Lees meer
 
 

Bijna helft Vlaamse jongeren wordt gepest 14 juni 2018

 
Bijna helft Vlaamse jongeren wordt gepest
Move your mouse over image
Bijna de helft van de jongeren tussen 12 en 18 jaar geeft aan gepest te worden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zegt verrast te zijn over de hoge cijfers. 'Zeker in vergelijking met internationale studies zoals PISA, waaruit blijkt dat 18,5 procent van de 15-jarigen zegt het afgelopen jaar gepest te zijn. Lees meer
 
 

1 op 2 Vlaamse jongeren gepest 14 juni 2018

 
1 op 2 Vlaamse jongeren gepest
Move your mouse over image
Nagenoeg de helft van alle Vlaamse jongeren (48%) werd al het slachtoffer van pesterijen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de UGent bij 1.600 scholieren tussen 12 en 18 jaar. Net geen één op de vijf (18%) geeft toe zelf ooit iemand gepest te hebben. Expert Gie Deboutte wil dat de Vlaamse regering extra middelen vrijmaakt voor de oprichting van een kenniscentrum én een crisismeldpunt. Lees meer
 
 

“Snel noodnummer voor slachtoffers van pesten” 14 juni 2018

 
“Snel noodnummer voor slachtoffers van pesten”
Move your mouse over image
Hasselt. Een crisismeldpunt voor uit de hand gelopen pestgevallen. Dat is één van de eisen van het Vlaams ­Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, nu uit nieuw onderzoek blijkt hoe wijd­verbreid het pestprobleem echt is. Liefst de helft van de jongeren zegt in een bevraging van de UGent dat ze ooit gepest zijn. Lees meer
 
 

In Vlaamse klassen werd helft al gepest 14 juni 2018

 
In Vlaamse klassen werd helft al gepest
Move your mouse over image
De kans dat uw kind het mikpunt wordt van pestkoppen is een op twee. De kans dat het zich schuldig maakt aan pestgedrag is een op vijf, zo blijkt uit een nieuw UGent-onderzoek. 'Minister Crevits moet financiële middelen vrijmaken voor een structureel antipestbeleid op elke school.' Lees meer
 
 

"Antipestplan nodig voor élke school" 14 juni 2018

 
"Antipestplan nodig voor élke school"
Move your mouse over image
Eén op de twee. Zo groot is de kans dat uw kind ooit het mikpunt wordt van pestkoppen. De kans dat hij of zij zélf iemand pest, is één op de vijf. De cijfers van de UGent verrassen zelfs onderwijsminister Crevits. "Ze moet dringend geld zoeken voor een structureel antipestbeleid op élke school", zegt expert Gie Deboutte. Lees meer
 
 

“Tegen dat pesten zal ik echt moeten ingrijpen” 1 september 2017

 
“Tegen dat pesten zal ik echt moeten ingrijpen”
Move your mouse over image
U bezocht zonet een techniektaalkamp in Kortrijk. STEM (Science Technology Engineering Maths), een van uw paradepaardjes, legt de nadruk op technische en wetenschappelijke vakken. Waarom is dat zo belangrijk?Hilde Crevits: “De bedrijfswereld vraagt om die profielen, maar er komen te weinig jongeren met die capaciteiten uit het onderwijs. 6.000 West-Vlaamse kinderen volgden vorig jaar een STEM-academie. In het secundair kiezen nu ook meer leerlingen voor wetenschappelijke richtingen.  Lees meer
 
 

66 leerlingen volgen opleiding tot ‘peer supporter’ 2 mei 2017

 
66 leerlingen volgen opleiding tot ‘peer supporter’
Move your mouse over image
Vandaag vond de eerste studiedag ‘peer support: jongeren steunen jongeren’ plaats in Howest in Brugge. De studiedag is het gevolg van het ‘peer support’ project dat sinds januari 2016 in het opleidingsteam Toegepaste Psychologie aan Howest loopt. In het afgelopen schooljaar hebben 66 leerlingen de opleiding tot ‘peer supporter’ gevolgd. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits benadrukte in haar slottoespraak dat peer support deel moet uitmaken van het bredere schoolbeleid. Lees meer
 
 

“Scholen moeten vrijheid hebben” 13 maart 2017

 
“Scholen moeten vrijheid hebben”
Move your mouse over image
BRUSSEL. ‘Wij willen een beter antipestbeleid.’ Dat is de boodschap die 2.680 lezers van onze zusterkrantNaar aanleiding van de Vlaamse Week tegen Pesten bracht onze zusterkrant een dossier over pesten in Vlaanderen. In een interview was ‘pestdeskundige’ Gie Deboutte er van overtuigd dat er een beter antipestbeleid én een wettelijk kader nodig waren. Deze Week wou daarom een serieus signaal geven. De krant startte een online petitie tegen pesten en in een week tijd verzamelde het 2680handtekeningen.  Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - pesten op school
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream