pesten op school

“Tegen dat pesten zal ik echt moeten ingrijpen” 1 september 2017

 
“Tegen dat pesten zal ik echt moeten ingrijpen”
Move your mouse over image
U bezocht zonet een techniektaalkamp in Kortrijk. STEM (Science Technology Engineering Maths), een van uw paradepaardjes, legt de nadruk op technische en wetenschappelijke vakken. Waarom is dat zo belangrijk?Hilde Crevits: “De bedrijfswereld vraagt om die profielen, maar er komen te weinig jongeren met die capaciteiten uit het onderwijs. 6.000 West-Vlaamse kinderen volgden vorig jaar een STEM-academie. In het secundair kiezen nu ook meer leerlingen voor wetenschappelijke richtingen.  Lees meer
 
 

66 leerlingen volgen opleiding tot ‘peer supporter’ 2 mei 2017

 
66 leerlingen volgen opleiding tot ‘peer supporter’
Move your mouse over image
Vandaag vond de eerste studiedag ‘peer support: jongeren steunen jongeren’ plaats in Howest in Brugge. De studiedag is het gevolg van het ‘peer support’ project dat sinds januari 2016 in het opleidingsteam Toegepaste Psychologie aan Howest loopt. In het afgelopen schooljaar hebben 66 leerlingen de opleiding tot ‘peer supporter’ gevolgd. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits benadrukte in haar slottoespraak dat peer support deel moet uitmaken van het bredere schoolbeleid. Lees meer
 
 

“Scholen moeten vrijheid hebben” 13 maart 2017

 
“Scholen moeten vrijheid hebben”
Move your mouse over image
BRUSSEL. ‘Wij willen een beter antipestbeleid.’ Dat is de boodschap die 2.680 lezers van onze zusterkrantNaar aanleiding van de Vlaamse Week tegen Pesten bracht onze zusterkrant een dossier over pesten in Vlaanderen. In een interview was ‘pestdeskundige’ Gie Deboutte er van overtuigd dat er een beter antipestbeleid én een wettelijk kader nodig waren. Deze Week wou daarom een serieus signaal geven. De krant startte een online petitie tegen pesten en in een week tijd verzamelde het 2680handtekeningen.  Lees meer
 
 

Ruim kwart meer pesters geregistreerd 27 juni 2016

 
Ruim kwart meer pesters geregistreerd
Move your mouse over image
De politie heeft in 2014 liefst 584 gevallen van pesten op school geregistreerd. Dat zijn er ruim een kwart meer dan in de voorgaande twee jaren. In de eerste helft van 2015 werden er opnieuw 336 geregistreerd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een schriftelijke vraag van Olivier Chastel (MR). Lees meer
 
 

Eén op twintig gepest 19 april 2016

 
Eén op twintig gepest
Move your mouse over image
'Eén op de twintig leerlingen wordt langdurig en hardnekkig gepest en spreekt over chronische eenzaamheid', weet Crevits. 'Dat mag niemand onder de mat schuiven en moet worden aangepakt. Het leidt immers tot leerstoornissen en sociale problemen zoals een lage zelfwaardering en depressies.' Lees meer
 
 

Even venijnig als op speelplaats 11 maart 2015

 
Even venijnig als op speelplaats
Move your mouse over image
Pesten op school gebeurt lang niet enkel op de speelplaats, maar evengoed in de leraarskamer. Terwijl ze aan kinderen het goede voorbeeld moeten geven, gaan sommige leerkrachten en directeurs juist heel ver in hun pesterijen.Dat zo veel leerkrachten zelf slachtoffer zijn, blijkt uit onderzoek van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Lees meer
 
 

Ieper neemt voortouw in strijd tegen pesten 27 februari 2015

 
Ieper neemt voortouw in strijd tegen pesten
Move your mouse over image
Emmily Talpe (Open Ieper) wil dat de stad een voortrekkersrol speelt om al van in het basisonderwijs de leerlingen een attitude tegen pesten mee te geven. 'Wij willen een meer gestructureerd en permanent antipestbeleid.' Ieper. 'Pesten is een maatschappelijk probleem. Pesten speelt zich vaak af op school, maar het stopt daar niet. Een antipestbeleid moet daarom ook andere sectoren betrekken zoals sportclubs, jeugdbewegingen, welzijnsorganisaties, hulpverleners, media, politie en justitie.' Lees meer
 
 

Laat leerlingen pestprobleem zélf oplossen met bemiddeling 27 februari 2015

 
Laat leerlingen pestprobleem zélf oplossen met bemiddeling
Move your mouse over image
Net nu heel Vlaanderen verontwaardigd is over het zware pestgeval in Deurne, stond de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement gisteren helemaal in het teken van pesten. Onderwijsminister Hilde Crevits kondigde er aan te willen investeren in de peer media­tion-methode. Daarbij zijn het de leerlingen zelf die bemiddelen bij conflicten. Lees meer
 
 

Leerlingen opleiden om te bemiddelen bij pestgedrag 27 februari 2015

 
Leerlingen opleiden om te bemiddelen bij pestgedrag
Move your mouse over image
BRUSSEL. Na een nieuw geval van pestgedrag in Deurne, stond de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement gisteren in het teken van pesten. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) kondigde er aan zwaar te willen investeren in depeer mediation-methode: in plaats van leerkrachten of centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) zijn het leerlingen die bemiddelen bij conflicten. 'Ik geloof sterk in die methode om een klimaat te creëren dat pesten voorkomt. Lees meer
 
 

Laat leerlingen bemiddelen bij pesten 27 februari 2015

 
Laat leerlingen bemiddelen bij pesten
Move your mouse over image
De extreme gevallen van pesterijen hebben ook het Vlaams Parlement wakker geschud. Nadat de Vlaamse scholierenkoepel stevig aan de alarmbel trok, roept nu ook de Vlaamse onderwijsraad Vlor de ministers van Onderwijs, Jeugd, Welzijn en Media op om een stevig standpunt in te nemen. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - pesten op school
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream