samen tegen schooluitval

Steeds meer jongeren halen een diploma! 7 februari 2017

 
Steeds meer jongeren halen een diploma!
Move your mouse over image
Steeds meer jongeren in Vlaanderen halen een diploma. Al 6 jaar op rij daalt het gemiddelde aantal leerlingen dat zonder diploma de schoolbanken verlaat. Dat blijkt uit het nieuw rapport Vroegtijdig Schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs. In het schooljaar 2014-2015 verliet 11% vroegtijdig de schoolbanken, terwijl dit in 2009-2010 nog om 12,9% ging. De Vlaamse spijbelambtenaar, brugtrajecten voor leerlingen ouder dan 18 jaar en flexibele leertrajecten voor jongeren in het deeltijds onderwijs moeten ervoor zorgen dat nog meer jongeren een diploma halen. Minister Crevits wil de meetmethode in de toekomst aanpassen omdat een groep jongeren uit het buitengewoon onderwijs die geen kwalificatie kan halen nu ten onrechte als vroegtijdige schoolverlater wordt beschouwd. Lees meer
 
 

Vlaamse regering keurt conceptnota Samen tegen Schooluitval goed 26 juni 2015

 
Vlaamse regering keurt conceptnota Samen tegen Schooluitval goed
Move your mouse over image
De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters de conceptnota Samen tegen Schooluitval goedgekeurd. Het gaat om een omvattend plan met meer dan 50 actiepunten. Het doel is het aantal vroegtijdige schoolverlaters te doen dalen, het spijbelen tegen te gaan en het leerrecht te garanderen. Naast Onderwijs en Welzijn wordt Werk de nieuwe partner in het geheel. Preventie staat voorop, samen met het optreden tegen spijbelende leerlingen. Vlaanderen zal een spijbelambtenaar aanstellen. Met deze conceptnota gaat Vlaanderen in op de Europese aanbeveling om de problematiek van vroegtijdige schoolverlaters en spijbelen geïntegreerd aan te pakken. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - samen tegen schooluitval
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream