vandeurzen

Gezond eten op school 10 oktober 2017

 
Gezond eten op school
Move your mouse over image
Hoe stel je een evenwichtige maaltijd op school samen? Welke porties hanteer je? Hoe zorg je voor voldoende variatie? Hoe creëer je een aangename refter? De antwoorden op deze vragen staan in de nieuwe handleiding ‘Gezonde School. Richtlijnen voor evenwichtige schoolmaaltijden’. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen hebben de handleiding vandaag in de refter van het Koninklijk Atheneum van Etterbeek voorgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen na breed overleg met de voedingssector en ze sluiten naadloos aan bij de nieuwe voedingsdriehoek. De richtlijnen voor gezonde schoolmaaltijden passen in het Klavertje Vier van minister Crevits met aandacht voor bewegen, gezonde voeding, EHBO en reanimatie en sportinfrastructuur en in het strategisch plan ‘de Vlaming leeft gezonder in 2025’ van minister Vandeurzen. Lees meer
 
 

19 scholen krijgen gunstig advies voor programmatie buitengewoon basisonderwijs en secundair onderwijs 5 mei 2017

 
19 scholen krijgen gunstig advies voor programmatie buitengewoon basisonderwijs en secundair onderwijs
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits geeft 19 extra scholen een gunstig advies om hun programmatie buitengewoon basisonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs uit te breiden. Met deze programmaties (die ruimer zijn dan enkel type 9) komt er een betere geografische spreiding van het aanbod in diverse types van het buitengewoon onderwijs. Leerlingen zullen minder lang op de bus moeten zitten omdat er dichter bij hun woonplaats een aanbod komt. Lees meer
 
 

“Vlaamse ministers bundelen de krachten rond gezonde tussendoortjes voor schoolkinderen” 21 april 2017

 
“Vlaamse ministers bundelen de krachten rond gezonde tussendoortjes voor schoolkinderen”
Move your mouse over image
Op voorstel van ministers Joke Schauvliege, Hilde Crevits en Jo Vandeurzen heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 21 april 2017, een vernieuwde en ambitieuzere regeling goedgekeurd voor de bedeling van gesubsidieerd fruit, groenten of melk aan leerlingen op school. Lees meer
 
 

Onderwijs en voedingsindustrie samen voor gezonde scholen 28 november 2016

 
Onderwijs en voedingsindustrie samen voor gezonde scholen
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen gaan samen met verschillende partners uit de voedingsindustrie, de koepel van automaatleveranciers, vertegenwoordigers voor (drink)water, cateraars, VIGeZ en onderwijspartners het engagement aan om tot een evenwichtiger en gezonder dranken- en tussendoortjesbeleid te komen in de Vlaamse scholen. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtig en gevarieerd aanbod dranken en tussendoortjes in de scholen tegen het schooljaar 2020-2021. Zo maken we het voor jongeren eenvoudiger om te kiezen voor producten die passen binnen een gezonde en evenwichtige levensstijl. De engagementsverklaring werd vandaag ondertekend in het Jan-van-Ruusbroeckcollege in Laken. Lees meer
 
 

Kies Keurig voor een frisdrankvrije school 10 mei 2016

 
Kies Keurig voor een frisdrankvrije school
Move your mouse over image
De Vlaamse ministers van Onderwijs en Welzijn Hilde Crevits en Jo Vandeurzen stimuleren secundaire scholen om stapsgewijs suikerrijke drank te bannen. Ze doen dat samen met ViGeZ, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. ViGeZ biedt voortaan op de website Kieskeurig een stappenplan aan op weg naar een frisdrankvrije school. De ministers hebben vandaag kennis gemaakt met de gezonde drankautomaat en het gezondheidsbeleid in het GO! Atheneum Redingenhof in Leuven. In die school worden heel wat gezonde alternatieven aangeboden. Lees meer
 
 

Vlaamse ministers wijzen resoluut en verenigd pesten en andere vormen van geweld op minderjarigen af 29 januari 2016

 
Vlaamse ministers wijzen resoluut en verenigd pesten en andere vormen van geweld op minderjarigen af
Move your mouse over image
Minderjarigen worden in diverse contexten het slachtoffer van fysiek, psychisch, seksueel geweld of van pestgedrag. De Vlaamse ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs, Jeugd en Sport versterken samen met de partners op het terrein hun gezamenlijke engagement om werk te maken van de bescherming van kinderen en jongeren. Samen wijzen ze resoluut en verenigd pesten en geweld op minderjarigen af. Lees meer
 
 

Vlaamse regering keurt conceptnota Samen tegen Schooluitval goed 26 juni 2015

 
Vlaamse regering keurt conceptnota Samen tegen Schooluitval goed
Move your mouse over image
De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters de conceptnota Samen tegen Schooluitval goedgekeurd. Het gaat om een omvattend plan met meer dan 50 actiepunten. Het doel is het aantal vroegtijdige schoolverlaters te doen dalen, het spijbelen tegen te gaan en het leerrecht te garanderen. Naast Onderwijs en Welzijn wordt Werk de nieuwe partner in het geheel. Preventie staat voorop, samen met het optreden tegen spijbelende leerlingen. Vlaanderen zal een spijbelambtenaar aanstellen. Met deze conceptnota gaat Vlaanderen in op de Europese aanbeveling om de problematiek van vroegtijdige schoolverlaters en spijbelen geïntegreerd aan te pakken. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - vandeurzen
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream