vaste benoeming

Crevits wil vaste benoeming bijsturen 5 september 2018

 
Crevits wil vaste benoeming bijsturen
Move your mouse over image
Er is een groot verschil in sociale bescherming tussen onderwijspersoneel zonder vaste benoeming en collega's die wel vast benoemd zijn. Zo is de ontslagprocedure voor een vast benoemde leraar of directeur heel omslachtig. De minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), kondigde bij het ­begin van dit schooljaar aan dat ze de evaluatie van vastbenoemde leraren wil bijsturen. Lees meer
 
 

Jonge leerkrachten steeds sneller vastbenoemd 3 september 2018

 
Jonge leerkrachten steeds sneller vastbenoemd
Move your mouse over image
Uit de jongste cijfers blijkt dat jonge leerkrachten steeds sneller een vaste benoeming krijgen. Dat moet het tekort mee helpen oplossen. Minister van onderwijs Hilde Crevits wil wel de evaluaties voor vaste benoemingen aanpassen.57 procent van de leerkrachten uit het leerplichtonderwijs die in het najaar van 2017 voor het eerst vast benoemd werden, was jonger dan 30 jaar. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA). Lees meer
 
 

Leerkrachten sneller vast benoemd 26 februari 2018

 
Leerkrachten sneller vast benoemd
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft een akkoord met de sociale partners over een loonsverhoging voor leraars. Leerkrachten worden ook sneller benoemd.Leerkrachten krijgen op 1 september 2018 een loonsverhoging van 0,3 procent. Vanaf 1 januari 2021 loopt dat op tot 1,1 procent. Dat staat in het nieuwe ontwerp van collectieve arbeidsovereenkomst dat de vakbonden, werkgevers en de Vlaamse regering hebben onderhandeld. De laatste lineaire loonsverhoging in het onderwijs dateert van 2003. Met deze maatregel wil Crevits (CD&V) dat de verloning in het onderwijs gelijk komt met andere sectoren. Lees meer
 
 

Aanvangsbegeleiding en werkzekerheid voor startende leraren, meer koopkracht voor alle onderwijspersoneel. 23 februari 2018

 
Aanvangsbegeleiding en werkzekerheid voor startende leraren, meer koopkracht voor alle onderwijspersoneel.
Move your mouse over image
Vandaag heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits namens de Vlaamse regering een voorakkoord bereikt met de vakorganisaties en de werkgevers in het kader van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst in onderwijs: CAO XI. Naast een verhoging van de koopkracht voor 175.000 personeelsleden binnen onderwijs wordt er ook een breed pakket aan loopbaanmaatregelen ingevoerd om de situatie van startende leraren aanzienlijk te versterken. Dankzij een doorgedreven aanvangsbegeleiding en kortere ‘proefperiode’ krijgen starters sneller uitzicht op een vaste aanstelling. Dankzij lokale lerarenplatforms voor vervangingen en de mogelijkheid om korte vervangingen te bundelen, krijgen scholen meer armslag in hun personeelsbeleid en tijdelijke leraren meer werkzekerheid. Deze CAO realiseert zo ook de oorspronkelijke doelstellingen van het loopbaanpact voor starters en tijdelijke leerkrachten. Alle sociale partners zullen dit voorakkoord verdedigen bij hun achterban. Lees meer
 
 

Almaar meer jonge leerkrachten vastbenoemd 22 augustus 2016

 
Almaar meer jonge leerkrachten vastbenoemd
Move your mouse over image
Brussel. De grootste frustratie bij jonge leerkrachten die net beginnen met werken? De jobonzekerheid, en het eindeloos schipperen van de ene interim naar de andere, ter vervanging van zieke of zwangere collega-leraars. En dat vaak zonder het vooruitzicht op een vaste betrekking. Lees meer
 
 

Slechts twintig vastbenoemde leraars ontslagen 25 mei 2016

 
Slechts twintig vastbenoemde leraars ontslagen
Move your mouse over image
Jaarlijks wordt slechts een twintigtal vastbenoemde leraars ontslagen. Dat is amper 0,02 procent. Het percentage, door Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) opgevraagd bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), bewijst dat het vrijwel onmogelijk is een vastbenoemde kracht de deur te wijzen. Als er geen tucht- of dringende redenen in het spel zijn, is het bijzonder moeilijk om een slecht functionerende leerkracht te ontslaan. Lees meer
 
 

Vaste benoeming in onderwijs: een vloek, een zegen, en niet bespreekbaar 16 maart 2016

 
Vaste benoeming in onderwijs: een vloek, een zegen, en niet bespreekbaar
Move your mouse over image
Voor directies en heel wat leerkrachten hoeft de vaste benoeming niet meer. Maar het thema staat niet op de politieke agenda. En de vakbonden zetten zich schrap om dat zo te houden.BRUSSEL. Bijna acht op de tien verkiezen een contract van onbepaalde duur boven een vast statuut voor leerkrachten. Dat leert een enquête bij 450 directies, schoolbesturen of onderwijsambtenaren die de onderwijskoepel van steden en gemeenten OVSG afnam. Lees meer
 
 

Nieuw bommetje in stroeve onderhandelingen over loopbaan leraar 16 maart 2016

 
Nieuw bommetje in stroeve onderhandelingen over loopbaan leraar
Move your mouse over image
Een nieuw ballonnetje over het afschaffen van de vaste benoeming zint de onderwijsbonden niet. Ondertussen verlopen de onderhandelingen over de loopbaan van de leraar erg traag.De onderwijskoepel van de steden en gemeenten liet gisteren een nieuw ballonnetje op over de vaste benoeming van leraars. Uit een enquête waarover De Morgen berichtte, blijkt dat de directeurs van de koepel OVSG hun leraren liever een gewoon contract voorschotelen. Lees meer
 
 

Vlaamse regering verdeeld over de vaste benoeming 16 maart 2016

 
Vlaamse regering verdeeld over de vaste benoeming
Move your mouse over image
Brussel. Open Vld vraagt om het debat over de vaste benoeming in het onderwijs voeren. Dat doet ze na de oproep van de onderwijskoepel OVSG om eens grondig na te denken over de vaste benoeming in het onderwijs. Uit een enquête blijkt dat heel wat schooldirecteurs dit systeem niet meer zien zitten.  Lees meer
 
 

Directeurs willen af van vaste benoeming 16 maart 2016

 
Directeurs willen af van vaste benoeming
Move your mouse over image
Uit een enquête van de onderwijskoepel van steden en gemeenten blijkt dat een grote meerderheid van de schooldirecteurs de vaste benoeming voor leerkrachten wil afschaffen. Die maakt een ontslag quasi onmogelijk. Voor onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) staat de benoeming niet ter discussie.  Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - vaste benoeming
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream