19 april 2017

Toekomstige leraren sterker aan de start door digitale instaptoets

 

Vanaf vanmiddag kunnen studenten die aan de hogeschool een lerarenopleiding willen volgen online hun instaptoets afleggen. De bedoeling is dat ze een beter zicht krijgen op hun startcompetenties en zo doelgerichter en met zelfvertrouwen aan de opleiding kunnen beginnen. De toets is verplicht voor elke toekomstige leraar, maar ze is niet bindend. Het is niet de bedoeling om drempels op te werpen. Het initiatief voor de instaptoets komt van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en gebeurt in samenwerking met de Vlaamse Hogescholenraad VLOHRA.

Om leraar te worden in het kleuter-, lager of de eerste graden van het secundair onderwijs, moet je een bachelordiploma behalen aan de hogeschool. Studenten worden drie jaar lang intens voorbereid op de uitdagende job van leraar. Al bij de start van hun opleiding is het belangrijk dat leraren-in-spe een goed beeld hebben van hun startcompetenties. Daarvoor hebben alle lerarenopleidingen samen binnen de VLHORA, op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, een online instaptoets ontwikkeld.

Voortaan zal elke student vóór de inschrijving in de lerarenopleiding kleuter-, lager of secundair onderwijs aan een hogeschool deze verplichte niet-bindende toelatingsproef afleggen. Aan de hand van die instaptoets weten kandidaat-leraren hoe het staat met hun basiskennis, maar ook wat hun sterktes en werkpunten zijn. Door de studenten vroeg in het proces een spiegel voor te houden, kunnen hogescholen toekomstige generaties leraren gerichter begeleiden en uitval in het eerste jaar beperken.

De instaptoets peilt vooral naar de kennis van het Nederlands. Daarnaast maken ook studievaardigheden en motivatie onderdeel uit van de proef. Voor studenten lager onderwijs bevat de toets ook de onderdelen Frans en wiskunde.

 

Lerarenopleiding kleuteronderwijs en secundair onderwijs

  • Nederlands (45 min)

  • Studievaardigheden- en motivatietest (15 min)

 

Lerarenopleiding Lager onderwijs

  • Nederlands (45 min)

  • Studievaardigheden- en motivatietest (15 min)

  • Frans (75 min)

  • Wiskunde (45 min

 

De instaptoets is er gekomen in samenwerking met de Vlaamse Hogescholenraad en test een aantal vaardigheden die studenten nodig hebben om aan de lerarenopleiding te starten. De resultaten voor Nederlands, Frans en wiskunde worden na afname bezorgd. Voor studievaardigheden- en motivatie krijgen de kandidaat-studenten enkele weken later feedback. De resultaten van de toets dienen om te informeren, niet te evalueren. Als een student minder scoort op bepaalde onderdelen bieden de lerarenopleidingen zelf ondersteunend materiaal en/of hulp op maat aan om eventuele tekorten weg te werken.

 

Vandaag zijn er in Vlaanderen meer dan 150.000 leraren. De persoon van de leraar is cruciaal en bepalend voor de kwaliteit van ons onderwijs. Met de instaptoets wordt de instroom kwalitatief versterkt. Jaarlijks stromen er ongeveer 4.500 studenten in de geïntegreerde lerarenopleidingen van de hogescholen. Tegen 1 september 2019 wordt de lerarenopleiding ook vernieuwd. Hiervoor werden vorig jaar de krijtlijnen goedgekeurd.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De volgende jaren hebben we duizenden leraren nodig in Vlaanderen. Met de instaptoets ondersteunen we studenten die leraar willen worden bij hun studiekeuze, nog voor de start van hun studies. Aan de hand van de resultaten krijgen de deelnemers een goed zicht op hun vaardigheden, op hun sterktes en werkpunten. Waar nodig zullen de hogescholen een traject op maat aanbieden om eventuele tekorten bij te spijkeren. Zo werken we samen aan de versterking van de lerarenopleiding en het lerarenberoep.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream