30 april 2008

Toespraak naar aanleiding van Rerum Novarum

  
 
TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
 
Woensdag 30 april 2008
 
TOESPRAAK VOOR HET ACW KORTRIJK NAAR AANLEIDING VAN RERUM NOVARUM
 
 
Beste Vrienden,
 
Rerum Novarum is ONS jaarlijks feest: het feest van de christelijke arbeidersbeweging. Het feest van en voor al diegenen die zich inzetten in het ACW en in de organisaties die er deel van uitmaken: ACV, CM, KWB, KAV, OKRA, KAJ, ARCO, Vakantiegenoegens en Ziekenzorg.
 
Laten we dan ook even stilstaan bij het vreselijke ongeval van deze ochtend in De Pinte waarbij zoveel van onze KAV-vrouwen betrokken.
 
Ik wil u allen hartelijk danken voor uw inzet en bezieling, waar dat ook mag zijn: in Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke, Rollegem of Kortrijk.
 
Dank voor uw ijver en aanstekelijk enthousiasme waarmee u andere mensen – buren, collega’s, vrienden en familieleden - in beweging krijgt.
 
Allen samen komen wij op voor een betere, een socialere samenleving.
 
Aan die eigentijdse boodschap herinneren we elkaar vandaag met Rerum Novarum, en dit tegen de achtergrond van het NU.
 
Dat NU staat op het sociaal-economische vlak voor grote uitdagingen. Ze zijn nu anders dan vroeger. De jaren tachtig stonden in ons land in het teken van het herstel van de concurrentiekracht van de ondernemingen. De jaren negentig waren Europees gekenmerkt door de invoering van de euro en federaal door het herstel van de begroting. Nu, in het eerste decennium van de 21e eeuw staan we voor de golf van de vergrijzing. De sociale verworvenheden willen we behouden, de levenskwaliteit verbeteren. We zoeken de optimale afstemming tussen werk en gezin. We willen niet dat de lasten op arbeid wordt verhoogd. We willen economische groei, zonder dat deze onze welvaartsstaat aantast.
 
Ook op het politieke vlak is ons land in volle evolutie. Vlaanderen wil een gedegen staatshervorming. We willen meer en homogenere bevoegdheden voor de deelstaten om zelf op verschillende terreinen eigen sociale accenten te kunnen leggen. Ik geef een voorbeeld: terwijl de federale regering cheques geeft voor stookolie, maakt de Vlaamse regering de factuur kleiner door isolatie, betere beglazing en condensatieketels te subsidiëren; omgekeerd kan Vlaanderen geen sociale tarieven bepalen maar moeten we wel instaan voor de begeleiding van mensen die hun energiefactuur niet meer kunnen betalen.
 
Het samenvallen van Rerum Novarum met 1 mei is een ideale gelegenheid om met onze sociale programmapunten uit te pakken.
 
Het zijn er heel wat, maar ik zou hier vandaag vooral willen ingaan op huisvesting en energie.
 
Als ik, tussen mijn kabinet en het NMBS-station Brussel-Noord, de daklozen zie liggen, op een karton en onder een deken, dan besef ik hoe weinig reden wij hebben tot klagen, en vooral, hoe veel verantwoordelijkheid wij dragen om onze gezinnen van een woning te voorzien.
 
De Vlaamse Regering heeft door inspanningen ivm wonen ervoor gezorgd dat de koopkracht van de meest kwetsbare groepen in de samenleving werden verhoogd.
 
Het gaat om budgettair belangrijke tegemoetkomingen in de huisvesting van mensen met een laag tot middeninkomen. Ook deze laatste groep komt stilaan onder druk te staan als gevolg van de steeds maar stijgende prijzen van gronden en woningen. Ik heb het over alleenstaanden, bejaarden, jonge tweeverdieners en gezinnen met één enkele kostwinner.
 
De Vlaamse Regering doet grote inspanningen:
 
o       De jaarlijkse budgetten voor sociaal wonen zijn spectaculair gestegen; Vlaanderen investeerde in 2004 in totaal voor bijna 350 miljoen euro in sociale huisvesting. Voor 2008 is het aandeel voor sociaal wonen gestegen tot een stuk boven 500 miljoen euro. Dit is dus een stijging met bijna de helft.
o       Deze bijkomende middelen zijn en blijven uiteraard onvoldoende om voor iedereen die er recht op heeft een sociale woning te realiseren; daarom opteerde de Vlaamse Regering er voor om ook het stelsel van tussenkomsten, voor lage inkomensgroepen, in de huur te verhogen en meteen ook de inkomensgrenzen op te trekken. Dit gebeurde vorig jaar.
o       Eén van de belangrijke doelstellingen die de Vlaamse Regering heeft afgesproken is de realisatie van 45.000 bijkomende sociale woningen tegen 2020. Hiermee wordt een substantiële inspanning geleverd voor de lagere inkomensgroepen.
 
Maar een woning kunnen bouwen of kopen of huren is niet genoeg.
 
Huishoudens moeten ook de energiefactuur van de woning nog kunnen betalen. U kent het spreekwoord: dweilen met de kraan open. Om de factuur betaalbaar te houden kan je dweilen of de kraan toedraaien. Dweilen doe je bijvoorbeeld door cheques te geven om de energiefactuur te betalen, maar wie zich daar toe beperkt, lenigt enkel de hoogste nood.
 
Dat is onvoldoende, wij moeten de kraan dicht draaien. Dat kan door er voor te zorgen dat het energieverbruik daalt zonder aan comfort in te boeten.
 
Beste Vrienden,
 
Hoe kunnen we de kraan sneller dichtdraaien? Rerum Novarum is immers een encycliek over ‘nieuwe zaken’, een feest om vooruit te kijken, een blik op de nabije toekomst.
 
Wel we stellen vast dat Vlaanderen op dit ogenblik meer dan 2 miljoen woningen telt.
 
De voorbij jaren werd jaarlijks voor 50.000 tot 60.000 woningen een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor nieuw- en vernieuwbouw.
 
Sinds 2006 gelden energieprestatienormen die zorgen voor een goede isolatie en ventilatie, een geschikte verwarming en koeling, een aangepaste verlichting enzovoort. Ook deze eisen zijn goed om de factuur te doen dalen.
 
Jaarlijks worden gemiddeld zo’n 70.000 woningen verkocht en 100.000 woningen verhuurd.
 
Tegen 2009 zullen energieprestatiecertificaten ter beschikking worden gesteld die kandidaat-kopers en kandidaat-huurders in kennis stellen van de energieprestaties van een woning en in staat stellen gebouwen onderling te vergelijken aan de hand van de te verwachten energiefactuur. Een goed geïsoleerde woning zal ook aantrekkelijker zijn in de markt.
 
Ondertussen kunnen zowel eigenaars als huurders gebruik maken van tegemoetkomingen voor energie besparende investeringen, hetzij fiscaal, hetzij via allerhande premies of certificaten.
 
Voor minder koopkrachtige gezinnen is een woning huren de enige mogelijkheid. Ook zij hebben recht op een energiezuinige woning.
 
De kraan dichtdraaien is een verantwoordelijkheid van iedereen.
 
Ik roep alle eigenaars van een woning, vandaag op om via dakisolatie, dubbele beglazing en het gebruik van condensatieketels, de kraan van het inefficiënt energieverbruik dicht te draaien!
 
Door dakisolatie te plaatsen, sparen we gemiddeld tot 15 Megawattuur of 850 euro uit, per jaar en per woning.
 
Door enkel glas te vervangen door superisolerende beglazing, 8 Megawattuur of 400 euro.
 
Door een verouderde verwarmingsketel te vervangen door een condensatieketel, 9 Megawattuur of 500 euro.
 
Een aantal Vlamingen stelt hun tweede woning ter beschikking van een sociaal verhuurkantoor die op zijn beurt de woning verhuurt aan een kwetsbare groep tegen een sociaal tarief. Door maatregelen te nemen ten voordele van die sociale verhuurkantoren kunnen we twee vliegen in één klap slaan, nl. tegelijk het sociaal probleem van de wachtlijsten én de ecologische problematiek van de energieverspilling aanpakken.
 
Welnu, Vlaanderen telt zo een 50 erkende sociale verhuurkantoren met meer dan 3.500 woningen. Er zijn echter 10.000 woningzoekenden. En in vele van de verhuurde woningen valt nog veel energie te besparen.
 
Waarom halen we geen middelen uit het Energiefonds? Door een aanzienlijk bedrag vrij te maken voor energie-renovatiewerken kunnen al deze woningen van dakisolatie of een condensatieketel worden voorzien.
 
Zo wordt het niet alleen aantrekkelijk om dergelijke woningen te huren, maar wordt het ook aanlokkelijk om eigen woningen ter beschikking te stellen van sociale verhuurkantoren.
 
Voorwaarde is natuurlijk wel dat de eigenaar toelating geeft en instemt om een aantal jaren de huurprijs niet te verhogen. Op die manier is het de huurder die rechtstreeks profiteert van de investeringen die wij als overheid zouden financieren. De eigenaar heeft er ook belang bij want zijn woning wordt meer waard.
 
Zo een maatregel draait concreet bij tot de realisatie van de Rechtvaardigheidsagenda die centraal stond in de Rerum-Novarum-toespraak van Yves Leterme vorig jaar: een meer eerlijke verdeling van de welvaart en meer investeren in mensen om hen echt weerbaar te maken en hun levenskwaliteit te verzekeren.
 
Beste Vrienden,
 
Onze beweging is niets voor iemand die ‘solo slim’ wil spelen. HET kenmerk van onze beweging is we niemand alleen laten.
·        Onze sterkte is samenhorigheid. Onze kracht is ‘WIJ’, ‘SAMEN’. Niet ‘IK’. We zijn ploegspelers die mekaar vinden, overleg plegen, elkaar bemoedigen en bijsturen.
·        Onze sociale reflex maakt dat onze besturen van tijd tot tijd de vinger opsteken en de stem verheffen over de richting die we uit willen. Over ingrepen waarvan we overtuigd zijn dat ze er moeten komen om de samenleving bij te sturen in sociale zin.
·        Onze netwerking maakt dat onze mandatarissen zich gedragen weten om daartoe op het politieke niveau de juiste beslissingen te nemen. Zoals uw schepenen Lieven Lybeer en Guy Leleu, zoals uw OCMW-voorzitter Franceska Verhenne. Zoals uw raadsleden in de gemeenteraad en het OCMW. Uw federaal volksvertegenwoordiger Roel Deseyn. UW Vlaams volksvertegenwoordiger en MIJN ondervoorzitter van het Vlaams Parlement, Carl Decaluwé.
 
Ook ik weet mij geruggensteund door u. Samen vormen we de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Uw steun is belangrijk om in het hoogste Vlaamse beleidsniveau te kunnen opkomen voor onze bekommernissen, sociale en ecologische. U kunt rekenen op mijn inzet en ook op die van mijn ACW-collega’s in de Vlaamse en in de Federale Regering.
 
Ik wens u allen een heerlijk feest van Rerum Novarum!
 
 
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream