19 januari 2008

Tracékeuze voor AX omleiding te Westkapelle

 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
19 januari 2008
 
Tracékeuzes voor AX omleiding te Westkapelle
 
 
De AX is een nieuw aan te leggen hoofdweg die de verbinding maakt tussen de N31 te Brugge Blauwe Toren en de N49 te Westkapelle (Knokke-Heist) en is belangrijk voor de ontsluiting van de Oostkust en de haven van Zeebrugge. De burgemeesters van de gemeenten Knokke-Heist, Brugge en Damme en de havenvoorzitter, kunnen zich vinden in een consensus over een nieuw tracé 5 als omleiding te Westkapelle, dat werd voorgesteld door minister Hilde Crevits. Dit nieuw tracé 5 zal verder mee bestudeerd worden in een volgende stap, de project-MER.
 
Het project van de AX is te herleiden tot het ontwerp van een hoofdas die deels samenvalt met de bestaande N348 en drie verknopingen:
  • N31 ter hoogte van de Blauwe Toren in Brugge;
  • aansluitingscomplex met de Havenweg ter hoogte van de Alfred Ronsestraat;
  • aansluitingscomplex met de N49 ter hoogte van Westkapelle.
 
De AX is opgenomen in het principieel programma van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de zeehaven Brugge-Zeebrugge.
 
Voor de omleiding van de AX te Westkapelle werden 4 variante tracés als verschillende alternatieve oplossingen onderzocht in een plan-MER. Uit deze plan-MER blijkt dat het tracé 1 van de AX rond Westkapelle de voorkeur geniet. Vanuit het besef dat dit tracé echter een aantal nadelige effecten heeft op de kern Westkapelle, heeft minister Crevits gevraagd om een optimalisatiestudie uit te werken voor dit tracé met een maximum aan milderende maatregelen.
 
Aangezien de betrokken gemeenten en een aantal actiegroepen tracé 4 blijven verkiezen, heeft de minister aan het studiebureau gevraagd om ook een optimalisatiestudie op te maken voor tracé 4. Minister Crevits wil garanties dat alle relevante alternatieven op een gelijkwaardige manier onderzocht worden en getoetst worden op hun haalbaarheid. Daarmee moet maximaal tegemoet gekomen worden aan de vraag naar leefbaarheid en moeten tegelijk de natuur- en milieudoelstellingen behaald worden. De resultaten van deze optimalisatie werden op maandag 14 januari jongstleden voorgesteld aan de betrokken gemeentebesturen en de havenvoorzitter.
 
Op dit overleg werd een nieuw tracé 5 voorgesteld, dat zich tussen de tracés 1 en 4 bevindt (zie figuur als bijlage). De drie gemeentebesturen konden zich vinden in een consensus voor dit nieuwe tracé. Zij drukten daarbij een aantal bekommernissen uit en vroegen verder onderzoek naar:
 
  • het minimaliseren van het aantal kruisingen met de bestaande wegenis;
  • het lokaal en over beperkte afstand intunnelen van de verbinding om de geluidsoverlast en de visuele impact op het polder landschap te beperken;
  • het minimaliseren van het aantal onteigeningen;
  • het vergroten van de restruimtes tussen AX en N376 tot bijvoorbeeld nog voor landbouw bruikbare percelen.
 
Minister Crevits zal deze bezorgdheden in het verder overleg en onderzoek meenemen. De minister heeft dan ook beslist om het nieuwe tracé 5 mee te bestuderen in de project-MER, samen met tracé 1 (dat als beste uit de plan-MER kwam).
 
 
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
0486 14 12 72
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream