2 februari 2018

Twaalf nieuwe CD&V-gezichten

 

TORHOUT. Vorige zondag heeft de Torhoutse CD&V, die al sinds begin 1983 met een absolute meerderheid de stad bestuurt, als eerste plaatselijke partij haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober bekendgemaakt. Dat gebeurde in een met partijleden en sympathisanten gevulde zaal De Bosgalm op de wijk Don Bosco. Op de lijst staan twaalf nieuwe gezichten, waarvan nog één onbekende. Alle leden van het College van Burgemeester en Schepenen zijn weer kandidaat.

De 27ste nog niet bevestigde kandidate heeft het te druk met examens momenteel. Ze is een jongedame die naar verluidt in het jeugdwerk actief is. Zolang ze niet toegezegd heeft, wordt haar naam uiteraard niet prijsgegeven.

Dat de lijst getrokken wordt door het burgemeestersduo Hilde Crevits op kop en Kristof Audenaert als tweede mag geen verrassing heten. Dat had het tweetal enkele maanden geleden in onze krant al met quasi zekerheid verkondigd. Eerstgenoemde is titelvoerende burgemeester van Torhout en geniet als Vlaams minister van Onderwijs natuurlijk een grote uitstraling. Laatstgenoemde is waarnemende burgemeester. De twee zijn vast van plan om samen campagne te voeren echt als duo dus. Wellicht zullen ze ook zij aan zij op de campagnefoto’s postvatten.

Lijstduwer is gedeputeerde Bart Naeyaert, die tegelijkertijd kopman van CD&V wordt voor de provincieraadsverkiezingen. Hij heeft zitting in de gemeenteraad en blijft op die manier voeling houden met de lokale politiek.

Er werd zondag nog geen rangorde bekendgemaakt, al liggen de meeste plaatsen vanzelfsprekend al vast. Sowieso zullen de meeste huidige schepenen een plaats in de voorste gelederen van de lijst bekleden, al zijn sommigen bereid om achteraan te gaan plaatsvatten. Zo naar verluidt schepen van Landbouw Hans Blomme.

Een van de in het oog springende nieuwe kandidaten is Dirk Dauwe, de orthopedische chirurg van het Torhoutse Sint-Rembertziekenhuis. De binnenkort 55-jarige arts-specialist speelt een niet te onderschatten rol in de inspanningen om de fusie tussen het AZ Sint-Rembert en het AZ Delta uit Roeselare in de juiste plooi te doen vallen. Het is van anesthesist Georges Haesaert geleden dat de Torhoutse CD&V nog eens een arts op de lijst heeft gehad. Laatstgenoemde heeft twaalf jaar zitting in de gemeenteraad gehad van 1989 tot en met 2000 en is ook een kleine twee jaar schepen geweest, met name van de lente van 1991 tot eind 1992.

Van de huidige CD&V-gemeenteraadsleden zijn enkel ereburgemeester en voorzitter van de gemeenteraad Norbert De Cuyper (zoals al geruime tijd officieel aangekondigd) en Tom Vanhoutte niet meer verkiesbaar. Zijn wel weer present: het burgemeestersduo Hilde Crevits en Kristof Audenaert, gedeputeerde Bart Naeyaert, de schepenen Lieselotte Denolf, Eddy De Ketelaere, Elsie Desmet, Rita Dewulf, Joost Cuvelier, Hans Blomme en Annick Vanderspurt, de gewone gemeenteraadsleden Mieke Verduyn, Pieter Billiet en Laurie Bogaert en de OCMW-raadsleden Delphine Levrouw en Martine Kerkhove.

Lijsttrekker Hilde Crevits is trots op de twaalf nieuwkomers, zei ze. Elf hebben effectief bevestigd, de twaalfde volgt binnenkort.

“We hebben hen gevonden na een uitgekiende zoektocht langs de verschillende wijken en rekening houdend met de geslachten, het beroep en de leeftijden”, aldus de minister. “Geloof me: er bestaat geen mooiere plaats voor maatschappelijk engagement dan de politiek. Wie vindt dat het na jaren van CD&V-beleid in Torhout tijd is voor een ander bestuur vergist zich. Vooreerst behouden we alles uit het verleden dat goed is en daarnaast zorgen we zélf voor de nodige vernieuwing.”

Dit zijn de elf al bekende nieuwkomers in alfabetische volgorde: Johan Bostoen (58, zelfstandige ondernemer), Elke Casier (38, advocate), Sebastiaan Cordie (22, studiemeester-opvoeder Middenschool Sint-Rembert én voetballer KM Torhout), Dirk Dauwe (54, orthopedische chirurg), Dries Debruyne (36, Vlaamse facilitator Interreg), Kristoff Demoor (42, operator verbrandingsoven Brugge), Matijs Gevaert (22, student biowetenschappen – was afwezig tijdens de voorstelling als gevolg van examens), Joke Swyngedouw (44, onderwijzeres BLO-school De Torretjes), Rik Vancouillie (56, kerkbediende in Wijnendale), Nico Vanhooren (32, vrachtwagenchauffeur) en Sandy Vanparijs (38, juriste in het provinciebestuur). Plus straks wellicht een meisje van om en bij de 21 jaar.

Johan Sabbe

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream