20 december 2012

Uplace benadrukt nood hervorming Raad van State

 

Een verraste, verongelijkte minister-president Kris Peeters wil zo snel mogelijk het rechtscollege hervormen.

brussel De Vlaamse regering die Uplace alle nodige vergunningen verschafte, kan zich niet vinden in de uitspraak van de Raad van State. Meer nog. De bevoegde ministers in dit dossier doen de schorsing unisono af als 'een gevaarlijk precedent, met verstrekkende gevolgen.'

Het rechtscollege vindt de flankerende maatregelen in de plannen, die een goede aansluiting met het megacomplex moeten garanderen, niet realistisch. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V), die in mei de milieuvergunning toekende, wilde gisteren in het parlement nog niet in haar kaarten laten kijken. Wel waarschuwde ze voor de consequenties van de schorsing. 'Absolute zekerheid bij grote projecten is vooraf nooit te geven. Dus voor�taan alle vergunningen schrappen? Zo komt Vlaanderen werkelijk nergens.'

Ook partijgenoot en collega-minister Hilde Crevits liet haar frustratie de vrije loop. 'Waarmee zijn we bezig?', vroeg ze zich af.

Minister-president Kris Peeters heeft al langer problemen met de manier waarop de Raad van State werkt. Daarom is hij voorstander van een grondige hervorming, gestoeld op meer zin voor realiteit. Maar meer dan die wens uitspreken, kan Peeters niet. Het rechtscollege valt immers onder de bevoegdheid van federaal minister van Binnenlandse Zaken Jo�lle Milquet (CDH). Overigens is het haar ambitie om tegen begin volgend jaar een hervormingsplan voor te stellen.

Door kritiek te geven op de Raad van State verschoof de Vlaamse regering gisteren de aandacht handig van het inhoudelijke naar het juridisch-technische, ondanks de tackles van de oppositie. Groen, tevreden over de uitspraak, wees op het feit dat verschillende adviezen uit het verleden Schauvliege hadden gewaarschuwd. Vlaams Belang hekelde het verlenen van de milieuvergunning als een 'staaltje blufpoker'. Open VLD interpreteerde de rechtsuitspraak als een 'gebrek aan vertrouwen in de daadkracht van de Vlaamse regering'. (gom)

(gom)
� 2012 Corelio

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream