16 december 2018

Van slager tot schilder: 79 maal buitengewoon duaal

 

Vanaf volgend schooljaar zal duaal leren ook mogelijk zijn in het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) in 79 studierichtingen. Dat heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk Philippe Muyters goedgekeurd. Het gaat onder meer om richtingen als groenbeheer, banketbakkerij, slagerij, textiel of schilder. Met duaal leren krijgen jongeren een brede vorming in combinatie met een ruime opleiding op de werkvloer en halen ze zo hun diploma.

Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar leren op de werkvloer combineren met leren op de schoolbank, op die manier een beroeps- of onderwijskwalificatie halen en zo beter voorbereid worden voor de arbeidsmarkt. Het gaat om een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. Het verschil is dat vaardigheden bij duaal leren voor het grootste deel op de werkvloer verworven worden.

Momenteel wordt duaal leren met succes proefgedraaid in 42 studierichtingen in het project ‘schoolbank op de werkplek’. Hier nemen meer dan 1150 leerlingen in meer dan 180 scholen aan deel. Ook in het Buitengewoon Secundair onderwijs volgen dit schooljaar al bijna 60 leerlingen in 29 scholen duaal leren. Dit kunnen ze in de opleidingen ‘Groen- en tuinbeheer’ (32 leerlingen) en ‘Medewerker Fastfood’ (27 leerlingen). Vanaf volgend schooljaar wordt het aanbod in het buitengewoon secundair onderwijs uitgebreid naar 79 duale studierichtingen.

Met duaal leren neem je voorsprong

De kennismaking met een onderneming zorgt ervoor dat jongeren sneller bekend zijn met hoe het eraan toegaat op een werkplek wat de overgang naar de arbeidsmarkt vergemakkelijkt. Ook de schoolverlaterstudie van VDAB toont aan dat jongeren uit het BuSO die een Alternerende Beroepsopleiding (ABO-jaar) volgen met een aanzienlijk deel aan werkplekleren een hogere kans op werk hebben in vergelijking met BuSo-jongeren die geen ABO volgen. Het volgen van het ABO jaar is nu enkel mogelijk in onderwijsvorm 3 (doel is maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu) na het behalen van de kwalificatiefase. Duaal leren gaat een stapje verder en zal mogelijk zijn zowel in onderwijsvorm 3 als 4 (waar het programma van het ‘gewone’ secundair onderwijs wordt gegeven) in studierichtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt. Scholen hebben de keuze om een duale studierichting aan te bieden, het wordt geen verplichting.

Van Slager tot Schilder

In onderwijsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs komen er 5 nieuwe duale studierichtingen bij. Naast medewerker fastfood en medewerker groen- en tuinbeheer die nu al bestaan in het proefproject ‘schoolbank op de werkplek’, zullen leerlingen ook kunnen kiezen uit de opleidingen ‘assistent plantaardige productie’, ‘medewerker banketbakkerij’, ‘medewerker slagerij’, ‘medewerker textiel’ en ‘schilder’. In onderwijsvorm 4 waar het programma van het ‘gewone’ secundair onderwijs wordt gegeven, zal men net als in het tso en bso kunnen kiezen uit 72 duale studierichtingen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Met deze goedkeuring zorgen we ervoor dat duaal leren niet alleen in het voltijds maar ook in het buitengewoon secundair onderwijs in een groot aanbod aan studierichtingen mogelijk wordt. Leerlingen krijgen zo de kans om hun talenten te tonen op de werkvloer en om al doende een kwalificatie te verwerven. Het is goed dat zoveel scholen hun schouders zetten om duaal leren verder uit te bouwen. In het buitengewoon onderwijs zien we dit schooljaar zelfs al een verzesvoudiging van het aantal scholen dat duaal leren dit schooljaar aanbiedt en een verdubbeling van het aantal leerlingen in die richtingen. Met de uitbreiding die vandaag werd goedgekeurd, zal dit alleen maar toenemen. Voor een succesvol leertraject voor deze jongeren is een intensief contact tussen de leraar en hun mentor op de werkvloer noodzakelijk. Ze zullen daarom van meet af aan betrokken worden. Het Vlaams partnerschap ‘duaal leren’ werkt ondertussen voorstellen uit voor kwaliteitsvolle matching en de begeleiding van BUSO-jongeren op de werkplek.”

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: "De ervaringen uit de proeftuinen duaal leren zijn zeer positief. Duaal leren combineert het beste van twee werelden en levert gemotiveerde en goed opgeleide jongeren af. Het is dan ook goed dat het systeem mogelijk gemaakt wordt in zoveel mogelijk richtingen. Vandaag in het BuSO maar wat ons betreft heeft duaal leren potentieel voor het volledige onderwijs."

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream