24 oktober 2015

Van stakeholder naar shareholder

 

 

Beste ouders,

 

Beste leden van de Koning Boudewijnstichting,

 

 

 

Afgelopen woensdag werd wereldwijd de ‘Back to the Future Day’ gevierd. In deze filmklassieker uit 1989 landden Marty McFly en Doc na een tijdreis met hun sportbolide in de toekomst op 21 oktober van het jaar 2015. De filmakers stonden dus voor de geweldig boeiende en spannende oefening om te voorspellen hoe de wereld er 25 jaar later zou uitzien. Zij deden dat met brio: flatscreens, smartwatches, 3D-films, ‘skypen’ zijn maar enkele van hun futuristische voorspellingen die vandaag voor ons alledaagse werkelijkheid zijn. De filmmakers baseerden zich voor hun voorspellingen op twee vragen: ‘Welke technologische/maatschappelijke ontwikkelingen kunnen we verwachten in de nabije toekomst?’ en ‘Waar heeft de mens nood aan in de nabije toekomst?’

 

 

 

Onderwijs in 2030

 

 

 

De opdracht waarvoor jullie je geëngageerd hebben, is niet minder boeiend en uitdagend. De kleutertjes die in september aan hun eerste schooljaar begonnen, zullen afstuderen in het jaar 2030. Sommigen zullen daar nog een aantal jaren hogere studies aan koppelen. Ons onderwijs moet jongeren voorbereiden om met beide benen stevig in de wereld, op de arbeidsmarkt, in de samenleving te staan. Voorspellen hoe die wereld er binnen 20 jaar zal uitzien, is daarom onze eerste uitdaging. Maar belangrijker nog is hier de vraag aan te koppelen: ‘Welke kennis, welke vaardigheden en attitudes hebben onze jongeren nodig in de samenleving van morgen?’.

 

 

 

Dit hoeft niet per se een verhaal van alsmaar meer eindtermen te zijn. Misschien moeten we ook eens durven schrappen. Wanneer McFly in 2015 langs de etalage van een antiekwinkel loopt ziet hij tot zijn verbazing al spullen staan die in de jaren tachtig nog maar net uitgevonden waren: zoals de eerste PC, videobanden of lavalampen. De maatschappij evolueert zo snel dat bepaalde vereisten misschien achterhaald zijn of minstens een flinke update verdienen.

 

 

 

Eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat de filmmakers op een aantal vlakken de bal ook grandioos mis sloegen: we verplaatsen ons nog steeds niet op vliegende skateboarden, we dragen nog geen zelfstrikkende sportschoenen of zelfdrogende kleding en ook de legendarische uitspraak 'Roads? Where we're going, we don't need roads.' is spijtig genoeg nog verre fictie. Toch wil ik u vragen u niet te veel te laten afremmen door nuchter realisme en pragmatisme. Ik denk dat een burgerlabo bij uitstek het format moet zijn om te experimenteren en te dromen. Voluntarisme en creativiteit is hetgeen we in deze fase allicht het meest kunnen gebruiken.

 

 

 

 

 

De juiste studiekeuze

 

 

 

Een tweede focus van dit burgerlabo moet liggen op het versterken van de studiekeuze bij de jongeren. Zowel de overgang van basis naar secundair als die van secundair naar hogere studies zorgt nog te vaak voor moeilijkheden. Dit is zowel op persoonlijk als op maatschappelijk vlak een zware kost. Een goed onderbouwde en gemotiveerde studiekeuze kan hier soelaas brengen. Dit is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Elke jongere op de juiste plaats krijgen op basis van zijn eigen talenten, dat moet onze missie zijn! Ieder van u is op meerdere manieren ervaringsdeskundige als het studiekeuze aangaat.

 

 

 

De modernisering van ons secundair onderwijs is al een werk van lange adem geweest, een werk van vele legislaturen. Deze legislatuur werden al een aantal essentiële puzzelstukken gelegd: het actieplan ‘samen tegen schooluitval’, het versterkte duaal leren, de verplichte oriëntatieproeven, … Op basis van het Masterplan Secundair Onderwijs en de afspraken daarover in het Vlaams regeerakkoord wil ik deze legislatuur de nieuwe structuur van ons secundair onderwijs dan ook effectief uitrollen. Voortdurende dialoog en constructief overleg met alle betrokkenen is daarbij van essentieel belang. Want onderwijs is een zaak van iedereen, elk van jullie is op meerdere vlakken ervaringsdeskundige. Ik beschouw dit burgerlabo dan ook als een volgend puzzelstukje van deze belangrijke hervormingen. Door ook jullie, de ouders, via dit ouderpanel een duidelijke stem te geven, willen we benadrukken dat jullie niet alleen stakeholders maar ook shareholders zijn. Dit burgerpanel moet zo een verrijkende aanvulling vormen op het klassieke overleg met ouderverenigingen en –vertegenwoordigers.

 

 

 

 

 

De Koning Boudewijnstichting, een betrouwbare partner

 

 

 

De Koning Boudewijnstichting zal daarbij jullie betrouwbare, professionele begeleider zijn. Met hun jarenlange expertise op het vlak van burgerparticipatie en Onderwijs en Vorming zijn zij de ideale partners om van dit ouderpanel een succes te maken. De wetenschappelijk gevalideerde methode en de professionele begeleiding en evaluatie moeten jullie de noodzakelijke ruggensteun geven bij dit proces. Dit zal er ook voor zorgen dat dit geen vrijblijvende oefening wordt, geen rondje draaien voor de schone schijn. Ik verzet me dan ook resoluut tegen elk cynisme jegens dit soort initiatieven. Onderwijs is te belangrijk om niet iedereen te betrekken bij deze hervormingen. We moeten samen onze schouders onder dit project zetten om ook in de toekomst het best mogelijke onderwijs te verzekeren voor elke leerling.

 

 

 

 

 

Wortels en vleugels

 

 

 

Ter inspiratie wil ik jullie tot slot nog een wens meegeven van de beroemde schrijver-filosoof Johann Wolfgang Goethe. Hij zei:

 

 

 

“Es gibt zwei Dinge die wir unseren Kindern mitgeben sollten: Wurzeln und Flügel”

 

“Er zijn twee dingen die we onze kinderen moeten meegeven: wortels en vleugels”

 

 

 

Ik vraag jullie dus niet om tabula rasa te maken en ons onderwijs van nul heruit te vinden. Laten we onze wortels in stand houden. We scoren internationaal nog steeds zeer goed met ons Vlaams Onderwijs, maar we mogen van de andere kant niet op onze lauweren rusten. We verliezen terrein op bepaalde fronten en er zijn een aantal belangrijke knelpunten die we niet mogen negeren. Laten we dus houden wat goed is en onze jongeren de sterke wortels meegeven waar ons onderwijs al jaren prat op gaat, maar laten we hen vooral ook vleugels geven. Vleugels om de samenleving van de toekomst vol vertrouwen tegemoet te vliegen. Vleugels om hun talenten maximaal te ontplooien en om, ongeacht hoe de wereld er in 2030 zal uitzien, veilig te landen.

 

 

 

Ik wil jullie allen dan ook van harte danken voor het engagement dat jullie opnemen en de tijd en de inspanningen die jullie hierin steken. En ik garandeer jullie van mijn kant dat de finale aanbevelingen van dit ouderpanel een belangrijke spiegel zullen zijn om de definitieve uitrol van het Masterplan secundair onderwijs aan af te toetsen.

 

 

 

 

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream