22 december 2016

Veel leerkrachten gebuisd op toelatingsproef

 

Dit jaar werd voor het eerst een niet-bindende toelatingsproef afgenomen bij 6.000 kandidaat-leerkrachten. Een op de drie haalde een onvoldoende voor basiskennis.

6.000 eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding namen dit jaar deel aan een niet-bindende toelatingsproef. De resultaten waren bedroevend, ook al ging het om kennis uit het lager of het middelbaar onderwijs.

Voor Frans haalde slechts de helft van de studenten een voldoende. Daarmee wordt bedoeld dat studenten geen extra begeleiding nodig hebben bij de start van de opleiding. Voor wiskunde lag dat percentage op 65 procent, voor Nederlands op 70 procent. Voor Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) blijkt uit de resultaten dat de lat voldoende hoog ligt.

De toelatingsproef is bedoeld om studenten een beeld te geven van waar ze staan aan het begin van de opleiding. Crevits bestempelt de toelatingsproef als 'een positief instrument'. 'De proef is positief voor wie klaar is voor de opleiding, maar ook positief voor studenten die de boodschap krijgen dat ze het best nog wat bijspijkeren', aldus de minister.

Vanaf volgend jaar moeten alle studenten verplicht de toelatingsproef afleggen voor het begin van de opleiding. Voor de opleidingen secundair en kleuteronderwijs gaat het enkel om een test Nederlands. Studenten die in het lager onderwijs willen lesgeven, moeten ook een test Frans of wiskunde afleggen.

De toelatingsproef zal volgend jaar, net als dit jaar, niet-bindend zijn. Er gingen gisteren wel stemmen op om daar een mouw aan te passen.

De onderwijsspecialist van de N-VA Koen Daniëls pleitte voor een aanpassing. Hij stelt er zich vragen bij dat studenten die niet over het niveau lager onderwijs beschikken, later zelf voor een klas zouden staan. 'Als de basis niet aanwezig is bij de instroom, hoe zit het dan bij de uitstroom?', vraagt hij zich af.

Crevits (CD&V) is er niet voor gewonnen de toelatingsproef bindend te maken. Ze wijst erop dat het regeerakkoord daar niet over rept. Bovendien wordt de lerarenopleiding hervormd tegen 1 september 2019, zegt ze.

Ook de Vlaamse Hogescholenraad (VHLORA) pleit ervoor om de toelatingsproef niet-bindend te houden. 'Ze is bedoeld als een waarderende aanpak', is te horen. 'Ze zal studenten motiveren om zich in te zetten.'

PIETER GORDTS

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream