7 juli 2007

Vergunning voor asbeststort (tijdelijk) geschorst

 

Kersvers Vlaams minister van Milieu Hilde Crevits heeft het beroep tegen de milieuvergunning voor het storten van asbestafval in Louise-Marie ontvankelijk verklaard. Dat beroep werd ingediend door het Ronsese stadsbestuur, nadat de deputatie de vergunning toekende. Door deze ministriële beslissing wordt de afgeleverde vergunning geschorst. Minister Crevits heeft nu vijf maanden tijd om een nieuwe beslissing te nemen: ze kan de afgeleverde vergunning bevestigen of die afkeuren.

Ook de bewoners van Louise-Marie en het gemeentebestuur van Maarkedal willen niet weten van een asbeststort in de vroegere zavelwinningsputten van de firma Bohez langs de Schorissebaan. Het actiecomité 'Tegen asbeststort Louise-Marie' is dan ook gestart met een petitie, die ondertussen ook al op het internet circuleert. Wie die wil ondertekenen, kan terecht op http://stopasbestinlouise.blogspot.com

Marc De Venter

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream