11 april 2016

Verplicht op de schoolbanken: strijd tegen extremisme

 

Veertig leraren en lerarenopleiders in Vlaanderen gaan een zogenaamd competentiekader gebruiken dat leerlingen democratische waarden zoals vrijheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie moet bijbrengen. Dit initiatief maakt deel uit van een Europees proefproject in twaalf landen, waaronder ook Noorwegen, Portugal, Roemenië en Tsjechië.

Bedoeling is onder andere om jongeren kritisch te leren omgaan met media en het internet en hen op die manier weerbaarder te maken voor extremistische propaganda. Allemaal zaken die nu niet of te vaag in de eindtermen staan. Voorts moeten leerlingen bepaalde waarden aanleren, zoals respect voor mensenrechten, culturele diversiteit en de rechtstaat.

Crevits wil deze methode toepassen in het hele Vlaamse onderwijs. Ze begint daarover gesprekken met de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR). Het project zal als inspiratie dienen voor de actualisatie van de eindtermen.

Het nieuwe competentiekader rond burgerschap is ontwikkeld door 1.200 leraars en experten en wordt besproken op de Conferentie van Onderwijsministers van de Raad van Europa die vandaag en morgen plaatsvindt in Brussel.

De Onderwijsconferentie moest normaal pas volgend jaar doorgaan, maar werd omwille van de aanslagen in Parijs een jaar vervroegd. "We staan voor uitdagende tijden en meer dan ooit willen we jongeren weerbaar maken, met een brede blik op onze samenleving", zegt Crevits. "Het is belangrijk dat we onze jeugd waarden rond democratie en burgerschap meegeven. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen in dit delicate debat: dat is het minste wat we als onderwijsministers kunnen doen om de slachtoffers van gewelddadig extremisme en hun naasten te eren. Dit is een opdracht van de hele samenleving, maar zeker ook voor het onderwijs."

Open Vld-onderwijsexpert Ann Brusseel is "groot voorstander" van dit idee, maar vindt dat het nog niet ver genoeg gaat. "Het mag niet bij een proefproject en de eindtermen blijven. We moeten ook zwaar inzetten op de lerarenopleiding. Leraars, en zeker die in de grootsteden, moeten tijdens hun opleiding alle kennis meekrijgen over hoe zij die moeilijke discussies over burgerschap met hun leerlingen tot een goed eind kunnen brengen."

N-VA-onderwijsexpert Koen Daniëls zegt dat dit idee zeker bespreekbaar is, maar heeft reserves. "Ja, het is een goed idee om openheid en diversiteit op te nemen in de eindtermen, maar tegelijk moeten we duidelijk maken dat we op onze normen en waarden geen millimeter toegeven. In die zin moeten we met zulke eindtermen duidelijk de achtergrond meegeven van onze beginselen: de Verlichting, de scheiding van kerk en staat, gelijkheid tussen man en vrouw..."

De progressieve Gentse imam Brahim Laytouss vindt dit voorstel een goede aanzet, maar voegt er meteen aan toe dat Crevits te weinig aandacht schenkt aan de vernieuwing van de lessen islam. Laytouss stelt voor "dat de Vlaamse overheid zelf instaat voor het onderricht van een gematigde islam die wordt ingepast in het Europa van de 21ste eeuw".

KOEN VIDAL EN REMY AMKREUTZ

Inhoud ↑

Copyright © 2015 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream