26 april 2017

Vier Limburgse scholen gebuisd

 

Brussel. Een op de drie leerkrachten in het lager onderwijs geeft aan dat zijn of haar Frans niet goed genoeg is. Dat blijkt uit de Onderwijsspiegel 2017, het verslag van de onderwijsinspectie dat gisteren is voorgesteld bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). In Limburg zijn er 69 scholen doorgelicht. De basisscholen voor buitengewoon onderwijs Kids in Hasselt, de Zonnestraal in Tongeren en Mijn Oogappel in Genk voldeden niet. Ook De Padvinder in Genk is gebuisd.

In het totaal zijn er vorig schooljaar 383 scholen doorgelicht. De helft kreeg een gunstig advies, de andere 'beperkt gunstig' of zeg maar een herexamen, 4 procent kreeg een 'ongunstig' rapport of een buis. In Limburg zijn er 69 scholen doorgelicht. Daarvan kregen er 24 een herexamen en vier een onvoldoende: de vrije basisschool School met de bijbel De Padvinder in Genk, en verder drie scholen voor buitengewoon basisonderwijs: Kids (Hasselt), Zonnestraal (Tongeren) en School met de bijbel Mijn Oogappel (Genk). Heideland uit Zolder is de enige van de vier geïnspecteerde scholen voor het basisonderwijs die er met een herexamen van afkomt.

Dat de basisscholen van buitengewoon onderwijs onvoldoende krijgen, is een algemeen Vlaams fenomeen. “We zien problemen in het basisaanbod, we merken dat de trajecten niet afgestemd zijn op de individuele noden”, zegt inspecteur-generaal Lieven Viaene. Nochtans hebben scholen in het buitengewoon onderwijs wel veel meer personeel dan gewone scholen. “Inderdaad. Zij zouden net de experten moeten zijn, daarom is het zo jammer.”

Bij de Kids in Hasselt waren ze destijds heel erg aangedaan door het slechte rapport dat in het najaar van 2016 al meteen uitlekte. Ook in Tongeren zijn ze er niet gelukkig mee en zijn er - naar verluidt - zelfs tranen gevloeid bij het personeel. “Ik was nog maar een paar dagen directeur toen de inspectie in oktober 2016 naar hier kwam”, zegt directeur Francis Nagels, die wel al 25 jaar ervaring heeft in het buitengewoon onderwijs. “We moeten beter omschrijven waar we met elk kind naar toe willen. We zijn al volop met een verbeterplan bezig. We hebben de ouders indertijd ook meteen geïnformeerd, dat is ook verplicht, en we hebben het inspectieverslag op onze website gezet. De ouders hebben daar heel goed op gereageerd. Ze waren eerder verbaasd, net zoals wij zelf.”

Ander knelpunt is de kennis van het Frans in het basisonderwijs. Ook uit de eerste resultaten van de proef die kandidaat-onderwijzers sinds vorige week online kunnen afleggen, blijkt al dat dit een knelpunt is. “Bij een derde van de onderwijzers blijkt het niveau van Frans niet te voldoen”, zegt inspecteur-generaal Lieven Viaene. “Leerkrachten in spe vinden vaak dat hun talenkennis niet goed genoeg is en durven dan ook geen Frans spreken. Daar hebben we een inhaalbeweging nodig.”

Liesbeth Martens, docent Frans aan de hogeschool UCLL, kent dit probleem zeer goed. “Eigenlijk zit je met een vicieuze cirkel. Leerlingen komen in het secundair onderwijs aan met een slechte voorbereiding Frans omdat hun onderwijzer dat niet graag gaf in het basisonderwijs. En het zijn net degenen die zwak scoren voor Frans in het middelbaar die zich dan inschrijven voor studies lager onderwijs. Daar moeten ze dan een paar niveaus inhalen. Er bestaat inderdaad nu al een systeem waarbij je specifieke leermeesters Frans kan inzetten, maar dat is voor scholen organisatorisch niet haalbaar. Bijscholen is ook geen optie, want onderwijzers hebben het al heel druk. Waarom geen andere vakken in het Frans geven in het middelbaar? Of al in de kleuterschool met Frans starten?”

Uit het rapport van de onderwijsinspectie blijkt trouwens dat vakken in andere talen geven succesvol gelanceerd is in Vlaanderen. Over het taalonderwijs in het de derde graad ASO in de richtingen waar daar speciaal voor gekozen wordt, is de inspectie ook tevreden.

Ook de algemene vorming in het deeltijds beroepsonderwijs gaat er flink op vooruit.

Liliana CASAGRANDE

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream