18 september 2017

Vijftig opleidingen vanaf 2018 tegelijk in school en bedrijf

 

Brussel. Vanaf september 2018 kan je vanaf je 15de voor zo'n 50 richtingen in beroeps en technisch onderwijs tegelijkertijd in school én in een bedrijf worden opgeleid. Dit schooljaar is in Heilig Hart Tessenderlo een proefproject gestart waarvoor leerlingen - na een sollicitatieronde - zijn geselecteerd. VTI Beringen had ook een goedgekeurd dossier, maar vond niet meteen geschikte bedrijven en geschikte leerlingen.

Voor dat duaal leren slaan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) de handen in elkaar. Dit jaar zijn er in Limburg zo'n zeven proefprojecten opgestart. Tegen volgend jaar kan dan elke school die dat wil, instappen.

Ministers en bedrijfswereld bespreken nog welke richtingen hiervoor in aanmerking komen. Bedoeling is om het aanbod uit de proefprojecten te verdubbelen tot vijftig. De grote lijnen liggen nu vast: jongeren kunnen vanaf hun 15de instappen, ze moeten minimaal 14 uur per week les krijgen op de werkvloer. Maar een aantal andere zaken moeten wel nog verder worden uitgeklaard. “Er moeten nog afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld vakantie”, zegt Lieven Boeve, hoofd van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Krijgen die jongeren vrij tijdens de schoolvakanties? Of vallen ze onder de regeling van bedrijven? Ze zouden natuurlijk het best vrij krijgen tijdens schoolvakanties, dan kunnen ze in die periode ook een studentenjob doen in het bedrijf.”

Werkgeversorganisatie Voka wil het duaal leren ook graag in het hoger onderwijs toegepast zien. Volgens hen laat het decreet dit toe. “Duaal moet het nieuwe normaal worden”, zegt Voka.

Over het voorontwerp van decreet is er nu een consensus, maar dat kan nog worden bijgestuurd.

Technisch Heilig Hart Instituut (THHI) Tessenderlo is een van de scholen die net met een proefproject zijn gestart. “We doen dat voor het vijfde jaar elektromechanische technieken en voor het specialisatiejaar chemische procestechnieken”, zegt directeur Yvan Lemmens. “Voor elektromechanica werken we samen met drie bedrijven, voor de chemie met acht.” De leerlingen zullen ook van het ene bedrijf naar het andere switchen, zodat ze overal iets leren. Bedrijven hebben ook een sollicitatieronde gehouden en - voor elektromechanische technieken - negen kandidaten geselecteerd. In de chemie konden er twaalf aan de slag. Is duaal leren nu voor leerlingen die schoolmoe zijn, zoals sommigen zeggen? “Nee, integendeel. Het is voor leerlingen die erg gemotiveerd zijn”, zegt Lemmens.

Het VTI in Beringen zou aanvankelijk dit jaar ook starten met duaal leren voor de opleiding elektrische installaties. “Maar dat is niet gelukt”, geeft Carlo Clerx toe. “Tja, we hadden de indruk dat leerlingen die hiervoor in aanmerking kwamen, ook wel arbeidsmarktmoe waren. We hebben ook niet echt bedrijven gevonden die passen in dit project. Er was interesse van een infrastructuurbedrijf dat voor de telecomsector werkt, maar alleen grachten graven en glasvezel leggen is voor onze opleiding niet genoeg. We hadden voor één opleiding zeker drie à vier bedrijven nodig. Liefst ook grote bedrijven die een cultuur van opleidingen hebben.”

Michel Cardinaels, directeur van TISM in Bree en voorzitter van de werkgroep van het katholiek nijverheidsonderwijs in Limburg, is geen fan van duaal leren. “Wij werken ook veel samen met bedrijven, toch geloof ik niet in dit systeem. Wat als die bedrijven straks stoppen?”, vraagt Cardinaels zich af. “Bovendien moet je er goed op letten dat je de bedrijven geen goedkope arbeidskrachten geeft. Voor een kapper of een verzorger werkt dit systeem van duaal leren beter dan voor technische profielen.”

Syntra is goed voor de helft van de Limburgse proefprojecten. “We zijn daar vorig jaar al mee gestart. Duaal leren is op onze leest geschoeid”, zegt Dirk Vanstipelen, directeur van Syntra Limburg.

Liliana CASAGRANDE

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream