10 maart 2017

Visie 2050: vooruitblikken op leren en werken in 2050

 

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters keurde de Vlaamse regering de conceptnota “Startnota transitieprioriteit Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan” goed. Deze nota kadert in de langetermijnstrategie “Visie 2050” van de Vlaamse Regering die ambities en transities formuleert voor het Vlaanderen van 2050.

De centrale ambitie van Visie 2050 is het creëren van welvaart en welzijn op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen, waarin iedereen meetelt. Die ambitie werd verder vertaald in zeven transitieprioriteiten die moeten bijdragen tot de realisatie van dat toekomstbeeld. Eén van die prioriteiten is “Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan” waarin de komende twee jaar vooruit geblikt wordt op het leren en werken in 2050. Ministers Crevits en Muyters zullen die transitie aansturen.

Zal er nog werk zijn in 2050? En hoe ziet dat werk er dan uit? Maken de robots hun opmars op de werkvloer en in het onderwijs? Hoe ziet het onderwijs van de toekomst er uit ? Zullen we enkel nog leren op afstand ? Zal talentontwikkeling evident centraal staan? En wat betekent dat dan voor werknemers, leerkrachten en bedrijven? Welke competenties worden dan van belang? En hoe leiden we mensen op voor de toekomst? Zijn we voldoende gewapend voor de vergrijzing en voor een superdivers Vlaanderen of nieuwe migratiestromen? Hoe gaan we om met nieuwe arbeidsvormen die hun opmars maken? En hoe staan we tegenover nieuwe onderwijs- en opleidingsvormen? Het zijn maar enkele van de vele vragen die ons de komende periode zullen bezig houden.

Samen met tal van stakeholders en voorlopers in de wereld van werk en onderwijs willen beide ministers een langetermijnvisie ontwikkelen op de “lerende levensloopbaan”: op wat we leren, hoe we leren en hoe we leren met werken combineren in 2050. Minister van Werk Muyters: “We willen bekijken hoe we menselijk potentieel in de toekomst kunnen inzetten als breekijzer voor welvaart en welzijn en als hefboom om grote maatschappelijke uitdagingen te realiseren. En we gaan op zoek naar de kiemen van een lerende economie en samenleving die beter dan vandaag omgaat met de aanwezige talenten en vaardigheden.”

De transitieprioriteit “Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan” is dan ook een scharnierprioriteit binnen Visie 2050. “In een veranderende wereld blijft het cruciaal dat onderwijs elke jongere alle kansen biedt om kennis en vaardigheden aan te leren zodat ze een volwaardige plaats kunnen innemen in de samenleving.  Het belang van vaardigheden en kwalificaties zal nog toenemen. Op die manier geven we iedereen de kans mee de  schouders te zetten onder maatschappelijke en economische doorbraken,” aldus minister van Onderwijs Crevits.  

Op weg naar 2050 zullen we rekening moeten houden met demografische ontwikkelingen, met economische en budgettaire perspectieven, met snelle technologische ontwikkelingen en hun impact op jobs, kwalificaties en vaardigheden, met veranderende loopbanen en arbeidsrelaties, met nieuwe leerwegen en met een veranderend vormings- en opleidingslandschap, …

Al deze ontwikkelingen op weg naar 2050 werden, met hun gevolgen, kansen en risico’s, uitvoerig beschreven in een academische toekomstverkenning die het startpunt vormt voor de transitie-aanpak. “Het is van belang om deze ontwikkelingen goed te begrijpen om er beter vorm aan te kunnen geven, om ze te sturen, de juiste keuzes te maken en vervolgens transitiepaden uit te zetten,” verduidelijkt minister Muyters.

Precies dat laatste is wat de komende weken en maanden op het transitie-menu staat. Minister Crevits: “Na een fase waarin we de toekomstverkenningen verder zullen verfijnen en aftoetsen volgt vanaf het einde van de zomer van 2017 een tweede fase waarin we toewerken naar een inspirerende visie voor het onderwijs en de arbeidsmarkt. In een derde fase, vanaf het voorjaar van 2018, concretiseren we tenslotte de transitiepaden die noodzakelijk zijn in het bereiken van de visie en starten we gericht proeftuinen, experimenten en netwerken op.” 

Beide ministers trekken hierbij uitdrukkelijk de kaart van de samenwerking: “Na ons gezamenlijk engagement voor het duale leren en werken in Vlaanderen willen we opnieuw een stap verder gaan, over de schotten van onderwijs en arbeidsmarkt heen, met Visie 2050. We staan voor een uitdagende maar boeiende oefening. Vooruitkijken, samenwerken en vorm geven aan het onderwijs en de arbeidsmarkt van 2050. Loskomen van de recepten en de modellen van gisteren. En samen toewerken naar een inspirerende visie voor morgen.”

Beide ministers duidden transitiemanagers aan in hun administratie om die samenwerking vorm te geven en het verloop van de transitie in goede banen te leiden. De startnota wordt nu  voor overleg overgemaakt aan de SERV in het kader van VESOC, aan VLOR en de VARIO. 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream