30 juni 2017

Vives en stad binden zich

 

TORHOUT. Het stadsbestuur en de hogeschool Vives hebben een engagementsverklaring ondertekend waarin ze beloven om de bestaande samenwerking te bestendigen en in de toekomst nog te versterken. Het komt erop neer dat de stad en Vives zich aan elkaar binden. Enerzijds belooft de stad zijn sport- en cultuuraccommodatie tegen voordelige tarieven ter beschikking van de hogeschool te blijven stellen en anderzijds engageert Vives er zich toe om de bestaande opleidingen in Torhout te behouden en zelfs enkele nieuwe te creëren.

De stad en Vives hebben ook afgesproken om over pakweg tien jaar samen een nieuw zwembad in Torhout te bouwen. “We zijn wat dat betreft gestart met aftastende gesprekken om partners te vinden voor de realisatie daarvan”, zegt schepen van Sport Hans Blomme. “Vives zit mee aan tafel en dat is uiteraard positief. Over de grootte en de locatie van dat nieuwe zwembad moet er nog uitgebreid gediscussieerd worden. Het is een project in de embryonale fase, dat pas op middellange termijn gerealiseerd zal kunnen worden.”

Lerarenopleiding blijft

Er wordt al een tijdje gefluisterd dat Torhout na verloop van tijd zijn lerarenopleiding zou verliezen ten voordele van bijvoorbeeld Brugge of Kortrijk. Dat gerucht wordt nu met de engagementsverklaring de kop ingedrukt. Joris Hindryckx, de algemeen directeur van Vives, is formeel: “We verbinden er ons toe om de huidige opleidingen in Torhout te versterken en willen bovendien nieuwe studiedomeinen naar deze stad halen. Dan denk ik concreet aan opleidingen inzake sport en maatschappelijke veiligheid. We hebben dus geen plannen om hier af te bouwen, maar integendeel om ons aanbod uit te breiden.”

De verbintenis werd ondertekend door enerzijds Joris Hindryckx en anderzijds waarnemend burgemeester Kristof Audenaert en onderwijsschepen Lieselotte Denolf. Onderwijsminister en titelvoerende burgemeester Hilde Crevits woonde de ondertekening bij.

Er werden twee ludieke filmpjes vertoond waaruit blijkt dat Torhout zonder zijn normaalschool niet dezelfde stad zou zijn als nu en dat Vives evenmin verder zou kunnen zonder de stad.

Expliciet op papier

Schepen Lieselotte Denolf dankte Vives voor de toegezegde engagementen. “Al 179 jaar is het hoger onderwijs in Torhout een pijler van kapitaal belang”, zei ze. “De studenten en bij uitbreiding de docenten van Vives maken de stad jonger en levendiger. Met deze engagementsverklaring zetten we de verbondenheid tussen de stad en de hogeschool expliciet op papier. Wij van onze kant verhuren onze sportaccommodatie tegen lage prijzen, hanteren interessante studententarieven in onder andere het cultuurcentrum de Brouckere en organiseren in de Academie muziekonderwijs op maat.”

Door Johan Sabbe

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream