27 november 2007

Vlaams klimaatbeleid goed voor 1 miljard investeringen tegen 2012

 

België zit dankzij Vlaanderen voor het eerst op schema in de reductie van broeikasgassen, meldt minister Hilde Crevits.

Bij de start van het Klimaatbeleidsplan was geraamd dat de Vlaamse regering over de periode 2006-2012 er 684 miljoen euro voor over had. Maar voor 2006-2008 werd al 80 procent meer uitgetrokken dan geraamd: het totaal ligt al op 425 miljoen. Tegen 2012 zou de teller op die manier op 1 miljard uitkomen.

Dat zei de Vlaamse minister van Leefmilieu en Energie, Hilde Crevits (CD&V), op de Klimaatconferentie in Antwerpen. Er zijn twee redenen voor die verhoging. De energiepremie aan bedrijven is een veel groter succes dan verwacht. En het energiefonds bracht 21 miljoen extra op. Dat wordt gestijfd met boetes van de stroomproducenten als ze niet 'groen' genoeg werken.

Door al die klimaatinspanningen is de uitstoot in Vlaanderen aan het verminderen. Vergeleken met 2005 is hij met 3,9 procent gedaald. Binnen het Kyoto-protocol moet Vlaanderen zijn uitstoot met 5,2 procent terugdringen tegenover 1990. De kloof met die doelstelling is van 9,5 naar 3,2 procent gedaald. Door de Vlaamse inspanningen zal ook België op Kyoto-schema zitten. Ons land zou volgens een nog te verschijnen rapport van het Europees Milieuagentschap voor het eerst tot de 33 geïndustrialiseerde landen behoren die dat bereikt hebben.

De Bond Beter Leefmilieu plaatst vraagtekens bij die cijfers en houdt vol dat zelfs met de geplande maatregelen in 2012 de uitstoot op het niveau van 1990 zal uitkomen. 'Het beleid moet nog versneld en versterkt worden', aldus Bram Claeys van de milieukoepel. Crevits betwist die cijfers. Als één van de oorzaken dat de uitstoot hoog zal blijven, ziet de BBL het transport. Terwijl elektriciteitsproductie, industrie en gebouwen hun uitstoot van broeikasgassen zagen afnemen, ligt die van het verkeer nog 28,7 procent hoger dan in het Kyoto-referentiejaar 1990.

Op de Klimaatconferentie van gisteren was, behalve bouwen, mobiliteit het gespreksthema. Werkgroepen uit het middenveld hadden aanbevelingen opgesteld inzake toerisme en recreatie, leefbare steden en duurzame mobiliteit bij bedrijven. Crevits haalde er twee dingen uit. Een mobiliteitsplan bij grote evenementen vond zij een goed idee omdat zowel het evenement zelf soelaas biedt als de bezoekers ervan sensibiliseert voor bredere mobiliteitsoplossingen. Een verplichting van zo'n plan komt er nog (lang) niet. Brood zag zij ook in programma's voor zuinig rijden bij bedrijven.

Vanuit de BBL en andere deelnemers klonk de vraag waarom rekeningrijden of een slimme kilometerheffing niet op de agenda stonden. 'De conferentie was bedoeld om concrete maatregelen voor te stellen die kunnen zonder het grote raamwerk aan te passen', reageerde Crevits. 'Er is een politiek akkoord om een kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren. Voor bouwen hebben we het gevoel iets afgerond te hebben, voor mobiliteit was dat nog maar een begin. Bij het voortgangsrapport van het klimaatbeleidsplan halfweg 2008 zullen er meer concrete initiatieven uitgewerkt worden', beloofde Crevits. Claeys noemde dat een flauw excuus. 'Er liggen concrete dingen genoeg voor, denk maar aan de ecoscore of ecodriving.'

Bij de minister van Mobiliteit, Kathleen Van Brempt (SP.A), was te horen dat veel van de aanbevelingen al in het beleid zitten of op zijn minst in de pijplijn. Zij noemde als voorbeeld de optie om grote werkgelegenheidspolen te vestigen op plaatsen met openbaar vervoer en niet andersom.

 

Tom Ysebaert

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream