7 mei 2014

Vlaams minister Crevits subsidieert Blue-bike derdebetalersregeling

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt opnieuw 100.000 euro vrij voor de ondersteuning van het gebruik van de Blue-bike fietsen. De steun is bedoeld voor de derdebetalersregeling. Via die regeling kunnen fietsers goedkoper gebruik maken van de bekende blauwe fietsen. Momenteel doen al 13 Vlaamse steden en gemeenten mee. Sinds 1 mei is dat het geval in Roeselare. Mechelen en Torhout komen er op 1 juni bij.  De derdebetalersregeling is een belangrijke stimulans, want Blue-bike klanten gebruiken vaker de trein en stappen minder in de auto en verplaatsen zich duurzamer. Verwacht wordt dat het aantal ritten dit jaar minstens zal verdubbelen.

 

Heel veel verplaatsingen van de Vlamingen zijn relatief kort : meer dan de helft van onze verplaatsingen blijft binnen een fietsbare afstand van 5 km.

 

Blue-bike werd in 2011 in het leven geroepen als extra service voor de treinreizigers. De blauwe stadsfietsen die aan 40 stations te ontlenen zijn, zijn handig om de afstand van station tot de eindbestemming en terug te overbruggen. Dankzij deze service wordt vaker de trein genomen en minder de auto. 

 

In 2013 werden maar liefst drie keer zoveel ritten afgelegd met een Blue-bike als in 2011 en 2012 samen (32.822 ritten in 2013). Dit jaar werden al 20.000 ritten afgelegd, hetgeen betekent dat het aantal ritten in 2014 minstens het dubbele zal bedragen dan in 2013.

 

Derdebetalersregeling : 13 steden en gemeenten

Minister Crevits kent voor het tweede jaar op rij 100.000 euro toe om de derdebetalersregeling verder uit te breiden en te promoten. De Vlaamse overheid legt 1 euro per afgelegde rit op tafel wanneer de stad of gemeente ook zelf minstens 1 euro betaalt. De gebruiker betaalt op die manier maar 1 euro per rit of fietst zelfs gratis.

 

Momenteel maken al 13 Vlaamse steden en gemeenten gebruik van deze derdebetalersregeling, waaronder Roeselare sinds 1 mei. Mechelen en Torhout stappen op 1 juni in de derdebetalersregeling.

 

In Roeselare is het aantal Blue-bike fietsen verdrievoudigd van 20 naar 60. De uitbreiding is er gekomen na een onderzoek naar de haalbaarheid en de betaalbaarheid van fietsdeelsystemen in Roeselare en Gent. Roeselare breidt dus uit. Gent kiest voor een bijkomend systeem van 75 tot 150 nieuwe fietsen op een 10-tal goedgekozen punten, met mogelijkheid tot verdere groei.

 

Klantenbevraging

Het hoofdmotief van de gebruikers van Blue-bike fietsen is de flexibiliteit. Als tweede motief wordt de tijdswinst genoemd zonder files en parkeerproblemen.

 

33% van de privé gebruikers en 43% van de zakelijke gebruikers nemen vaker de trein dan voorheen. 28% van de privé gebruikers en 40% van de zakelijke gebruikers laten hun auto vaker staan dan voorheen.

 

De gebruikers zijn duidelijk tevreden: 79% is tevreden tot zeer tevreden en 96% geeft aan de Blue-bike in de nabije toekomst te blijven gebruiken. De aanbevelingsgraad is dan ook hoog: een gemiddelde score van 8,3 op 10 van privé gebruikers en 8,7 op 10 van zakelijke gebruikers.

 

Blue-bike leent zich voor zowel dienstverplaatsingen, flexibel woon-werkverkeer als vrije tijd. Als Blue-bike verder groeit zoals de Nederlandse voorganger OV- fiets zal dit ook in België een valabel alternatief voor het fileleed en een belangrijke verduurzaming van de verplaatsingen betekenen.

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : “Blue-bike leent zich zowel voor dienstverplaatsingen, voor flexibel woon-werkverkeer als voor de vrije tijd. Blue-bike wordt een belangrijk element voor de verduurzaming van de verplaatsingen. Al 13 Vlaamse steden en gemeenten kiezen er intussen voor om in de derdebetalersregeling mee te stappen, een regeling die Vlaanderen financieel steunt. Ook andere initiatieven zoals het gebruik van een Mobiliteitsbudget of de steun via het Pendelfonds aan bedrijven spelen daar op in. Die zorgen eveneens voor een verschuiving naar duurzame vervoermiddelen.”

 

Persinfo :

Katrien Rosseel

Woordvoerder Vlaams minister Hilde Crevits

persdienst.kabinetcrevits@vlaanderen.be

 

 

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream