11 mei 2015

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits trapt GOAL Vlaanderen af

 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft vandaag de aftrap gegeven van GOAL Vlaanderen. GOAL staat voor Guidance and Orientation for Adult Learners. Zes Europese landen zullend de volgende drie jaar onderzoeken op welke manier laaggeschoolde volwassenen beter de weg kunnen vinden naar het studieaanbod dat het beste bij hen past. In Vlaanderen zijn twee organisaties geselecteerd voor het Europese project : De Leerwinkel van de provincie West-Vlaanderen en de Stap in Gent. Voor Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is het volwassenenonderwijs een belangrijke partner als hefboom naar levenslang en levensbreed leren.

 

Bijna 340.000 volwassenen volgen in Vlaanderen volwassenenonderwijs, goed voor een aanbod van meer dan 50 miljoen lesurencursist. Er is de mogelijkheid om 4500 modules in te richten. Op vandaag worden er 2700 modules aangeboden. Nederlands als tweede taal en ICT worden het vaakst ingericht.

 

Steeds meer mensen trachten ook hun diploma secundair onderwijs te behalen via het tweedekansonderwijs. Op 5 jaar tijd is het aantal cursisten meer dan verdubbeld. De Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie hebben binnen deze brede waaier een belangrijke maatschappelijke opdracht.

 

Onderzoek toont aan dat laaggeschoolde volwassenen met de grootste opleidingsnoden onvoldoende de weg vinden naar het aanbod dat het beste bij hen past. Voor hen is het niet eenvoudig om hun weg te vinden in dat grote aanbod. Zij zijn gebaat met adequate oriëntering en goed leeradvies.

 

6 landen in Europa (België, Tsjechië, Nederland, Ijsland, Litouwen, Slovenië) nemen nu 3 jaar lang deel aan het GOAL project. GOAL staat voor Guidance and Orientation for Adult Learners. Dit partnerschap zal modellen ontwikkelen voor de begeleiding van de leerloopbaan voor laaggeschoolden. Het zal beleidsmatig informatie opleveren voor leeradvies en –oriëntering voor volwassenen met als doel de laaggeschoolde volwassenen optimaal te helpen.

 

In Vlaanderen  zijn 2 organisaties voor GOAL geselecteerd  : de Leerwinkel van de provincie West-Vlaanderen en de Stap in Gent. De Leerwinkel vertrekt vanuit een meer landelijke omgeving en benadert vooral laaggeletterden, anderstaligen, werkzoekenden en laaggekwalificeerden. De Stap in Gent vertrekt vanuit een grootstedelijke context en focust op ongekwalificeerde schoolverlaters. De focus ligt op een beter dienstverlening om volwassenen te helpen op het vlak van leren en het behalen van een diploma.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “In Vlaanderen volgen heel wat mensen een opleiding in het volwassenenonderwijs in het kader van levensbreed en levenslang leren. Laaggeschoolde volwassenen vinden vaak de weg niet naar de voor hen gepaste opleiding. Het aanbod is dan ook heel ruim. Loopbaanbegeleiding raakt ingeburgerd, maar leerloopbaanbegeleiding ontbreekt nog vaak of is niet voldoende afgestemd op de specifieke leernoden van laaggeschoolden. Het Europese project GOAL mikt op een betere oriëntering en goed leeradvies zodat die groep volwassenen meer kansen kunnen grijpen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Het is een project waarmee we letterlijk en figuurlijk kunnen scoren. “

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream