5 februari 2015

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil extra plaatsen werkplekleren

 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vraagt de sociale partners om extra plaatsen te creëren voor werkplekleren. Minister Crevits doet dat in een brief aan de Sociaal Economische Raad Vlaanderen (SERV). Eind januari 2015 zijn er 1441 jongeren binnen het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO) die arbeidsrijp zijn en geen concrete werkplek hebben. Dat aantal is de voorbije jaren stabiel gebleven. Er zijn jaarlijks wel verschillen tussen de studierichtingen.

 

Voor het huidige schooljaar ligt het hoogst aantal jongeren zonder werkplek bij handel en administratie, transport en logistiek en voeding-horeca,  de richtingen met het grootst aantal leerlingen. Concreet gaat het onder meer om winkelbedienden, keukenmedewerkers en administratieve medewerkers. In andere sectoren is het tekort aan werkplekplaatsen gedaald. Dat geldt voor begeleiders in de kinderopvang, logistieke assistent in de ziekenhuizen en verzorgenden. Het aantal arbeidsrijpe jongeren met een werkplek willen we verhogen.

 

Minister Crevits had recent overleg met alle coördinatoren van de Centra Deeltijds Onderwijs Daarbij is afgesproken om het aantal te oriënteren jongeren nog dit jaar significant te doen dalen door meer werkplekplaatsen aan te bieden. De pedagogische begeleidingsdiensten hebben zich geëngageerd dit mee op te volgen en voorzien waar nodig in een individuele begeleiding van scholen. Morgen is er overleg de voorzitters van de Regionale Overleg Platforms. Minister Crevits vraagt tegelijk dat dat ook de verschillende sectoren een extra inspanning zouden leveren om nog dit schooljaar extra plaatsen werkplekleren te creëren voor jongeren in systemen van deeltijds leren

Twee weken geleden keurde de Vlaamse Regering de conceptnota Duaal Leren goed. De ambitie is een geïntegreerd duaal stelsel van leren en werken te ontwikkelen, dat gelijkwaardig is met alle andere vormen van secundair onderwijs en perspectief biedt voor arbeidsrijpe jongeren en ondernemers. Het doel is alle arbeidsrijpe jongeren in het nieuwe stelsel een concrete werkervaring te kunnen garanderen door een betere afstemming en samenwerking tussen de diverse actoren en door een vereenvoudiging van het statuut. Mét een kwalificatie en mét concrete werkervaring zullen we de loopbaan van de jongeren structureel kunnen versterken. Hiermee spelen we ook in op een van de aanbevelingen van de OESO voor meer werkplekleren. Het doel is dat alle arbeidsrijpe jongeren in de toekomst de kans krijgen in het bedrijfsleven de nodige ervaring kunnen opdoen op weg naar de arbeidsmarkt of als opstap naar verdere studies.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream