25 januari 2017

Vlaams parlement keurt integratie UZ Gent in Universiteit Gent goed

 

Het Vlaams parlement heeft op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits het decreet voor de integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent goed­gekeurd. Het decreet biedt het UZ Gent de kans om een volwaardige plaats in te nemen als modern en dynamisch universitair ziekenhuis in het Vlaamse ziekenhuislandschap en beter in te spelen op de tendensen in het zorglandschap.

Sinds 1988 valt het UZ Gent onder de voogdij van de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs. Dat verandert vanaf 1 januari 2018. Dan wordt het UZ Gent na 30 jaar opnieuw onderdeel van de Universiteit Gent, weliswaar met een afzonderlijk beheer.

Deze beslissing biedt het UZ Gent de kans om in de toekomst gemakkelijker in te spelen op tendensen in het zorglandschap. Het ziekenhuis kan in dezelfde omstandigheden werken als de andere universitaire ziekenhuizen. UZ Gent zal voor investeringssubsidies een beroep kunnen doen op het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) en zal het kunnen genieten van dezelfde financierings­stromen binnen het federale ziekenhuisbudget.

Vandaag heeft het Vlaams Parlement het nieuwe juridisch kader rond de integratie goedgekeurd.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits:UZ Gent is één van onze vlaggenschepen op het vlak van hoogwaardige patiëntenzorg en innovatie in Vlaanderen. Het nieuwe kader is van cruciaal belang voor de opleiding van het medisch personeel en de vooruitgang in het medisch onderzoek. Door de integratie in de Universiteit Gent kan het UZ Gent zich kwalitatief voorbereiden op de toekomst, onder meer op het vlak van samenwerking met andere ziekenhuizen en zorgpartners in de regio. Met de goedkeuring is er tegelijk meer zekerheid rond personeel, inspraakregeling, financiering, investeringen, onroerende goederen, gebouwen en gronden.”

De integratie gaat in vanaf 1 januari 2018. Op die manier krijgen de instellingen de tijd om de nodige voorbereidingen te treffen.

Rector en vicerector UGent als duo

Het Vlaams parlement zet ook het licht op groen voor de nieuwe verkiezingsprocedure voor de rector en de vice-rector van de UGent. Uitgangspunt is dat de kandidaten voor het ambt en van rector en vicerector zich als duo aan het kiezerskorps zullen voorstellen. Het duo moet bestaan uit personen van verschillend geslacht. Het kiezerskorps wordt uitgebreid tot alle studenten en medewerkers van de universiteit. Het zal niet meer de Raad van Bestuur zijn die uit de voorgedragen kandidaten een rector en vicerector kiest. Het kiezerskorps zal rechtstreeks zijn keuze kunnen maken met respect voor het genderevenwicht. De nieuwe regeling geldt vanaf 1 februari 2017.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream