6 juli 2016

Vlaams parlement legt laatste puzzelstuk financiering M-decreet

 

 

Vorige week garandeerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in het Vlaams Parlement dat in het kader van het M-decreet elke euro voor inclusief onderwijs behouden zou blijven. Vandaag is in het Vlaams Parlement kamerbreed een decreet goedgekeurd dat na het behoud van de omkadering nu ook de werkingsmiddelen waarborgt. Die werkingsmiddelen gaan vanaf volgend schooljaar deels naar specifieke leermiddelen voor de leerlingen met speciale noden in het gewoon onderwijs en deels naar materiaal voor de leraren uit het buitengewoon onderwijs die in het gewoon onderwijs les geven.

 

Bij de invoering van het M-decreet is er een waarborgregeling vastgelegd. Die regeling garandeert dat er geen omkadering voor inclusief onderwijs verloren gaat door verschuivingen van leerlingen van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs. Vandaag is in het Vlaams Parlement kamerbreed een decreet goedgekeurd waardoor ook de verdeling van de werkingsmiddelen die scholen hiervoor krijgen geregeld wordt. Het gaat om een bedrag van 1 miljoen euro.

 

Het nieuwe decreet bepaalt vanaf volgend schooljaar dat een deel van de werkingsmiddelen verplicht moet worden gebruikt voor specifieke leermiddelen voor leerlingen met speciale leerbehoeften die les volgen in het gewoon onderwijs. Dat kan gaan over een braillesysteem voor kinderen met een visuele beperking of een aangepaste stoel voor kinderen met een motorische beperking. Een ander deel van de middelen is bedoeld voor scholen uit het buitengewoon onderwijs die leraren inzetten in het gewoon onderwijs om daar hun expertise te delen. Zij hebben middelen nodig voor didactisch materiaal zoals boeken, werkbladen of een computer.

 

Eerder al is in het kader van het M-decreet de waarborgregeling voor het personeel vastgelegd. Dit jaar zijn er 180 leraren uit het buitengewoon onderwijs aan de slag gegaan in het gewoon onderwijs. Volgend schooljaar komen daar nog eens 170 leraren bij. Voor het secundair onderwijs maken er volgend jaar 50 leraren de overstap van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs. Die leraren blijven wel verbonden aan hun school buitengewoon onderwijs dat op die manier een rol als expertisecentrum kan vervullen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “We garanderen in het kader van het M-decreet dat elke euro voor inclusief onderwijs goed besteed wordt. Vandaag zorgen we ervoor dat na de omkadering ook de werkingsmiddelen gewaarborgd blijven. Voor de werkingsmiddelen betekent dit dat we investeren in specifieke leermiddelen voor leerlingen met speciale noden en dat we ervoor zorgen dat buitengewone scholen die leraren inzetten in het gewoon onderwijs voldoende middelen blijven hebben om hen te ondersteunen bij die opdracht. ”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream