6 december 2017

Vlaamse leerlingen scoren slecht voor begrijpend lezen

 

Brussel. Vlaamse leerlingen scoren ondermaats voor begrijpend lezen. In West-Europa lezen alleen kinderen uit Wallonië en Frankrijk nog slechter. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek (PIRSL) in 45 landen en tien regio's waaraan de KU Leuven heeft meegewerkt. Vlaanderen daalt in tien jaar tijd van de 8ste naar de 32ste plaats in de ranking. Zo'n daling hebben de onderzoekers nog nooit eerder gezien. “Een eenduidige verklaring is er niet”, zegt Bieke De Fraine van het Centrum voor onderwijseffectiviteit en -evaluatie aan de KU Leuven.

Helemaal van bovenaan in de ranking van de Progress in International Reading Literacy Study (PIRSL) staan de Russische leerlingen, gevolgd door Singapore, Hongkong, Ierland, Finland en Polen. De Nederlandse kinderen staan op nummer 20. En ver daaronder, op plaats 32, bengelen de jonge Vlamingen. Aan het onderzoek namen 5.400 leerlingen uit het vierde leerjaar van 150 Vlaamse scholen deel.

Thuistaal

De Vlaamse leerlingen vormen een homogene groep, het verschil tussen sterke en zwakke lezertjes is klein. 97 procent haalt het basisniveau, 80 procent is een middelmatige lezer, 35 procent scoort hoog en amper 4 procent zit in de allerhoogste categorie.

Met die 4 procent zijn we de laatste van de klas. In Singapore is dat bijvoorbeeld 29 procent, in Rusland 26 procent.

De Vlaamse meisjes lezen beter dan de jongens, en kinderen die thuis altijd Nederlands spreken halen ook hogere scores. Ook de socio-economische achtergrond, zoals het diploma van de moeder, speelt een grote rol. “Dat komt in elk onderzoek terug”, zegt onderzoeker Bieke De Fraine.

Uit het onderzoek blijkt dat scholen in Vlaanderen minder tijd besteden aan taal en lezen dan in andere landen. Zowel ouders als leerlingen zijn niet erg geïnteresseerd: amper 24 procent is heel positief over lezen, 31 procent eerder negatief.

Wat erg meespeelt in de resultaten is de ervaring van de leerkracht. Als die al langer dan tien jaar in het onderwijs staat, scoren de kinderen beter.

Zorgwekkend

De Vlaamse leerlingen scoren niet enkel slecht, ze zijn ook de grootste daler in de ranking vergeleken met het vorige onderzoek in 2006.

Ook de groep die thuis altijd Nederlands spreekt gaat sterk achteruit. De trend is sowieso dat het begrijpend lezen in West-Europa afneemt, vergeleken met de rest van de wereld. De grootste stijgers in de studie zijn Qatar en Polen.

“Deze resultaten baren mij zeer grote zorgen”, reageert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) . “Geletterdheid betekent niet alleen dat je technisch goed kan lezen, je moet ook begrijpen wat er in teksten staat.” Crevits gaat de onderwijsinspectie vragen om in de doorlichting meer te focussen op begrijpend lezen. “Ik zal ook met het onderwijsveld overleggen over de aanbevelingen van de onderzoekers.”

Een van die aanbevelingen is de competenties van de leraren in de opleiding te versterken.

“Scholen zouden al vanaf het eerste leerjaar moeten inzetten op begrijpend lezen”, zegt Hilde Vanbrabant, onderzoeker aan de lerarenopleiding lager onderwijs van de hogeschool UCLL. Nu ligt de nadruk vaak op het technische aspect van het lezen, minder op de inhoud. “Wij proberen toekomstige onderwijzers dat al bij te brengen. Want kinderen willen alleen maar veel lezen als ze het ook begrijpen.” Volgend jaar komt er ook een peiling naar kennis van het Nederlands aan het einde van het lager onderwijs.

Liliana CASAGRANDE

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream