15 maart 2008

Vlaanderen boomt Minister Crevits lanceert uitdaging: plant 1 miljoen bomen

 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
15 maart 2008
 
Vlaanderen boomt
Minister Crevits lanceert uitdaging: plant 1 miljoen bomen
 
De jaarlijkse boomplantactie van Kom op tegen Kanker was dit jaar weer een groot succes. Minister Crevits gaf samen met Frank Deboosere het startschot in Brugge. Daar daagde ze de Vlamingen uit om 1 miljoen bomen te planten. Het voorstel kadert in de wereldwijde campagne van de VN om wereldwijd 1 miljard bomen aan te planten. 1 per 6 inwoners op deze aarde.
 
De Verenigde Naties lanceerde de campagne “Plant for the Planet: The Billion Tree Campaign”. Via deze campagne wil de VN wereldwijd één miljard bomen aanplanten, 1 boom per 6 inwoners. In het kader van deze wereldwijde campagne wil minister voor Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits voor Vlaanderen hetzelfde engagement aangaan, met name om in 4 jaar 1 miljoen bomen te planten. Dit komt ongeveer overeen met een bos van 500 ha.
 
Minister Crevits heeft met de Vereniging voor Bos in Vlaanderen een overeenkomst getekend waarbij zij een platform ontwikkelen die een brug slaat tussen de vraag naar locaties voor boomplantacties en het aanbod van terreinen door grondeigenaars. In Vlaanderen zijn er immers vele verenigingen, scholen, gemeenten en bedrijven, die ertoe bereid zijn bomen te planten indien ze tenminste gemakkelijk aan de daartoe geschikte grond geraken. Omgekeerd zijn er ook wel publieke en private grondeigenaars die ertoe bereid zijn om hun gronden te laten bebossen, maar door gebrek aan expertise en/of middelen hier niet toe komen. Het komt er dus op aan deze vraag en dit aanbod samen te brengen. Door de oprichting van een uitwisselingsplatform kan er een matching gebeuren tussen beide. Een dergelijke bemiddeling tussen vraag en aanbod wil minister Crevits met dit project ondersteunen. Door een sensibilisatiecampagne worden Vlamingen opgeroepen om bomen aan te planten en dat door te geven aan de Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw. Op de website www.vbv.be staat de teller nu al op 1.000 geplande bomen.
 
Wegens het grote succes heeft de VN haar doelstelling al verhoogd naar 3,5 miljard bomen. En zijn er nu 1,9 miljard bomen geplant. De minister hoopt dan ook dat er in Vlaanderen een stormloop ontstaat, zodat de teller snel naar omhoog gaat.
 
Minister Crevits: “Ik wil komen tot een uitwisselingsplatform om bomen te planten. Zo wil ik dat Vlaanderen erin in slaagt, om samen met de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, 1 miljoen bomen te planten. Om op te volgen hoeveel bomen er worden geplant, werd op de website www.vbv.be een teller geplaatst. Ook wie één boom in de tuin wil planten, mag zich aanmelden op de website. De resultaten hiervan zullen wij meedelen aan de Verenigde Naties.
 
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
0486 14 12 72
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream