1 februari 2008

Vlaanderen drukt stempel op verdeling Belgisch CO2-allocatieplan 2008-2012

 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
1 februari 2008
 
 
Vlaanderen drukt stempel op verdeling Belgisch CO2-allocatieplan 2008-2012
 
 
Minister Crevits: "Het is positief dat een akkoord is bereikt. Het voorstel van het Vlaams Gewest om niet meer dan 50% van de door Europa gevraagde reductie van 4,8 Mton CO2 te realiseren, heeft het gehaald."
 
Daarenboven zal op vraag van het Vlaams Gewest de onwettige federale taks op emissierechten die bestaat sinds 2007 worden opgeheven vanaf februari 2008. Dit levert een daling van de belastingsdruk op van 18,5 miljoen euro over een periode van 5 jaar.
 
Het is nu belangrijk dat het dossier snel naar de Europese Commissie kan gestuurd worden voor een definitieve toetsing.
 
Minister Crevits waakt er over dat de reductie binnen Vlaanderen op een evenwichtige manier wordt gerealiseerd, rekening houdend met ruimte voor nieuwe investeringen. Daarbij zullen bedrijven ondersteund worden om actiever de mogelijkheden te benutten van de internationale en Europese emissierechtenmarkt zodat tegen een lagere kostprijs de doelstellingen gehaald worden.
 
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
0486 14 12 72
 
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream