7 december 2012

Vlaanderen en Wallonië vragen Frankrijk om project Seine-Nord Europe prioritair te behandelen

 
 
Vlaanderen en Wallonië lanceren een oproep aan de Franse regering om het project Seine-Nord Europe prioritair te behandelen. De oproep komt van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en haar collega minister Carlo Di Antonio na de gezamenlijke regering in Namen vandaag. De ministers Crevits en Di Antonio vragen de Franse regering om een duidelijk standpunt in te nemen over dit belangrijke dossier voor Vlaanderen en Wallonië.
 
De Seine-Scheldeverbinding is een belangrijk binnenvaartproject en maakt deel uit van het Trans Europees Vervoersnetwerk (TEN-T). De vaarweg tussen Seine en Schelde verbeteren zodat grotere schepen de verbinding kunnen maken, dat is waar Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen samen aan werken. De verbinding kan de Europese binnenvaart en de afhandeling van de Vlaamse havens richting zuiden een enorme impuls geven. Een grote markt in de agglomeratie Parijs en het industriële noorden van Frankrijk zou via het water goed ontsloten worden. In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen.
 
De verbinding tussen Compiègne en Cambrai in het noorden van Frankrijk ontbreekt. Na uitgebreid onderzoek besliste de Franse regering om een nieuw kanaal te graven, met een lengte van 106 km, het kanaal Seine-Nord Europe. Dat is een missing link in de verbinding van het bekken van de Seine met dat van de Schelde. De realisatie van dat kanaal moet een belangrijke dynamiek creëren voor de mobiliteit van goederen en vormt een duurzaam alternatief voor het wegtransport.
 
De voorbije maanden is er onzekerheid gerezen over dat project. Het opnieuw in vraag stellen van de aanleg van het kanaal Seine-Nord Europe zou volgens de Vlaamse en de Waalse overheid een stap terug betekenen voor het imago van de binnenvaart en voor de grensoverschrijdende samenwerking. Vlaanderen en Wallonië blijven overtuigd van het nut en de noodzaak van het project Seine-Schelde zoals dit door de Europese Commissie in de prioritaire projecten van het Trans-Europees vervoersnetwerk is opgenomen en ondersteund. De investeringen hebben zowel een positieve impact op economisch als op ecologisch vlak.
 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en haar Waalse collega Carlo Di Antonio dringen er bij de Franse regering op aan om het Franse deel van het Seine-Schelde project prioritair te behandelen. Vlaanderen en Wallonië zijn vastbesloten om hun samenwerking met Frankrijk verder te zetten in de schoot van de Intergouvernementele Commissie Seine-Schelde en het Europese Economisch Samenwerkingsverband. De ministers Crevits en Di Antonio beklemtonen het belang van investeringen in het waterwegennetwerk om het transport via de waterwegen te stimuleren, voor een betere globale mobiliteit.
 
Via een gezamenlijk schrijven aan de Franse regering vragen de ministers Crevits en Di Antonio om een duidelijk standpunt in te nemen over dit belangrijke dossier voor Vlaanderen en Wallonië.
 
 
Persinfo:
Katrien Rosseel
Persadviseur Vlaams minister Hilde Crevits
 
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream