19 juli 2017

Vlaanderen onderzoekt welke scholen op vervuilde grond staan

 

Alle historische bodemvervuiling in Vlaanderen moet over 20 jaar zijn aangepakt wegens het gezondheidsrisico. “Ook van sommige schoolgebouwen vermoeden we dat ze op vervuilde grond staan”, meldt OVAM. “Sommige zijn gebouwd op oude fabrieksterreinen. Of er zijn aanwijzingen dat er lekken zijn geweest in een stookolietank.” Ook kan het terrein ooit opgehoogd zijn met vervuild bouwafval.

Honderden scholen zijn in dat geval. Een aantal heeft al stappen gezet om na te gaan of er sprake is van vervuiling, wat ook verplicht is. Maar in het algemeen was de respons van de scholen laag, bevestigen CD&V-ministers Hilde Crevits (Onderwijs) en Joke Schauvliege (Milieu). Wegens het grote takenpakket dat scholen nu al hebben, zeggen de onderwijskoepels. Directies zijn daarnaast niet vertrouwd met de ingewikkelde bodemproblematiek. En er is de angst voor het hoge kostenplaatje wanneer de grond effectief vervuild zou zijn.

Vlaanderen stuurt nu zelf specialisten van OVAM naar de 300 nog te onderzoeken scholen. Zij zullen grondstalen nemen en onderzoeken, allemaal op eigen kosten. OVAM zal scholen ook ondersteunen wanneer de vervuilde terreinen moeten worden gesaneerd. Daarvoor is zo'n 24 miljoen euro opzijgezet.

Werner ROMMERS

Copyright  © 2017 Concentra. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream