16 september 2015

Volwassenenonderwijs ziet inschrijvingen fors dalen

 

Hasselt. De inschrijvingen in het volwassenenonderwijs zijn met 10 tot 15 procent teruggelopen. Volgens de Centra Voor Volwassenenonderwijs ligt vooral het hogere inschrijvingsgeld aan de basis van de terugval. Sinds 1 januari kost een lesuur 1,5 euro, in plaats van 1,15 euro.

Begin dit jaar verhoogde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) niet alleen het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs, maar ook - zij het ietwat in de schaduw - dat voor het volwassenenonderwijs. Een cursist, die bijvoorbeeld een opleiding tot metser of schoonheidsspecialiste wil volgen, betaalt nu 1,5 euro per uur in plaats van 1,15 euro vroeger. En dat heeft zijn weerslag op het aantal cursisten. Uit een rondvraag bij verschillende Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) blijkt dat het aantal inschrijvingen met minstens 10 tot 15 procent is teruggelopen. Door de te lage instroom hebben verschillende CVO's ondertussen al cursussen moeten schrappen, vaak tot grote onvrede van de cursisten die hun duur lesmateriaal al hadden aangekocht.

Afhaken

"We hebben 10 tot 15 procent minder cursisten. En dat is grotendeels te wijten aan de verhoging van het inschrijvingsgeld", zegt Anne Mariën, vestigingsverantwoordelijke van het CVO Technisch Heilig-Hartinstituut in Tessenderlo. "Tegelijk is er bespaard op de opleidingscheques, waardoor vooral hoger opgeleiden minder korting krijgen op onze cursussen. Dat zorgt voor een terugval in de inschrijvingen, in alle studiegebieden. We mailen onze oud-cursisten om te vragen of ze terugkomen, maar steeds vaker krijgen we het antwoord dat het te duur is geworden."

Bij CVO Step in Hasselt merken ze ook een daling. "Ik hoor van zowat alle collega's dat de inschrijvingen niet goed lopen", zegt directeur Ben Naten. "Bij ons zit het vooral in de zachte sector, zoals schoonheidsverzorging. De overheid is op een subtiele manier aan een besparingsronde bezig. We komen van 70 cent per uur. Dat werd 1 euro, in 2012 1,15 euro en nu 1,5 euro. En bij elke opslag zijn er mensen die afhaken. De verhoging is dan ook ongelukkig, want de prijs stijgt wel, maar er komt niks in de plaats."

"Dat de inschrijvingen pas nu teruglopen en niet in januari al, is logisch", zegt Johan Francart van CVO LBC Beringen. "Heel wat cursussen - zoals de taalopleidingen - lopen over een jaar, waardoor de daling zich pas nu heeft ingezet. De grootste terugval zit in de informatica- en taalopleidingen. Een verhoging van 1,15 naar 1,5 euro is veel. Zeker omdat we ons vooral richten op lager geschoolden, en dat zijn net de minst kapitaalkrachtigen. Als we echt geloven in levenslang leren, zal de minister toch goed moeten nadenken over deze maatregel."

Davy Vandenberk, adjunct-directeur van CVO Lino in Noord-Limburg, ondervond afgelopen week aan den lijve wat de verhoging van het inschrijvingsgeld betekent. "Op een infoavond had ik een koppel voor mij dat zeer geïnteresseerd was, maar een dag later hebben ze mij teruggebeld om te zeggen dat ze afhaakten. Het kostte te veel. Volgens ons is die verhoging dan ook ondoordacht doorgevoerd, zonder dat men zich bevraagd heeft in het werkveld."

Minder tewerkstelling

Door het dalende aantal cursisten, komt ook de tewerkstelling in de CVO's in gevaar. "Volgend schooljaar zullen we minder uren hebben, waardoor we ook minder leerkrachten nodig hebben", zegt Francart. "Maar ook nu heeft dat al zijn invloed. Doordat sommige cursussen niet aan de minimumaantallen geraken, hebben we al een leerkracht moeten reaffecteren (mutatie naar andere school, nvdr.). En ik vrees dat het globaal gezien over een heel aantal mensen zal gaan." Anne Mariën beaamt dat. "Het is een vicieuze cirkel. Minder cursisten nu, betekent minder uren voor leraren volgend jaar. Want die worden berekend op basis van het aantal cursisten. En minder leraren leidt dan weer tot een minder gevarieerd aanbod, waardoor er minder mensen hun gading zullen vinden."

Korting voor cursisten

Onderwijsminister Crevits zegt in een reactie de definitieve inschrijvingscijfers af te wachten, maar laat alvast weten dat de prijsverhoging niet iedereen treft. "Bij de verhoging van de inschrijvingsgelden hebben we enkel de standaardtarieven verhoogd. Voor de meest kwetsbare groepen hebben we de sociale correcties behouden. Bijna de helft van de cursisten moet daardoor geen of een verlaagd inschrijvingsgeld betalen. Bovendien is er een plafond ingesteld op 600 euro per jaar, waardoor er financiële grenzen zijn aan het inschrijvingsgeld. En wat de opleidingscheques betreft: daar heeft de Vlaamse regering beslist om die cheques in te zetten waar ze het meeste effect hebben en de noden het hoogst zijn, met name voor laaggeschoolden."

Timmie VAN DIEPEN

Inhoud ↑

Copyright © 2015 Concentra. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream