11 december 2017

Vooral aso'ers behalen diploma lerarenopleiding

 

Wie als leerkracht afstudeert, heeft voordien meestal een aso-diploma behaald. In tien jaar tijd is hierin amper verandering gekomen, zo stelt onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).

In de nasleep van de tegenvallende resultaten van de Vlaamse 10-jarigen voor begrijpend lezen werd ook gesproken over de kwaliteit van de jonge leerkrachten. "Dat vooral leerlingen uit het beroepsonderwijs leraar worden, klopt niet", zegt Crevits. "Als je naar de gediplomeerde uitstroom van onderwijzers kijkt, dan komt de helft uit het aso. Dat percentage blijft stabiel, net als de totale uitstroom, die op peil blijft."

Concreet: bij de lerarenopleiding lager onderwijs schommelde het percentage tussen 45,8 procent aso'ers (academiejaar 2006-2007) en 56,6 procent (2009-2010). Vorig academiejaar had van alle afgestudeerden 52,2 procent aso gevolgd. De instroom van het bso blijft al jaren rond de 1 procent hangen.

Bij de gediplomeerden van de lerarenopleiding voor het secundair onderwijs lag in 2015-2016 het percentage aso'ers op 48,8. Ook hier zijn er geen grote schommelingen te zien. Wel is het aantal studenten dat uit het bso komt voorzichtig gestegen tot 3,6 procent.

Lees het interview met Hilde Crevits in Zeno.

(RA)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter