13 oktober 2017

Voorleessoftware voor elke jongere met dyslexie

 

Er zijn in Vlaanderen naar schatting 60.000 leerlingen die kampen met ernstige lees-, spelling en/of schrijfproblemen. Zij hebben nood aan hulpmiddelen zoals voorleessoftware en digitale boeken. Die helpen hen om zelfredzaam te zijn en het is goed voor hun studiemotivatie. Tot op vandaag kon maar een hele kleine groep leerlingen op hulp rekenen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits brengt daar verandering in. Ze investeert 876.000 euro om digitale handboeken en voorleessoftware vrij ter beschikking te stellen aan elke leerling in Vlaanderen die hier nood aan heeft. Dat gebeurt via de aankoop van een weblicentie.  

 

Eureka! Van stick naar weblicentie

 

De Vlaamse Overheid subsidieert sinds 2011 het kennis- en expertisecentrum voor Dyslexie en voorleessoftware ‘Eureka Die-’S-Lekti-Kus v.z.w.’ voor het project ‘ADIBib’. Leerboeken die leerlingen op school gebruiken wordt via voorleessoftware omgezet in luisterboeken. Tijdens het voorlezen wordt er aangeduid wat je leest en je kiest zelf hoe snel er voorgelezen wordt. Bij het invullen van werkboeken of als je zelf een tekst tikt hoor je alles wat je schrijft. Fouten kunnen gemakkelijk verbeterd worden.

 

De v.z.w. werkt hiervoor samen met de Vlaamse uitgevers. De software wordt nu verspreid aan de hand van sticks. Met het huidig budget van 50.000 euro kunnen er jaarlijks slechts 70 pakketten van 5 USB-sticks toegekend worden. Op die manier verloopt het ter beschikking stellen van de software voor elke leerling die hier nood aan heeft veel te traag. Fysieke dragers beantwoorden ook niet meer aan hedendaagse noden. Software wordt niet automatisch geüpgraded, dure sticks raken verloren en niet elke leerling kan er gebruik van maken.

 

Tegenwoordig vindt werken met internettoepassingen voor allerhande software meer en meer ingang. Zo is het mogelijk om met een weblicentie voorleessoftware te downloaden van het internet, op die momenten dat je het nodig hebt of dat dit nu op school of thuis is. De weblicentie zorgt ervoor dat in de software alle updates en upgrades vervat zitten en je geen stick meer nodig hebt. Je beschikt dus altijd over de laatste en meest complete versie van de voorleessoftware. Het zorgt er ook voor dat alle leerlingen die dat nodig hebben er gebruik van kunnen maken.

 

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits investeert daarom 876.000 euro om voorleessoftware vrij ter beschikking te stellen via weblicenties. Hiervan gaat 226.000 euro naar de v.z.w. Eureka Die-’S-Lekti-kus voor het project ADIBib Vlaanderen. Dit dient om digitale handboeken in leesklaar formaat om te zetten, om het nieuwe aanbod te communiceren naar scholen en leerkrachten op te leiden en te vormen. 650.000 euro dient als vergoeding voor de leveranciers van de software om de weblicenties mogelijk te maken.

 

60.000 leerlingen met ernstige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen

 

Leerlingen met dyslexie ondervinden vaak moeilijkheden met lezen en schrijven. Ze verwisselen of vergeten vaak letters in woorden, lezen dikwijls vragen van toetsen verkeerd en antwoorden daardoor fout of onvolledig of moeten zich enorm concentreren op het ontcijferen van woorden en zinnen. Daardoor gaat de eigenlijke inhoud van de tekst vaak aan hen voorbij. Ze leren veel trager en nemen de leerstof moeilijker op, ook al zijn ze normaal- of zelfs hoogbegaafd. Ook leerlingen met dyspraxie, autismespectrumstoornis (ASS) een visuele of fysieke beperking kampen met ernstige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen. In Vlaanderen gaat het over 7% van de leerlingen of 60.000 scholieren in het lager- en secundair onderwijs. Voor een gemiddelde lagere school met 180 leerlingen gaat het dan om een 12-tal leerlingen. Voor een secundaire school met 400 leerlingen, al gauw om 28 jongeren.

Voorleessoftware en de bijhorende digitale boeken zijn een cruciaal hulpmiddel voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden met lezen en schrijven. Het bevordert de zelfredzaamheid van de jongeren door minder afhankelijk te zijn van ouders, leerkrachten en begeleiders. De leerling krijgt meer kansen om zich te richten op de inhoud en om teksten te lezen en te schrijven die aansluiten bij de leeftijd en intelligentie. Onderzoek toont aan dat leerlingen die voorleessoftware gebruiken betere studieresultaten halen en een hoger leermotivatie hebben.

 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Voorleessoftware en de bijhorende digitale boeken zijn een noodzakelijk hulpmiddel voor jongeren die moeilijkheden ondervinden met lezen en schrijven. Het verhoogt hun zelfredzaamheid en is positief voor hun studiemotivatie. In het verleden werden er telkens dure softwarepakketten aangekocht waar slechts een kleine groep aan leerlingen gebruik van kon maken. Die voldoen niet om de meer dan 60.000 leerlingen in het lager- en secundair onderwijs die hier nood aan hebben te bereiken.  In plaats van pakketten aan te kopen investeren we nu in een duurzame oplossing door weblicenties van voorleessoftware aan te schaffen die door iedereen kan worden gebruikt. We voorzien ook middelen om onze leerkrachten op te leiden en te vormen. In totaal maken we hier 876.000 euro voor vrij.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream