6 februari 2018

Vooroordelen wegen op rapport leerling

 

Zelfs als ze dezelfde punten halen, maken allochtonen en kansarme leerlingen meer kans om door de klassenraad naar een andere richting te worden gestuurd.

'Dit rapport legt de vinger op een maatschappelijke wonde.' Zo reageerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op een studie van de UGent en de KU Leuven naar discriminatie in het onderwijs. De studie, waarover Het Nieuwsblad gisteren berichtte, is besteld door het gelijkekansencentrum Unia.

Het is niet de eerste studie die de ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs aantoont. De kloof tussen anderstaligen en wie thuis Nederlands spreekt, is bij ons de grootste van alle OESO-landen. Maar het is opvallend dat de nieuwe studie ook wijst op de hardnekkige vooroordelen en stereotypen in het onderwijs.

Zo kregen leerkrachten fictieve leerlingen voorgeschoteld die exact dezelfde punten haalden. Als de naam of het beroep van de ouders veranderd werd, veranderde ook het oordeel van de leerkrachten. Zo blijkt dat armere leerlingen 14 procentpunten meer kans maken op een B- of een C-attest. Bij leerlingen met een migratieachtergrond is die kans 12 procentpunten groter. Bij een B-attest wordt de leerling geadviseerd een andere studierichting te volgen terwijl bij een C-attest de leerling het jaar moet overdoen. Dat maakt volgens de onderzoekers dat de onderwijskansen van kinderen met een lagere sociaal-economische herkomst soms beknot worden door die attesten.

Crevits wijst erop dat leerkrachten steeds gevoeliger worden voor de problematiek en dat er de afgelopen jaren veel maatregelen zijn genomen om dit probleem aan te pakken. Zo volgen toekomstige leerkrachten een opleiding om kansarmoede te herkennen en wordt er meer ingezet op een betere beheersing van het Nederlands.

Ook coalitiepartner N-VA wijst op het belang van de thuistaal en hekelt net zoals Crevits dat het onderwijs over 'lagere' studierichtingen spreekt terwijl de Vlaamse regering het technisch onderwijs wil heropwaarderen.

'In plaats van te erkennen dat er een probleem is, maakt Crevits er zich makkelijk vanaf door te zeggen dat het net goed is dat leerlingen die niet mee kunnen in een bepaalde studierichting het advies krijgen om te veranderen', zegt Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen). Ze roept op om de negatieve spiraal te doorbreken.

Ook de meerderheidspartij Open VLD roept op de studie niet te relativeren. Maar Vlaams Parlementslid Jo De Ro (Open VLD) ziet vooral een rol voor het onderwijs zelf. 'Het is belangrijk dat we leerkrachten en directies van deze problematiek bewustmaken, zodat een mentaliteitswijziging mogelijk is, waarbij alle kinderen met een positieve blik worden bekeken.'

BARBARA MOENS

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream