24 juli 2015

Vrijstelling retributie verblijfsaanvragen buitenlandse beursstudenten en –onderzoekers

 

Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Federale Regering vandaag beslist de vrijstelling van betaling van de retributiekost voor verblijfsaanvragen uit te breiden naar alle internationale studenten en onderzoekers die over een studie- of onderzoeksbeurs beschikken.

Na herhaaldelijk overleg met het kabinet Onderwijs heeft de federale regering vandaag beslist om alle studenten en onderzoekers die beschikken over een studie- of onderzoeksbeurs, direct of indirect toegekend door de Belgische overheid of bevoegde gemeenschappen, vrij te stellen van de zogenaamde “nieuwkomerstaks”. Aangezien de beurzen van deze studenten en onderzoekers rechtstreeks of onrechtstreeks door de openbare overheden gefinancierd worden, is het logisch om de vrijstelling ook aan hen toe te kennen. Bovendien ligt deze beslissing geheel in de lijn van het beleid van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits om de internationale studentenmobiliteit te stimuleren en een actief beleid te voeren rond studentenmigratie. Buitenlandse studenten en onderzoekers versterken het internationaal karakter van het hoger onderwijs. Het aantal aanvragen van studenten en onderzoekers die over een studiebeurs of onderzoeksbeurs beschikken, wordt door de federale overheid geschat tussen 2000 en 2500, in totaal 450.000 euro aan retributie.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Op mijn verzoek heeft federaal Vice-Eerste Minister en minister van werk Kris Peeters het dossier op de federale regeringstafel gebracht. Het constructieve overleg tussen  Staatssecretaris Theo Francken en mijn diensten heeft tot resultaat geleid: de vrijstelling van betaling van de retributie wordt uitgebreid tot alle internationale studenten en onderzoekers die over een beurs beschikken. Studenten en onderzoekers uit het buitenland in Vlaanderen laten studeren of werken, past in de ambitie om de internationalisering van het hoger onderwijs te stimuleren en verder uit te bouwen.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream