19 september 2016

Waarom ga jij nog niet naar school?

 

In Antwerpen brengt een aantal organisaties in kaart welke kleuters niet ingeschreven zijn in een school. “Daarna willen we hun ouders een voor een vragen waarom”, zegt het Lokaal Overlegplatform. Kleuters die niet naar school gaan, hebben het moeilijker in hun latere schoolcarrière.

Uit het jongste onderwijsrapport van de OESO, de Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling, blijkt dat kinderen die niet naar de kleuterklas zijn gegaan, in hun latere schoolcarrière aanzienlijk meer moeilijkheden ondervinden. Zo lopen ze bijna 50% risico om als 15-jarige problemen te krijgen met wiskunde. Bij wie langer dan een jaar kleuteronderwijs kreeg, bedraagt die kans maar 17%. Dirk Van Damme, onderwijsexpert bij de OESO, zegt daarom “bezorgd” te zijn over het kleine, maar wel toenemende aantal kleuters dat niet naar school gaat.

Gemiddeld blijft volgens de OESO in Vlaanderen 2% van alle kleuters thuis. De tabellen hierboven tonen een gedetailleerder beeld: kleuters die niet, laat of weinig naar school gaan, hebben vaker niet de Belgische nationaliteit. Ze wonen in een achtergestelde buurt, ze hebben een laagopgeleide moeder, ze spreken geen Nederlands thuis en/of ze ontvangen een studietoelage. Hoe meer die 'kenmerken' aantikken, hoe groter de kans dat ze niet of te weinig naar school gaan.

Wat is te weinig? Voor een kleuter van 3 jaar betekent het minder dan 100 halve dagen per jaar, voor een kleuter van 4 minder dan 185 halve dagen per jaar, voor een kleuter van 5 minder dan 220 halve dagen per jaar. Vijfjarigen die nooit naar school zijn geweest of die norm niet halen, mogen niet zomaar naar het eerste leerjaar. Het is de klassenraad die dan beslist.

De problematiek is er vooral een van de steden. Tijdens het schooljaar 2014-2015 liepen in Antwerpen 24.894 kleuters school in het gewoon onderwijs; 185 in het buitengewoon onderwijs. Zo'n 1.300 Antwerpse kleuters zouden nergens zijn ingeschreven.

Wie die kleuters precies zijn en waarom ze niet in de kleuterklas geraken, is niet duidelijk. Daarom gaf Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) eerder al te kennen dat ze de kleuterparticipatie nog wil opkrikken door ouders meer te stimuleren. “We hebben maatwerk nodig, want het Vlaamse onderwijs is geen eenheidsworst”, zei Crevits toen. Het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs Antwerpen brengt nu in kaart welke kleuters uit Antwerpen niet naar school gaan. “Een gigantisch werk”, zegt voorzitter Luc Tesseur. “Daarom doen we dat in samenwerking met organisaties zoals Kind en Gezin.”

“Wat we zeker weten, is dat het om een heterogene groep kinderen gaat. En dat niet elke cultuur en elke religie evenveel belang hecht aan kleuteronderwijs. Bij de joden bijvoorbeeld zien we geregeld huisonderwijs. Alleszins willen we de groep niet-ingeschreven kleuters leren kennen, en te weten komen waarom elkeen van hen niet op school geraakt. Als ze wel willen maar niet kunnen, dan gaan we die ouders met de grootste zorg omringen.”

Een andere kwestie, zegt Tesseur, zijn de kleuters die wel ingeschreven zijn op een school, maar geregeld thuisblijven. “Ouders die vier vijfde werken en hun kind een dag thuis houden, moet je daarop reageren? Een moeilijke.”

Er zijn ook ouders zoals Mieke Swannet: “Ik liet mijn dochter die nu 8 jaar is, thuis tot ze 3 jaar was. Vanaf dan liet ik haar alleen naar school gaan wanneer ze daar zelf zin in had. Niet veel dus. Hetzelfde doe ik met mijn zoon van 3. Ik heb zelf geen fijne herinneringen aan mijn schooltijd en ik vind dat bepaalde lessen nu niet worden gegeven en dat andere tijdverspilling zijn. In de praktijk leer je veel meer dan op school. Mijn kinderen spreken drie talen, en die hebben ze niet op school geleerd.”

Sylvia Mariën

Inhoud ↑

Copyright © 2016 Concentra. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream