1 september 2017

Wees gewaarschuwd voor uw leerlingen¬begeleiding

 

Onbegrip bij de ouders, frustratie bij de scholen. Het M-decreet, dat meer inclusie in het onderwijs mogelijk moet maken, kent nog heel wat groeipijnen. 'De gevoeligheden zullen blijven', zegt Crevits. 'Er is een stap gezet naar een nieuw ondersteuningsmodel, er komen middelen bij, er gaat ontzettend veel expertise van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs. Maar het moet zich nog wat zetten.'

'We hebben nu wel een nieuw decreet dat van leerlingenbegeleiding een erkenningsvoorwaarde heeft gemaakt om een school te openen of open te houden. Dat was in het verleden niet het geval. Dat leidde tot een grote variëteit in hoe er met speciale zorgnoden werd omgegaan. We moeten de scholen natuurlijk wel wat tijd geven om zich aan te passen.'

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream