10 juli 2018

Werk aan de winkel voor minister Schauvliege

 

Daar is de zomer, daar is de superministerraad. De Vlaamse regering vertrekt bijna op vakantie, maar moet eerst nog enkele belangrijke dossiers afronden. Vooral minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft nog veel werk.

1. Afvalplan met of zonder statiegeld?

Wanneer het einde van het politieke jaar nadert, stijgt traditioneel de spanning in de Vlaamse regering. Net voor het parlementair verlof worden steevast een hele reeks grote dossiers in de definitieve plooi gelegd.

Hoog op de agenda: het afvalplan. Komt er nu statiegeld op blikjes ja of neen? Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) uitte zich dit voorjaar als grote voorstander, maar kreeg meteen kritiek van Open Vld en N-VA. Intussen heeft de voedings- en retailsector een eigen plan opgesteld.

Daarin worden onder meer plastic zakjes uit de supermarkt gebannen en wordt het engagement aangegaan om tegen 2022 95 procent van de drankverpakkingen in te zamelen en te recycleren. Maar geen statiegeld dus.

Open Vld en N-VA willen voortbouwen op dit plan, maar er wel strenge streefdoelen aan koppelen. Worden die niet gehaald, dan kunnen er (stevige) geldboetes volgen. Of wordt het statiegeld op blikjes alsnog ingevoerd. CD&V blijft bij zijn startpositie en wil statiegeld meteen invoeren.

2. Hoe ambitieus wordt het energie- en klimaatplan?

Hoe meer wind- en zonne-energie, hoe liever. Vlaams minister Bart Tommelein (Open Vld) stelt zich voluntaristisch op. Een Belgisch energiepact met de algemene lijnen is er al, maar hoe organiseer je dat op het terrein? Dat is de inzet van het Vlaamse klimaat- en energieplan. Open Vld legt de lat hoog. Tegen 2030 moet 13 procent van de energie koen uit hernieuwbare bronnen komen.

N-VA gaat op de rem staan. De Vlaams-nationalisten vragen een degelijke becijfering en inschatting van de haalbaarheid. Bovendien moet België Europese doelstellingen halen. De Vlaamse inspanningen worden daarbij in één pot gestoken met die van Wallonië en Brussel. Gaan die niet te veel achteroverleunen als Vlaanderen voluit gaat? Ook CD&V pleit voor een gelijkmatige verdeling tussen de regio's.

3. Hoeveel vrijheid voor de onderwijskoepels?

Wat moeten leerlingen kennen op het einde van een schooljaar? De Vlaamse regering heeft haar update van de eindtermen zo goed als rond. De doelstellingen die de overheid oplegt moeten concreter en ambitieuzer worden (DM 15/6). Maar welke ruimte krijgen de onderwijskoepels om die concreet in te vullen in hun leerplannen?

Eerder was dat een veeleer vrije vertaling, nu moeten er ook passages uit eindtermen rechtstreeks in de leerplannen worden overgenomen. Maar in welke vorm en hoe concreet? N-VA en Open Vld willen de band zo sterk mogelijk maken, zodat de overheid duidelijk haar stempel drukt. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) toont zich bereid om daar voor een stuk in mee te gaan, maar staat onder druk van de koepels. Die zien dat als een aanslag op hun vrijheid.

4. Welke compensaties bij de betonstop?

Minister Schauvliege wil dat we vanaf 2040 niet langer kunnen bouwen in open ruimte. Dat wil ze realiseren via het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, wat ook wel de betonstop is gaan heten. De regering moet dat plan nog definitief goedkeuren.

De grote struikelblok is de kostprijs. Grote lappen bouwgrond zullen hun waarde verliezen omdat er niet meer op gebouwd mag worden. De eigenaars moeten voor de volle 100 procent gecompenseerd worden. Maar hoe ga je dat betalen?

Andere stukken grond gaan dan weer in waarde stijgen, omdat er hoger gebouwd mag worden. Die extra winst zal worden afgeroomd. Maar gaan die inkomsten wel volstaan?

De liberalen maar ook N-VA stellen zich ernstige vragen. Schauvliege is er gerust in. "Alles is ten gronde becijferd", klinkt het op haar kabinet. "Niets doen zal altijd meer kosten."

5. Komt er een alternatief voor de boskaart?

Hoe gaat Vlaanderen waardevolle zonevreemde bossen beschermen? Een kaart op basis van luchtbeelden moest vorig jaar soelaas brengen. Maar al snel werd ze weer afgevoerd. Ook enkele bomen aan de rand van een erf, bleken plots mogelijk waardevol bos.

Schauvliege wil het nu anders aanpakken. Er wordt gewerkt aan een definitie van wat een bedreigd bos nu eigenlijk is. Daarbij wordt rekening gehouden met onder meer de oppervlakte, de voorgeschiedenis en de biodiversiteit. Op basis daarvan kunnen bossen beschermd worden.

Het is een van de dossiers die al een hele tijd meegaan. Met de naderende verkiezingen is het nu de laatste kans om hier met de regering uit te geraken. Vrijdag staat al een eerste vergadering gepland, maar de échte knopen zullen pas worden doorgehakt volgende week, op 20 juli.

ROEL WAUTERS

Copyright © 2018 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter