15 december 2016

Ziekterapport 2015: steeds meer leraren hervatten werk deeltijds na langdurige periode van ziekte

 

In 2015 is het gemiddeld aantal ziektedagen opgenomen door personeelsleden in het onderwijs opnieuw gestegen tot 16,35 dagen. Psychosociale aandoeningen blijven de voornaamste oorzaak van ziekte bij leraren, vooral bij de oudere leeftijdsgroepen, maar voor het eerst in jaren zien we een lichte daling. Steeds meer leraren hervatten hun werk deeltijds na een langdurige periode van ziekte. En wie nooit meer terug kan naar zijn oorspronkelijke opdracht kan sinds 2015 ook voor een langere periode verminderd werken. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits biedt zo leerkrachten de kans om zo snel mogelijk opnieuw aan het werk te gaan, om langdurige afwezigheden met de daaraan verbonden risico’s te vermijden.

In 2015 zijn 44,19 % van de personeelsleden geen enkele dag ziek geweest. De jongste groep scoort daarvoor traditioneel het best, maar ook bij de oudste groep gaat het om bijna 46%.

Wie ziek was, was dat in 2015 gemiddeld 16,35 dagen tegenover 14,89 dagen in 2014. In percentage uitgedrukt gaat het om 4,48 % afwezigheid wegens ziekte  in 2015 t.o.v. 4,08 % in 2014. Het gaat om het hoogste percentage van de laatste 5 jaar. Hierin zijn ook de eendagsziekten inbegrepen. Die stegen in 2015 met 8%. Een dergelijke stijging zien we traditioneel in een jaar met meer griep. Het cijfer omvat ook alle periodes van deeltijds werken als gevolg van ziekte, een mogelijkheid die steeds meer gekozen wordt.

Er is in 2015 een stijging van het ziektepercentage in alle leeftijdscategorieën. De stijging  is het meest uitgesproken in de leeftijdsgroepen van 36 tot 55 jaar. Oudere personeelsleden in de leeftijdscategorie 56-65 jaar nemen nog steeds het meeste ziektedagen op, maar het aantal ziektedagen blijft stabiel.

Psychosociale aandoeningen (onder meer stress, depressie en burn-out) blijven de voornaamste oorzaak van ziekte. Het gaat om 35,59 % van de ziektedagen (40,34 % bij mannen en 34,30% bij vrouwen). Voor het eerst in jaren zien we een daling. In 2014 bedroeg het nog 36,43 %. Directies zijn in 2015 iets meer ziek dan leraren. Bovendien zijn zij oververtegenwoordigd in de ziektecijfers omwille van psychosociale reden. In de top-drie volgen na de psychosociale aandoeningen problemen met de gewrichten en de rug.

Limburg blijft met 20,02 dagen de provincie met het grootste gemiddeld aantal ziektedagen. Daarna volgt Antwerpen (16,67), Vlaams-Brabant (15,68), Oost-Vlaanderen (15,52) en West-Vlaanderen (14,78).

Deeltijds werken na langdurige ziekte

Steeds meer leraren hervatten eerst het werk deeltijds na een periode van ernstige en langdurige ziekte om daarna terug de volledige opdracht op te nemen: in 2015 ging het in totaal om bijna 204.000 dagen, een stijging van 12.,50% ten opzichte van vorig jaar. 9 op de 10 personeelsleden neemt in die periode 50 tot 74% van hun opdracht op en zij doen dat voor gemiddeld 3,5 maanden.

Vanaf januari 2015 kunnen personeelsleden die nooit meer hun volledige opdracht kunnen uitoefenen, na grondig medisch onderzoek, opteren om langdurig verminderd te werken. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits biedt zo leerkrachten de kans om zo snel mogelijk opnieuw aan het werk te gaan, om langdurige afwezigheden met de daaraan verbonden risico’s te vermijden. 609 personeelsleden (74 mannen en 535 vrouwen) maakten in 2015 gebruik van deze nieuwe regeling.

Dat maakt dat in totaal 308.813 dagen of 11 % van het totaal aantal ziektedagen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden om deeltijds te hervatten of aan het werk te blijven.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Een gedifferentieerde loopbaan en werkbaar werk voor alle leeftijden, ook voor oudere personeelsleden, is ook binnen onderwijs een terechte bekommernis. De laatste jaren zien we het aantal ziektedagen toenemen, in onderwijs, maar ook Vlaanderen breed. Psychosociale aandoeningen zoals stress, depressie en burn-out blijven het vaakst voorkomen, maar voor het eerst dalen de cijfers lichtjes. We zien ook dat steeds meer mensen van de mogelijkheid gebruik maken om na ziekte deeltijds het werk te hervatten en sinds vorig jaar kan dat ook voor langdurige periodes. Op die manier is het Vlaams onderwijs een voortrekker qua maatregelen die nu ook op federaal vlak voorgesteld worden.”

Integraal ziektrapport onderwijspersoneel 2015: http://www.agodi.be/publicaties-ziekteverzuim-vlaamse-onderwijspersoneel

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream