28 mei 2016

Zorgverlof voor leraren en hervorming onderwijsstelsels

 

 

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een ontwerpbesluit goedgekeurd dat onderwijspersoneelsleden een alternatief biedt voor de loopbaanonderbreking.  Vanaf 2 september 2016 komt er een zorgverlof met een onderbrekingsuitkering. Personeelsleden in het onderwijs kunnen zo zorgverlof nemen voor ouderschap, palliatieve zorgen, medische bijstand en voor het volgen van een opleiding. Daarnaast worden de bestaande onbezoldigde verlofstelsels geharmoniseerd en hervormd in functie van de noden van de personeelsleden en een goede schoolorganisatie. Ook in een eindeloopbaanregeling wordt voorzien.

 

Vanaf 2 september 2016 verdwijnt het stelsel van loopbaanonderbreking  (zonder motief en eindeloopbaan) voor alle Vlaamse ambtenaren. Om in het onderwijs werkbaar werk en de combinatie werk-gezin-zorg mogelijk te houden te houden biedt het ontwerpbesluit een alternatief voor de personeelsleden in de vorm van een vernieuwd en geharmoniseerd verlofstelsel. Het besluit zorgt ook voor het recht op zorgverlof met een onderbrekingsuitkering vanaf 2 september 2016. Dit zorgverlof kan worden genomen voor ouderschap, palliatieve zorgen, medische bijstand of voor het volgen van een opleiding.

 

Vereenvoudiging en hervorming

 

Verder worden de vele onbezoldigde stelsels van verloven en afwezigheden voor verminderde prestaties (VVP en AVP) vereenvoudigd en hervormd. Zo verzekert de regering het onderwijspersoneel het recht op een eigen verlofstelsel, onder meer in het kader van de eindeloopbaan.

 

Momenteel bestaat er in het onderwijs de mogelijkheid om via 3 stelsels van verloven voor verminderde prestaties onbetaald tijdelijk minder te gaan werken en meer tijd te besteden aan zorg voor gezin of familie. Die drie stelsels (voor sociale en familiale redenen, voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en voor personeelsleden die ten minste twee kinderen onder de 14 jaar hebben) zullen worden samengevoegd tot één verlof voor verminderde prestaties. Dit VVP kan voltijds opgenomen worden voor een periode van 24 maanden of 120 maanden halftijds of 1/5e. Goed nieuws voor het onderwijspersoneel is dat dit nieuwe VVP ook voorziet in een eindeloopbaanregeling. Zo zal elk personeelslid het recht hebben VVP op te nemen vanaf 55 jaar tot aan zijn of haar pensioen. Dit verlof telt, binnen de bestaande federale regels, mee voor de berekening en opbouw van het pensioen.

 

Ook de overige verlofstelsels zullen worden geharmoniseerd. Voor onderwijspersoneel dat om persoonlijke redenen onbetaald minder wil werken, bestaat er het systeem van afwezigheid voor verminderde prestaties. Net als de VVP’s worden ook deze AVP’s tot één stelsel herleid. Daarbij zullen ook het stelsel voor terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden en de afwezigheid van lange duur gewettigd door familiale redenen worden gevoegd. AVP kan voor een periode van maximaal 60 maanden opgenomen worden. Belangrijk verschil met VVP is dat deze AVP een gunst is, scholen zijn dus niet verplicht het verlof effectief toe te kennen.

 

Hiermee realiseert de regering een belangrijk onderdeel uit de startnota over het loopbaandebat die de Vlaamse regering op 9 oktober 2015 heeft goedgekeurd. Met deze operatie, die tot stand is gekomen samen met de sociale partners bereiken we de twee vooropgestelde doelstellingen:

 

 

 

-       Tegemoetkomen aan de sociale noden van personeelsleden in cruciale of moeilijke momenten in alle fasen van hun loopbaan.

 

-       De verlofstelsels in het onderwijs worden vereenvoudigd en hervormd.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Voor de personeelsleden van het onderwijs bieden we vanaf 2 september 2016 vanuit Vlaanderen de mogelijkheden om de combinatie werk-gezin-zorg werkbaar te houden. We kennen het recht op zorgverlof toe met een onderbrekingsuitkering. Daarnaast vereenvoudigen we de onbezoldigde verlofstelsels en bieden we meer rechten aan personeelsleden, onder meer met het oog op werkbaar werk en  een eindeloopbaanregeling. Zo komen we tegemoet aan reële noden van de personeelsleden in cruciale of moeilijke momenten in hun loopbaan. Op die manier realiseren we een belangrijk onderdeel uit de startnota over het loopbaandebat.”

 

 

 

Over de modaliteiten van het besluit wordt nu verder met de sociale partners onderhandeld. Voor het hoger onderwijs zal snel een soortgelijke regeling worden uitgewerkt

 

 

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream