1000 jobs meer voor de circulaire sociale economie, 45.000 ton minder CO2 voor het klimaat

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk, Economie en Sociale Economie Hilde Crevits wil de CO2-uitstoot jaarlijks terugbrengen door ondermeer te investeren in 1.000 bijkomende jobs in de circulaire sociale economie, in eerste instantie in de kringwinkels. Met de extra jobs in het hergebruik, herstel of recyclage van goederen en materialen zal de CO2-uittoot op kruissnelheid jaarlijks met ruim 7.000 ton reduceren. Goed voor een geschatte CO2-reductie van 45.000 ton tegen 2030.

“Circulaire, duurzame bedrijfsactiviteiten zoals de recyclage of het herstel van goederen kennen binnen de circulaire economie een grote impact op de CO2-reductie. Bovendien leveren dit soort groene activiteiten heel wat jobs op en zijn ze uitermate geschikt voor sociale tewerkstelling omwille van hun hoog arbeidsintensieve karakter. Investeren in het klimaat is dus een gouden kans voor onze sociale economie die we niet willen laten liggen. Daarom voorzien we in 1.000 extra sociale en circulaire jobs. Onderzoek wijst uit dat dit goed is voor 7.000 ton CO2- reductie per jaar. Dat komt overeen met de verwarming van meer dan 1.500 woningen in Vlaanderen.” - Hilde Crevits

Momenteel zijn in de Kringwinkels in Vlaanderen ongeveer 5.800 mensen aan het werk. Minstens 65 % ervan zijn mensen die moeilijk of zelfs helemaal niet in het reguliere bedrijfsleven werk kunnen vinden. Omwille van hun arbeidsbeperking zoals bijvoorbeeld een fysieke handicap of mindere pyschosociale vaardigheden krijgen ze in kringwinkels of andere maatwerkbedrijven de kans om toch aan de slag te gaan op onze arbeidsmarkt. Het gaat dan over jobs die bestaan uit het inzamelen, herstellen, recycleren of herverdelen van goederen en materialen.

Jobs in de Kringwinkels zijn het meest bekende voorbeeld, maar het gaat ook over projecten als de Foodsavers,  de Fietspunten of sociale economie ondernemingen die bestanddelen uit Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) halen.

Er bestaat een brede wetenschappelijke consensus dat dit soort activiteiten waarbij goederen heringezet worden en dus niet op de afvalberg belanden, binnen de circulaire economie met voorsprong de grootste positieve impact hebben op het vlak van CO2-reductie. Op vraag van Vlaams minister van Werk, Economie, Sociale economie en Innovatie Hilde Crevits werd onderzocht wat de meerwaarde voor het klimaat is per extra tewerkstelling in de circulaire sociale economie.

Eén ton hergebruik = één ton CO2-reductie

Uit analyse van diverse rapportage- en monitoringcijfers blijkt dat elke job extra jaarlijks goed is voor een CO2-reductie van 7000 ton. Dat is gelijk aan evenveel kg die een werknemer elk jaar een tweede leven kan geven.  Of simpel uitgedrukt: ongeveer 1 ton hergebruik stemt overeen met 1 ton CO2-reductie.

Minister Crevits legde daarom op de Vlaamse minsterraad het voorstel op tafel om te investeren in 1.000 extra tewerkstellingsplaatsen in de sociale circulaire economie, waarvan een groot deel voor de kringwinkels. Met 1.000  fulltime werknemers extra die elk minstens 7.000 ton per jaar aan goederen recycleren, kan er op kruissnelheid elk jaar minstens 7.000 ton aan CO2-uitstoot teruggebracht kan worden. Of de verwarming van meer dan 1500 woningen in Vlaanderen.  “Met extra jobs voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt reduceren we de CO2-uitstoot, een win-win voor ons klimaat en onze arbeidsmarkt”, aldus minister Crevits.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.