1 jaar oorlog in Oekraïne: meer dan 3500 mensen zochten psychologische begeleiding of een helpende hand

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Europese Dag van het Slachtoffer - Het is ruim een 1 jaar geleden dat Rusland begon met een grootschalige invasie in Oekraïne. Op vlak van Welzijn en Gezondheid werden verschillende initiatieven genomen, zo’n 13 miljoen euro werd voorzien voor ondersteuning aan Oekraïense burgers. Duizenden Oekraïense vluchtelingen kregen psychologische hulp, 175 kinderen zonder ouders werden opgevangen via Vlaamse pleegzorg en Vlaanderen helpt vandaag nog steeds jongeren om oorlogstrauma’s te verwerken.

“De Oekraïense vluchtelingen hebben hun land in moeilijke omstandigheden moeten ontvluchten, met soms traumatische gevolgen Ook zij zijn slachtoffers van de oorlog. Zo zijn er zijn schrijnende situaties met kinderen die zonder hun ouders naar hier zijn gekomen. De impact van de oorlog op de mentale gezondheid en het welzijn op deze mensen is enorm en kan grote gevolgen hebben op de lange termijn.  Daarom hebben we beslist om snel te investeren in psychologische ondersteuning en hulp. Tal van organisaties zetten hier mee de schouders onder. Dit was zonder het engagement van velen nooit mogelijk geweest. Ik hoop dat deze oorlogssituatie snel vrede mag vinden, zodat mensen, zodra het terug veilig is, kunnen terugkeren naar hun vertrouwde omgeving met vrienden en familie. Intussen zullen we hen blijven helpen waar nodig.” – Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits  

Het is vandaag Europese Dag van het Slachtoffer, een dag om stil te staan bij het leed dat Oekraïense vluchtelingen ervaren is ruim 1 jaar na de oorlog.  In totaal is er in 2022 op het vlak van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in 13 miljoen middelen voorzien ter ondersteuning aan Oekraïense burgers.

Psychologische begeleiding of een helpende hand

Van de ongeveer 50.000 Oekraïense vluchtelingen die sinds maart naar België gekomen zijn, wonen er ongeveer 30.000 in Vlaanderen. Voor wie zijn land moet ontvluchten, staat de mentale gezondheid en het psychisch welbevinden vaak enorm onder druk. De Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) bieden daarom een luisterend oor en helpende hand door Oekraïners informatie te geven en hen wegwijs te maken in onze samenleving.

Ook staan ze in voor psychologische begeleiding bij rouw en trauma of bij problemen die opduiken bij het samenleven met gastgezinnen. Sinds de start van de oorlog, begin dit jaar, zijn er al meer dan 3500 mensen begeleid. Bij bijna 1 op 5 gaat het over het psychisch welbevinden. Bij de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) hebben tot nu toe 240 Oekraïense vluchteling zich aangemeld.

Ook vzw Solentra, gespecialiseerd in oorlogs- en migratietrauma, biedt tot vandaag psychologische hulp. Minister Crevits kende hiervoor 150.000 euro toe. Er werd een hulplijn voor psychische steun aan Oekraïense vluchtelingen opgericht waar het gesprek in het Oekraïens verloopt en waarbij hulpverleners behalve een luisterend oor, via een tolk, tips en oefeningen aanbiedt om stress te verminderen en hun welzijn te versterken. Ook werd een helpdesk opgericht om vrijwilligers en professionals die vluchtelingen opvangen te ondersteunen. Soms hebben zij handvaten nodig of willen ze zelf hun verhaal kwijt als de verhalen die ze te horen krijgen te zwaar worden. 

Pleegzorg en gezinsondersteuning

Er zijn ook heel wat kinderen en jongeren zonder ouders aangekomen in Vlaanderen. Voor hen werd er aangepaste zorg en begeleiding voorzien via o.a. Minor-Ndako. In samenwerking met Pleegzorg Vlaanderen werden in totaal 175 kinderen opgevangen in een pleeggezin. 87 kinderen blijven vandaag nog steeds in een pleeggezin. Sommigen zijn namelijk inmiddels al teruggekeerd naar Oekraïne of herenigd met hun ouders in Vlaanderen.

De toewijzing aan pleeggezinnen verliep telkens zo snel mogelijk. Een voorbeeld zijn de 68 kwetsbare kinderen uit Oekraïense stad Boetsja die na aankomst in ons land eerst een 3-tal dagen samen werden opgevangen en daarna direct naar een warm pleeggezin zijn overgebracht.

“De kinderen hebben regelmatig contact met hun familieleden in Oekraïne. De samenwerking tussen de pleegouders en de ouders is erg constructief en verbindend. De kinderen lopen school, of volgen digitaal les vanuit Oekraïne. Ik ben enorm dankbaar voor het engagement van de vele pleeggezinnen. Het voornemen blijft wel om terug te keren naar Oekraïne wanneer de situatie daar terug veilig is”, aldus Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits.

Ook het aanbod voor ontheemden via ‘1 Gezin, 1 Plan’ binnen de jeugdhulp werd versterkt.  Het gaat over specifieke ondersteuning en begeleiding voor gezinnen in moeilijke omstandigheden. Eind januari hebben 132 gezinnen zich aangemeld, voor 70 gezinnen werd er uiteindelijk een begeleidend traject opgestart.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.