1 juli 2021 Vlaams minister van Werk Hilde Crevits verwacht duidelijke actie van VDAB na audit Rekenhof

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vandaag publiceerde het Rekenhof een audit over het uitbestedingsbeleid van VDAB. Een stevig rapport met een harde en niet mis te verstane conclusie. Het uitbestedingsbeleid van VDAB is de afgelopen jaren op een onvoldoende professionele manier opgezet. De wijze waarop VDAB zich als regisseur georganiseerd heeft om de samenwerking met partners op vlak van arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, is niet in orde. Dat verontrust minister Crevits sterk. Eén ding is duidelijk, het gaat niet om een rapport over de dienstverlening of het werk van de vele VDAB-bemiddelaars, wel over de interne organisatie van VDAB. Op vraag van minister Crevits heeft VDAB een actieplan uitgewerkt om het uitbestedingsbeleid en het databeheer te professionaliseren, wordt de regie-rol van VDAB duidelijk uitgeklaard én moeten de controle-instrumenten volop worden gebruikt. Naar aanleiding van deze audit zullen we het Jaarlijks Ondernemings Plan (JOP) voor 2021 tussentijds herevaluaeren en bijsturen. Geen plan dat daarna in de schuif verdwijnt, maar een plan dat effectief wordt omgezet naar actie. VDAB zal daarvoor steunen op externe begeleiding.7

https://www.vdab.be/nieuws/pers/vdab-lanceert-actieplan-voor-een-beter-uitbestedingsbeleid?utm_source=twitter&utm_medium=organic&utm_campaign=webdiensten

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.