1 op de 8 bedrijven krijgt te maken met een cyberaanval: Crevits wil kmo's beter wapenen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Bijna 1 op de 8 van de Vlaamse bedrijven werd het afgelopen jaar slachtoffer van een cyberaanval. Dat blijkt uit een eerste nulmeting die Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits liet uitvoeren om de maturiteit van cybersecurity in Vlaamse bedrijven in kaart te brengen. Vooral grote bedrijven kennen het meest cyberaanvallen, maar de gevolgen blijken groter bij kleine ondernemingen die vaak minder beschermd zijn. 40% van de kleine kmo’s werd in 2021 geconfronteerd met onbruikbare ICT-systemen door cyberaanvallen. Om ook hen beter te beschermen, maakt minister Crevits de ‘Cybersecurity verbetertrajecten’ van VLAIO  beter toegankelijk voor kleine bedrijven en de kmo-portefeuille aantrekkelijker zodat ondernemers zich beter kunnen wapenen.

 “De resultaten van deze nulmeting vormen een belangrijke barometer voor het beleid rond cybersecurity. We zien dat vooral kleine ondernemingen zich te weinig wapenen tegen cyberaanvallen. Een goede beveiliging van software, applicaties, paswoorden en gegevens binnen een bedrijf is vandaag nochtans cruciaal. Een bedrijf dat gehackt wordt, ligt vaak dagen stil en verliest vertrouwen bij zowel eigen werknemers als klanten en leveranciers. Een sterk beveiligd bedrijf is dus ook goede reclame. Niemand wil dat zijn of haar gegevens in de verkeerde handen terecht komen. Opdat onze bedrijven zich beter en meer zouden beschermen tegen cybercriminaliteit, hebben we beslist om enkele subsidievoorwaarden aan te passen. Ik roep iedereen op daar nuttig gebruik van te maken.” – Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits 

Door de toegenomen digitalisering van de economie en de samenleving lopen Vlaamse bedrijven meer dan ooit het risico om gehackt te worden. Cybercriminaliteit is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Om ook de impact op Vlaamse bedrijven in kaart te brengen, liet Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits voor het eerst een nulmeting uitvoeren. Daaruit blijkt dat bijna 1 op de 8 (11,8%) van de Vlaamse bedrijven in 2021 slachtoffer werd van een cyberaanval.

Vooral kleine bedrijven weinig beschermd tegen cyberrisico’s

De meerderheid (94,2%) van de Vlaamse bedrijven neemt verschillende maatregelen om zich te beschermen tegen cyberrisico’s, maar deze zijn eerder beperkt tot een aantal basismaatregelen die onvoldoenden zijn gezien het toegenomen aantal cyberricio’s.

Bovendien blijkt dat cyberveiligheid vooral een zaak is van middelgrote en grote bedrijven. Hoewel deze laatste het vaakst aangevallen en meest geviseerd worden door cybercriminelen, zijn het vooral de kleine en microbedrijven voor wie de gevolgen van een cyberaanval het grootst zijn: 40% werd het afgelopen jaar geconfronteerd met de onbruikbaarheid van ICT-systemen door bijvoorbeeld hacking of kwaadaardige software. Bij een vijfde gingen bedrijfsgegevens verloren en meer dan 1 op de 10 van de kleine kmo’s kreeg te kampen met diefstal van gegevens. 

Meer dan 5000 bedrijven bereikt met acties rond cyberveiligheid

Het Vlaamse beleid rond cybersecurity maakt sinds 2019 werk van sensibilisering, begeleiding en steun. Via acties als hacking-demo's, opleidingen of infosessies op de werkvloer werden sindsdien al meer dan 5.000 bedrijven bereikt via het Agentschap voor Innoveren & Ondernemen (VLAIO). 

Sinds 1 januari 2021 kunnen kmo’s die sterk afhankelijk zijn van IT-systemen een beroep doen op de subsidie ‘cybersecurity verbetertrajecten’. Tijdens zo’n traject krijgt een kmo advies en begeleiding van erkende cybersecurity-dienstverleners. Sinds de start zijn er al 60 projecten opgestart in Vlaanderen.

Om kleinere bedrijven in de toekomst beter te wapenen, kondigt minister Crevits twee nieuwe acties aan: een meer laagdrempelige toegang tot ‘cybersecurity verbetertrajecten’ en meer steunmogelijkheden voor cyberveiligheid binnen de kmo-portefeuille. Op die manier wil minister Crevits meer richting geven aan de beschikbare steunmaatregelen van VLAIO.

Meer laagdrempelige toegang tot begeleiding

Eerder lag de startkost van een verbetertraject op minimum 25.000 euro om in aanmerking te komen voor 45% steun via VLAIO. Om meer kleine ondernemingen te stimuleren lanceert minister Crevits een ‘lightversie’, een kleiner pakket aan begeleiding en advies waarbij verbetertraject zo’n €10 000 minder kost. Op die manier wil minister Crevits  kmo’s stimuleren hun eerste stappen te zetten in het beschermen van hun bedrijf voor cyberaanvallen.

Verhoogd steunpercentage kmo-portefeuille

Ook via de kmo-portefeuille kunnen ondernemingen investeren in cybersecurity. De kmo-portefeuille biedt financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van een onderneming verbeteren, zoals professionele infosessies over digitale aanvallen. Kleine ondernemingen genoten eerder 30% steun, een middelgrote onderneming 20%. Voor diensten inzake cybersecurity trekt minister Crevits het percentage nu op tot 45% voor kleinere ondernemingen en 35% voor middelgrote ondernemingen.

Het volledige CS-barometer rapport: www.vlaio.be/CSbarometer

 

 

Nieuws

Minister Hilde Crevits kent investeringssteun toe voor lokaal dienstencentrum in Zonnebeke

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 756.000 euro voor de verbouwing van Villa Zonnedaele tot een lokaal dienstencentrum in Zonnebeke. Dat landhuis dateert van 1933 en ligt in het mooie kasteelpark. Na de verbouwing zal iedereen er welkom zijn en kan er meer buurgericht gewerkt worden.

Minister Crevits investeert verder in preventie rond cocaïne

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bindt de strijd tegen cocaïne verder aan op het vlak van preventief gezondheidsbeleid. Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en Drugs krijgt middelen om op maat gerichte acties te lanceren en zo risicogroepen beter te informeren en te sensibiliseren over de effecten van cocaïnegebruik op korte en lange termijn.

Vlaanderen maakt prioriteit van een gezonder milieu en leefomgeving

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits lanceert vandaag een nieuwe gezondheidsdoelstelling rond milieugezondheidszorg. Het doel is om tegen 2030 de gevolgen van een aantal omgevingsfactoren op onze gezondheid terug te dringen. Tegelijk lanceert de minister samen met het Departement Zorg een eerste Klimaatgezondheidsplan. Het plan is een antwoord op de internationale vraag van de Wereldgezondheidsorganisatie om meer aandacht te hebben voor de gevolgen van het klimaat op de gezondheid. Het plan brengt een boodschap van hoop. We bereiden ons voor op de uitdagingen door samen te werken aan een klimaatgezonde toekomst.