6,4 miljoen euro voor betere zorg en ondersteuning voor kinderen in Internaten met Permanente Openstelling en MPI van het Gemeenschapsonderwijs

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Minister Crevits trekt 6,4 miljoen euro uit voor de internaten om leerlingen met bijzondere zorgnoden nu al de nodige ondersteuning te kunnen bieden. In Vlaanderen verblijven meer dan 500 leerlingen in zo’n IPO of MPI van het GO-onderwijs. Eerder besliste de Vlaamse Regering om deze internaten, die nu nog beheerd worden als onderwijsinstellingen, definitief onder te brengen bij Welzijn.

“Door de transitie naar Welzijn kunnen deze internaten vanaf nu veel sterker inzetten op zorg op maat voor alle kinderen die er verblijven. Er zal meer ruimte zijn voor sport en spel, begeleiding van trauma, training in functie van een specifieke handicap, therapie, zorg voor mentaal welzijn, … De internaten zullen ook instaan voor een kwaliteitsvolle aanpak naar ouders toe. Bijvoorbeeld door coaching van ouders in het omgaan met de handicap van hun kind of door in te zetten op het herstel van een moeilijke thuissituatie. Ze kunnen daarvoor extra middelen inzetten en extra personeel aanwerven. Kinderen verdienen nú de best mogelijke zorgen. Daarom hebben we niet gewacht tot volgend schooljaar, wanneer de erkenning in Welzijn definitief zal ingaan.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

De volledige subsidie voor alle IPO’s of MPI’s bedraagt 6,4 miljoen euro, een bedrag dat de voorzieningen nog dit schooljaar kunnen inzetten. 

Het gaat enerzijds om internaten die verblijf bieden op schooldagen en schoolvrije dagen (IPO - internaten met permanente openstelling) en anderzijds om medisch pedagogisch instituten (MPI) van het GO!, die verbonden zijn aan een school voor Buitengewoon onderwijs. In afwachting van hun officiële erkenning als welzijnsvoorziening voorziet de Vlaamse Regering via deze eerste subsidie al een flinke opstap.

Met deze eerste subsidie wil minister Crevits de internaten de mogelijkheid aanbieden om net zoals een welzijnsvoorziening (MFC of jeugdhulpvoorziening) een ruimere werking aan te bieden dan wat nu mogelijk is binnen hun internaatswerking. Het biedt vooral mogelijkheden om meer in te zetten op de kwaliteit van leven van de kinderen en jongeren en hun gezinnen. De internaten hebben hun nieuwe doelen binnen hun nieuwe werking als welzijnsvoorziening ook weergegeven in een zorgstrategisch plan. De internaten worden in deze transitie ondersteund en begeleid door het VAPH en agentschap Opgroeien.

Ondertussen wordt er ook verder werk gemaakt van het transitiebesluit dat de nodige maatregelen vastlegt rond de zorggarantie voor de kinderen die al in de voorzieningen verblijven, een overgangsregeling van het Groeipakket, erkenning en financiering van de voorzieningen, toekomstige toeleiding en personeelsmaterie zodat de transitie op een zo efficiënt mogelijke wijze kan verlopen.

De voorzieningen waarover het gaat, zijn De Steiger (Koksijde), Heemhotel (Neder-over-Heembeek), Internaat 24 (Ronse), Pottelberg (Kortrijk), Zonnebos ('s Gravenwezel), Kastor (Kuurne), Huis aan Zee (De Haan), De Veerkracht (Lommel) en De Link - Kompas (Sint-Niklaas)

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.