6,4 miljoen euro voor betere zorg en ondersteuning voor kinderen in Internaten met Permanente Openstelling en MPI van het Gemeenschapsonderwijs

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Minister Crevits trekt 6,4 miljoen euro uit voor de internaten om leerlingen met bijzondere zorgnoden nu al de nodige ondersteuning te kunnen bieden. In Vlaanderen verblijven meer dan 500 leerlingen in zo’n IPO of MPI van het GO-onderwijs. Eerder besliste de Vlaamse Regering om deze internaten, die nu nog beheerd worden als onderwijsinstellingen, definitief onder te brengen bij Welzijn.

“Door de transitie naar Welzijn kunnen deze internaten vanaf nu veel sterker inzetten op zorg op maat voor alle kinderen die er verblijven. Er zal meer ruimte zijn voor sport en spel, begeleiding van trauma, training in functie van een specifieke handicap, therapie, zorg voor mentaal welzijn, … De internaten zullen ook instaan voor een kwaliteitsvolle aanpak naar ouders toe. Bijvoorbeeld door coaching van ouders in het omgaan met de handicap van hun kind of door in te zetten op het herstel van een moeilijke thuissituatie. Ze kunnen daarvoor extra middelen inzetten en extra personeel aanwerven. Kinderen verdienen nú de best mogelijke zorgen. Daarom hebben we niet gewacht tot volgend schooljaar, wanneer de erkenning in Welzijn definitief zal ingaan.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

De volledige subsidie voor alle IPO’s of MPI’s bedraagt 6,4 miljoen euro, een bedrag dat de voorzieningen nog dit schooljaar kunnen inzetten. 

Het gaat enerzijds om internaten die verblijf bieden op schooldagen en schoolvrije dagen (IPO - internaten met permanente openstelling) en anderzijds om medisch pedagogisch instituten (MPI) van het GO!, die verbonden zijn aan een school voor Buitengewoon onderwijs. In afwachting van hun officiële erkenning als welzijnsvoorziening voorziet de Vlaamse Regering via deze eerste subsidie al een flinke opstap.

Met deze eerste subsidie wil minister Crevits de internaten de mogelijkheid aanbieden om net zoals een welzijnsvoorziening (MFC of jeugdhulpvoorziening) een ruimere werking aan te bieden dan wat nu mogelijk is binnen hun internaatswerking. Het biedt vooral mogelijkheden om meer in te zetten op de kwaliteit van leven van de kinderen en jongeren en hun gezinnen. De internaten hebben hun nieuwe doelen binnen hun nieuwe werking als welzijnsvoorziening ook weergegeven in een zorgstrategisch plan. De internaten worden in deze transitie ondersteund en begeleid door het VAPH en agentschap Opgroeien.

Ondertussen wordt er ook verder werk gemaakt van het transitiebesluit dat de nodige maatregelen vastlegt rond de zorggarantie voor de kinderen die al in de voorzieningen verblijven, een overgangsregeling van het Groeipakket, erkenning en financiering van de voorzieningen, toekomstige toeleiding en personeelsmaterie zodat de transitie op een zo efficiënt mogelijke wijze kan verlopen.

De voorzieningen waarover het gaat, zijn De Steiger (Koksijde), Heemhotel (Neder-over-Heembeek), Internaat 24 (Ronse), Pottelberg (Kortrijk), Zonnebos ('s Gravenwezel), Kastor (Kuurne), Huis aan Zee (De Haan), De Veerkracht (Lommel) en De Link - Kompas (Sint-Niklaas)

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.