‘Alivia’ wordt hét digitale instrument voor geïntegreerde zorg in Vlaanderen en Brussel

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Met de digitale zorg- en ondersteuningstool ‘Alivia’ wil Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits een belangrijke stap zetten in de richting van een geïntegreerde zorg in Vlaanderen. ‘Alivia’ wordt de nieuwe naam voor de digitale toepassing waarmee personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers, zorgverleners en welzijnswerkers een digitaal- zorg en ondersteunginsplan kunnen opstellen en opvolgen. In april wordt de voorbereidende fase gestart om een eerste basisversie van deze digitale tool uit te testen in 2 pilootprojecten. Wanneer de testen goed verlopen en de eerste versie gebruiksklaar is, zullen deze piloten Alivia ook uittesten bij 2 groepen van 20 personen met een zorg- en ondersteuningsnood. Deze pilootprojecten vinden plaats in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen.

“Deze digitale tool wordt ontwikkeld samen met tal van betrokkenen uit de zorg- en welzijnssector en zal ervoor zorgen dat de samenwerking tussen verschillende zorgverstrekkers, welzijnswerkers, mantelzorgers én personen met een zorg- en ondersteuningsnood zelf gemakkelijker verloopt. Op die manier garanderen we de continuïteit van zorg voor mensen met complexe of langdurige zorgvragen die vaak beroep moeten doen op diverse zorg- en hulpverlening. ‘Alivia’ maakt de werking tussen zorgverleners onderling transparanter waardoor afspraken, communicatie en coördinatie vlotter kunnen gebeuren. De digitale tool wordt eerst in een pilootfase ontwikkeld en concreet uitgetest. Daarna is het de bedoeling om ‘Alivia’ over heel Vlaanderen uit te rollen.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

Het zorg- en ondersteuningsplatform ‘Alivia’ zal een belangrijke meerwaarde bieden voor alle personen met complexe of langdurige zorgproblemen en voor de verschillende zorgverleners, welzijnswerkers en mantelzorgers die betrokken zijn bij de zorg- of hulpverlening. Dankzij ‘Alivia’ moeten taakafspraken, planning, coördinatie en communicatie tussen deze zorg- en hulpverleners vlotter en veiliger gebeuren. En bovenal, de persoon met een concrete zorg- en ondersteuningsnood krijgt dankzij ‘Alivia’ een beter overzicht over zijn totale zorg- en ondersteuningsplan. Deze persoon krijgt ook toegang tot alle informatie en heeft een beslissende stem in de keuzes die gemaakt worden om tot een optimale geïntegreerde zorg en ondersteuning te komen.  

De toepassing wordt ontwikkeld door het Agentschap Zorg en Gezondheid, samen met IT-ontwikkelaar DXC-Cegeka. Tegen eind dit jaar zal, na de noodzakelijke ontwikkelings- en testperiode, een eerste versie van het digitale zorg- en ondersteuningsplan ‘Alivia’ van start gaan met 5 concrete modules: levensdoelen, zorg en -ondersteuningsdoelen, zorgtaken, zorgteam en communicatie. Het zijn de basisonderdelen om een kwalitatief digitaal zorg- en ondersteuningsplan te kunnen opmaken.

Meer over ‘Alivia’ via www.zorg-en-gezondheid.be/alivia

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.