Alle bachelordiploma's komen in aanmerking voor functie als verantwoordelijke in kinderopvang

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Voortaan komt iedereen die in het bezit is van een bachelor- of masterdiploma en die over voldoende competenties beschikt in aanmerking om als verantwoordelijke in de kinderopvang aan de slag te gaan. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v) in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Koen Daniels (NV-A). De beslissing is er gekomen op vraag van de kinderopvangsector om de mogelijkheden om verantwoordelijken te vinden te verruimen.  

 

 

 

“Vanuit de kinderopvangsector zelf kwam de expliciete vraag om uit een ruimere doelgroep aan kandidaten te kunnen aanwerven. Tijdens selecties stelden ze vast dat sommige kandidaten met een andersoortig basisdiploma toch een bijzonder interessant profiel hadden voor hun organisatie. Zoals in veel sectoren kampt ook de sector van de kinderopvang met een personeelstekort. Naast initiatieven rond zij-instroom en opleidingen is er recent beslist om voor verantwoordelijken in de kinderopvang de diplomavereisten naar alle bachelor- en masteropleidingen te verbreden. Heel wat kandidaten bleken over sterke ervaring te beschikken in aanverwante sectoren, bijvoorbeeld als leidinggevende in de buitenschoolse opvang of leidinggevende in het brede domein welzijn. Jammer genoeg konden deze mensen omwille van de enge kwalificatievereisten in de regelgeving niet in de kinderopvang aan de slag. Hun competenties zijn vandaag onderbenut om deze leidinggevende en maatschappelijk belangrijke functie op te nemen.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits   

De sector van de kinderopvang kampt met een groot personeelstekort. Eind december waren er 867 vacatures als begeleider kinderopvang, 182 als kinderverzorger en 83 als verantwoordelijke kinderopvang. De hoofdopdracht van een verantwoordelijke is om de dagelijkse werking van een kinderdagverblijf te sturen, zoals het ondersteunen en coachen van medewerkers, het bevorderen en bewaken van (pedagogische) kwaliteit en de veiligheid in de kinderopvang voor elk kind, het instaan voor het organisatorische management op vlak van personeelsuren, logistiek, HR-beleid of financiële zaken.  De verantwoordelijke zorgt samen met de kinderbegeleiders ook voor de brug tussen de ouders en de kinderopvang en is vaak ook het aanspreekpunt voor officiële instanties. Naargelang de grootte, de aard en de aard van de opvangorganisatie wordt de concrete functie-inhoud van de verantwoordelijke vaak ook specifiek ingevuld. 

Kwalificatievoorwaarde 

Vele kinderopvanginitiatieven krijgen de vacature voor deze functie steeds moeilijker ingevuld. Eén van de drempels blijkt de kwalificatievoorwaarde waarbij enkel een bachelor of master van een beperkt aantal studierichtingen vereist werd zoals bijvoorbeeld pedagogie van het jonge kind, gezinswetenschappen of verpleegkunde.  Daarmee gaat men in realiteit vaak voorbij aan de basiscompetenties waarover bachelors en masters beschikken, aangevuld met vorming en training die zij in hun loopbaan al genoten en vaak aangevuld met ervaring in andere, interessante sectoren.

Organisatoren van kinderopvanginitiatieven vragen daarom om alle bachelor- en masterdiploma’s toe te laten voor de functie, gezien de functie diverse opdrachten bevat waarbij het vooral essentieel is om inzichtelijk te kunnen werken en voldoende leervermogen te hebben voor het uitvoeren van deze opdrachten. Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits erkent de vraag en heeft het ministeriële besluit waarin de diplomavereisten zijn vastgelegd, laten wijzigen. De kwalificatievoorwaarden worden verbreed naar alle bachelor- en masteropleidingen. De aanwerving dient steeds te gebeuren met de nodige kwaliteitsbewaking. Dankzij de maatregel kunnen waardevolle kandidaten die vroeger niet in aanmerking kwamen voor vacatures, nu wel aangeworven worden. 

Andere initiatieven personeelstekort 

 Ondertussen zet minister Crevits in het kader van het personeelstekort verder in op opleidingen en op uitbouw van zij-instroomtrajecten en een structureel instroomkanaal om iedereen met een talent voor de kinderopvang alle kansen te geven om het juiste traject te volgen. Samen met de sector worden ook initiatieven onderzocht die de uitstroom in de kinderopvang kunnen afremmen.  

Een investering van 115 miljoen euro extra per jaar werd alvast voorzien om de job van kinderbegeleider op korte termijn aantrekkelijker te maken en mensen ook aan de slag te houden. Heel wat kinderopvanginitiatieven krijgen door de bijkomende investering meer financiële mogelijkheden. Dit vertaalt zich in betere verloning en arbeidsvoorwaarden voor de kinderbegeleiders. De kinderopvanginitiatieven kunnen er ook voor kiezen om de extra middelen te investeren in meer opleidings- of ondersteuningsmogelijkheden voor hun personeel.   

De problematiek rond de personeelsnoden zal ook tegen het licht gehouden worden tijdens de uitwerking van het toekomstplan samen met de sector. Er wordt o.a. onderzocht welke extra initiatieven nodig zijn om de uitstroom in de kinderopvang af te remmen. 

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.