Alle bachelordiploma's komen in aanmerking voor functie als verantwoordelijke in kinderopvang

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Voortaan komt iedereen die in het bezit is van een bachelor- of masterdiploma en die over voldoende competenties beschikt in aanmerking om als verantwoordelijke in de kinderopvang aan de slag te gaan. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v) in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Koen Daniels (NV-A). De beslissing is er gekomen op vraag van de kinderopvangsector om de mogelijkheden om verantwoordelijken te vinden te verruimen.  

 

 

 

“Vanuit de kinderopvangsector zelf kwam de expliciete vraag om uit een ruimere doelgroep aan kandidaten te kunnen aanwerven. Tijdens selecties stelden ze vast dat sommige kandidaten met een andersoortig basisdiploma toch een bijzonder interessant profiel hadden voor hun organisatie. Zoals in veel sectoren kampt ook de sector van de kinderopvang met een personeelstekort. Naast initiatieven rond zij-instroom en opleidingen is er recent beslist om voor verantwoordelijken in de kinderopvang de diplomavereisten naar alle bachelor- en masteropleidingen te verbreden. Heel wat kandidaten bleken over sterke ervaring te beschikken in aanverwante sectoren, bijvoorbeeld als leidinggevende in de buitenschoolse opvang of leidinggevende in het brede domein welzijn. Jammer genoeg konden deze mensen omwille van de enge kwalificatievereisten in de regelgeving niet in de kinderopvang aan de slag. Hun competenties zijn vandaag onderbenut om deze leidinggevende en maatschappelijk belangrijke functie op te nemen.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits   

De sector van de kinderopvang kampt met een groot personeelstekort. Eind december waren er 867 vacatures als begeleider kinderopvang, 182 als kinderverzorger en 83 als verantwoordelijke kinderopvang. De hoofdopdracht van een verantwoordelijke is om de dagelijkse werking van een kinderdagverblijf te sturen, zoals het ondersteunen en coachen van medewerkers, het bevorderen en bewaken van (pedagogische) kwaliteit en de veiligheid in de kinderopvang voor elk kind, het instaan voor het organisatorische management op vlak van personeelsuren, logistiek, HR-beleid of financiële zaken.  De verantwoordelijke zorgt samen met de kinderbegeleiders ook voor de brug tussen de ouders en de kinderopvang en is vaak ook het aanspreekpunt voor officiële instanties. Naargelang de grootte, de aard en de aard van de opvangorganisatie wordt de concrete functie-inhoud van de verantwoordelijke vaak ook specifiek ingevuld. 

Kwalificatievoorwaarde 

Vele kinderopvanginitiatieven krijgen de vacature voor deze functie steeds moeilijker ingevuld. Eén van de drempels blijkt de kwalificatievoorwaarde waarbij enkel een bachelor of master van een beperkt aantal studierichtingen vereist werd zoals bijvoorbeeld pedagogie van het jonge kind, gezinswetenschappen of verpleegkunde.  Daarmee gaat men in realiteit vaak voorbij aan de basiscompetenties waarover bachelors en masters beschikken, aangevuld met vorming en training die zij in hun loopbaan al genoten en vaak aangevuld met ervaring in andere, interessante sectoren.

Organisatoren van kinderopvanginitiatieven vragen daarom om alle bachelor- en masterdiploma’s toe te laten voor de functie, gezien de functie diverse opdrachten bevat waarbij het vooral essentieel is om inzichtelijk te kunnen werken en voldoende leervermogen te hebben voor het uitvoeren van deze opdrachten. Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits erkent de vraag en heeft het ministeriële besluit waarin de diplomavereisten zijn vastgelegd, laten wijzigen. De kwalificatievoorwaarden worden verbreed naar alle bachelor- en masteropleidingen. De aanwerving dient steeds te gebeuren met de nodige kwaliteitsbewaking. Dankzij de maatregel kunnen waardevolle kandidaten die vroeger niet in aanmerking kwamen voor vacatures, nu wel aangeworven worden. 

Andere initiatieven personeelstekort 

 Ondertussen zet minister Crevits in het kader van het personeelstekort verder in op opleidingen en op uitbouw van zij-instroomtrajecten en een structureel instroomkanaal om iedereen met een talent voor de kinderopvang alle kansen te geven om het juiste traject te volgen. Samen met de sector worden ook initiatieven onderzocht die de uitstroom in de kinderopvang kunnen afremmen.  

Een investering van 115 miljoen euro extra per jaar werd alvast voorzien om de job van kinderbegeleider op korte termijn aantrekkelijker te maken en mensen ook aan de slag te houden. Heel wat kinderopvanginitiatieven krijgen door de bijkomende investering meer financiële mogelijkheden. Dit vertaalt zich in betere verloning en arbeidsvoorwaarden voor de kinderbegeleiders. De kinderopvanginitiatieven kunnen er ook voor kiezen om de extra middelen te investeren in meer opleidings- of ondersteuningsmogelijkheden voor hun personeel.   

De problematiek rond de personeelsnoden zal ook tegen het licht gehouden worden tijdens de uitwerking van het toekomstplan samen met de sector. Er wordt o.a. onderzocht welke extra initiatieven nodig zijn om de uitstroom in de kinderopvang af te remmen. 

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.