Blikopener verspreidt kennis hogescholen bij ruim 4.000 bedrijven, organisaties, scholen en lokale besturen

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

In 2020 heeft Blikopener maar liefst 2.500 bedrijven, 1.104 non-profit organisaties, 306 gemeenten, steden en OCMW’s en 142 onderwijsinstellingen bereikt met kennis en expertise van onze hogescholen. Dat is meer dan twee keer zoveel dan in 2019. Om die unieke rol die Blikopener heeft verder te versterken investeert Vlaams minister van Innovatie ruim 5 miljoen euro om de kennisdeling nog een versnelling hoger te schakelen.

“Vlaanderen is een kennisregio met kennisinstellingen van wereldniveau, maar de kennis die we opbouwen bij wetenschappelijk onderzoek moet ook vlot tot bij onze ondernemers komen. Via Blikopener slaan we de brug tussen ondernemer en onderzoeker en versterken we het innoverend vermogen van onze kmo’s, social-profits en lokale besturen. Zij kunnen praktijkgericht onderzoek vertalen naar nieuwe producten en diensten, waarmee we onze economie en samenleving vernieuwen en klaarstomen voor de toekomst” - Hilde Crevits  

 

Anders dan universiteiten zijn hogescholen gericht op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent dat ondernemingen en social-profitorganisaties vrijwel onmiddellijk met de resultaten aan de slag kunnen. Dankzij hun regionale spreiding en hun actieve verbondenheid met Vlaamse kmo's en social-profitorganisaties, zijn de hogescholen ook de geknipte partners. Om die enorme schat aan kennis open te stellen voor kmo’s en non-profitorganisaties, stelt de Vlaamse regering sinds 2019 een budget ter beschikking via het kennisdiffusieproject Blikopener

 

De basisdienstverlening van Blikopener zet in op concrete vragen van Vlaamse ondernemers. Op basis van een effectieve vraag gidst Blikopener de ondernemer naar passende begeleiding of naar (onderzoeks)projecten binnen of buiten de hogescholen.

 

In 2 jaar bijna verdubbeling in bereik

Samen met het budget kent ook het aantal te bereiken bedrijven en non-profit organisaties een stijging. Daar waar in 2019 met een steunbedrag van 2.150.000 euro 1.665 ondernemingen werden bereikt, bedroeg dat in 2020 al € 3.150.000 waarmee Blikopener 3596 ondernemingen bereikte. De primaire doelgroep bleven Vlaamse kmo’s en non-profitorganisaties, maar het voorbije jaar was de dienstverlening van Blikopener ook opengesteld voor steden, gemeenten en onderwijsinstellingen. Onderstaande tabel toont aan dat Blikopener nog steeds vooral kleine kmo’s en social-profitorganisaties (<50 werknemers) steunt.

 

 

 

2019

2020

Aantal bereikte bedrijven

   

groot > 250

187

348

middelgroot <250

166

349

klein <50

761

1394

start-up

118

233

andere

42

168

Totaal

 

2492

Aantal bereikte social profit organisaties

 

 

groot >250

129

241

middelgroot <250

62

190

klein <50

200

559

andere

 

114

Totaal

 

1104

Bereikte overheid

 

 

Stad

 

135

Gemeente

 

22

O.C.M.W.

 

29

Andere

 

120

Totaal

 

306

Bereikte onderwijsinstelling

 

 

Kleuter- en lager onderwijs

 

28

Secundair onderwijs

 

41

CLB

 

6

Koepelonderwijsorganisatie

 

12

Andere

 

55

Totaal

 

142

 

Nieuw in 2021

Het steunbedrag van € 5.150.000 euro in 2021 moet Blikopener toelaten nog een versnelling hoger te schakelen. Door de bijkomende steun en de uitbreiding in dienstverlening met thematische sessies zullen nog meer bedrijven bereikt worden. Tijdens deze sessies kunnen deelnemers nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met hogescholen en/of andere leden van het VLAIO Netwerk verkennen.

 

Om de vraaggerichtheid van het onderzoek in de hogescholen nog te versterken, wordt Blikopener in 2021 uitgebreid met een luik ideeverkenning. Hierbij worden onderzoeksinitiatieven afgestemd op de noden van ondernemers en organisaties door bij het uitwerken van nieuwe onderzoeksprojecten deze, via gerichte gesprekken met ondernemers, meer vraaggedreven aan te pakken.

 

Belgische Formule E-wagen met dank aan Blikopener

 

Blikopener bracht bijvoorbeeld het bedrijf ‘Electric Racing Academy’ ERA en de Karel de Grote Hogeschool met elkaar in contact. Het bedrijf ERA werkt aan elektrische racewagens, de groene versie van Formule 1. Het bedrijf was op zoek naar een educatieve partner met kennis over communicatiesystemen in auto’s. Zo zijn ze via Blikopener bij de Karel de Grote Hogeschool terecht gekomen. In eerste instantie was de vraag om het communicatieprobleem tussen de verschillende controllers, zoals het batterijmanagement systeem en de ‘motor inverter’ van het voertuig op te lossen. Door samen te werken en elkaars expertise beter te leren kennen, kwam ERA met de vraag om ook op andere vlakken ondersteuning te krijgen. De samenwerking was voor beide partijen een win-winsituatie. Het bedrijf kon haar problemen oplossen en de hogeschool heeft zo haar onderzoek snel in de praktijk kunnen omzetten.

 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: “De Vlaamse hogescholen zitten bovenop een schat aan informatie, die vaak goud waard is voor onze bedrijven. Iedereen wint bij samenwerking. Blikopener creëert een duurzaam netwerk van onderzoekers en ondernemers die elkaar blijven voeden. Op die manier slaan we steeds meer bruggen tussen ons onderwijs en de rest van de samenleving.”

 

Meer info over de samenwerking en het project:

https://www.vlaamsehogescholenraad.be/nl/blikopener/spraakmakers/elektrische-formule-wagen-van-start

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.